Power-to-X: Förnybar vätgas och andra gröna bränslen

Fartyg brukade drivas av vinden – tänk om de kan göra det igen?

Vetenskapen som gör vind till bränsle och gödsel


Många områden inom industrin och de flesta former av tunga transporter, som långväga fartyg och flygplan, är svåra att driva direkt med el. Så hur kan vi använda el för att driva dem på ett annat sätt?

Power-to-X innebär att använda förnybar el, till exempel vindkraft, för att skapa något annat (’X’). Det "X" som skapas är en energibärare – vanligtvis förnybar vätgas – som kan driva medel- till väldigt tunga transporter eller användas inom industrin.

Förnybar vätgas, eller grön vätgas, kan i sin tur syntetiseras till andra gröna bränslen, såsom e-metanol för sjöfart, e-fotogen för flyg och e-ammoniak för industriell användning i konstgödsel eller som transportbränsle. Vi kallar även dessa för elektrobränslen, eller e-bränslen.

Den vetenskapliga process som används för att skapa grön vätgas är elektrolys. Grön el används med andra ord för att dela upp vatten till väte och syre.

Få mer information om tekniken i Power-to-X

Power-to-X kommer att bli en solid pelare i energisystemet


En tredjedel av de globala koldioxidutsläppen kommer från industri och tunga transporter. Även om vi har vetenskapen för att producera grön vätgas och gröna bränslen för att minska koldioxidutsläppen inom dessa branscher, är utmaningen att: kombinera och skala lösningarna, göra dem konkurrenskraftiga i pris och få dem att arbeta unisont med fluktuerande produktion av förnybar energi.

Vi på Ørsted gillar en utmaning. Vi har siktet inställt på att skapa en värld, som trots allt, drivs helt på grön energi. Genom att använda vår erfarenhet som global ledare inom havsbaserad vindkraft går vi full fart framåt för att påskynda utbyggnaden av Power-to-X.

Flagship visualisation

Vi startar byggandet av Europas största elektrobränsleanläggning, FlagshipONE projektet i Örnsköldsvik.

FAQ

 • Är vätgas förnybart?
  Ja, om den produceras av vatten via elektrolys med förnybar el. Traditionellt sett är produktion av vätgas förknippat med höga koldioxidutsläpp, men genom att använda elektrolys som drivs av förnybar energi är processen kolfri.
 • Genererar produktionen av förnybar vätgas något avfall?
  De enda biprodukterna från vätgasproduktionen är syre och spillvärme. Syret ventileras ut i luften, som redan består av 21% syre. Spillvärmen kan användas för uppvärmningsändamål, till exempel inom industri eller fjärrvärme, beroende på det enskilda projektet.
 • Hur dyrt är förnybar vätgas?
  Förnybar vätgas ligger för närvarande lite högre i pris i jämförelse med fossilbaserade alternativ, men med rätt reglering och branschåtgärder tror vi att luckan kan täppas till.
 • Är förnybar vätgas säkert?
  Ja, vätgas är säkert om det hanteras på rätt sätt. Vätgas är en giftfri gas vid rumstemperatur och atmosfärstryck. Vätgas är explosivt under vissa förhållanden när det blandas med luft – precis som naturgas. Därför finns det beprövade internationella standards för hur man designar och övervakar vätgasinstallationer.
 • Vad använder man vätgas till?

  Förnybar vätgas kan:

  • ersätta all användning av fossilbaserad vätgas inom tung industri samt tillämpas på nya industriområden.
  • användas i bränsleceller i medel- till väldigt tunga landtransporter.
  • användas inom flyg och sjöfart via syntes till gröna bränslen, såsom e-metanol, e-ammoniak eller e-fotogen.

 • Hur kan vi påskynda användandet av förnybar vätgas?
  Politiker spelar en avgörande roll för att göra förnybar vätgas till ett framgångsrikt koldioxidneutralt alternativ till fossila energikällor. Innan tekniken har skalats och kostnaderna har sjunkit behöver vi möjliggörare och incitament för att överbrygga det nuvarande kostnadsgapet.

Avkarbonisera samhället med Power-to-X

En väg till att skala upp produktion samt upptag av förnybar vätgas och hållbara e-bränslen