Energy Risk Management

Få ett stabilt och förmånligt energipris - låt våra traders bevaka börsen åt dig utifrån din riskprofil.

Med Energy Risk Management får du en skräddarsydd lösning för dina energiinköp. 

Ditt energipris påverkas av vad som sker och förväntas ske på börsen. Priset på börsen styrs i sin tur av såväl tillgång och efterfrågan på gas som på vädret och det geopolitiska läget i omvärlden. När marknaden svänger kan det vara svårt att bedöma prisutvecklingen och hitta stabilitet i energikostnaderna. 

Biogas och naturgas till ett stabilare pris

Vi tar fram en anpassad riskstrategi för ditt företag och bevakar strategiskt börsen åt dig enligt din verksamhets riskprofil.


Våra traders använder sina insikter i marknaden för att ge dig löpande rådgivning kring ditt budgetpris, vilket ger dig ökad budgetsäkerhet och skapar stabilitet i dina energikostnader även när börsen är rörlig.

 

  • Din risk blir vår högsta prioritet
  • Vi bevakar börsen utifrån din riskstrategi
  • Ökad budgetsäkerhet – stabilare pris
  • Minskad sannolikhet för oväntade prishöjningar
  • Du får kontinuerlig rådgivning och utvärdering

Full insikt och rådgivning

Din risk är våra traders högsta prioritet. Du bestämmer själv hur engagerad du vill vara i processen – vi håller dig uppdaterad och ger dig löpande vägledning och utvärdering kring ditt energipris och din risk.