Heimstaden

Mer hållbart boende med biogas hos Heimstaden i Trelleborg

Fastighetsbolaget Heimstaden arbetar medvetet med att effektivisera sina fastigheter för att motverka att resurser används i onödan. För den energi som ändå behöver användas väljer Heimstaden det mest hållbara alternativet. Därför byter fastighetsbolaget nu från naturgas till biogas i drygt 550 lägenheter i Trelleborg, vilket minskar utsläppen med cirka 750 ton CO2e per år.

Heimstaden äger och förvaltar bostäder i Skandinavien, Tyskland och Nederländerna, och jobbar aktivt för att bidra till ett långsiktigt hållbart boende och samhälle. 

– Vi jobbar mycket medvetet med att effektivisera driften av våra fastigheter för att minska mängden energi som används i onödan. Man kommer en bra bit med att byta ut och justera alla tekniska system. Målet är att minska både miljöpåverkan och kostnaderna, säger Patrik Nilsson, drift- och teknikchef på Heimstaden Sverige.


Effektiv teknik och ändrat beteende

I och med att de tekniska lösningarna på marknaden blir mer effektiva får Heimstaden hela tiden bättre förutsättningar att minska energianvändningen i fastigheterna. Det handlar till exempel om bättre styrsystem och installation av modernare teknik för värmeförsörjning, förklarar Patrik Nilsson.

– Dock använder vi allt fler prylar och apparater i samhället. En stor utmaning är därför att vi alla hjälps åt med att samtidigt spara på energin, säger han.

Heimstaden uppmuntrar därför de boende i fastigheterna till klok energianvändning, så att energin som faktiskt används går till rätt saker.

– När det gäller den energi vi trots allt behöver använda försöker vi välja så hållbara alternativ som möjligt.

Som ett led i hållbarhetsarbetet går Heimstaden nu över till biogas i ett drygt tiotal fastigheter i centrala Trelleborg.


Minskad energianvändning som gör skillnad

Patrik Nilsson menar att Heimstaden hittills lyckats bra med åtgärder för att minska miljöbelastningen, men att bolaget vill bli ännu bättre. I Sverige står samhällssektorn bostäder och service för nästan 40 procent av den totala energianvändningen – bostadssektorn har alltså stor påverkan på koldioxidutsläppen i miljön. 

– All energianvändning vi effektiviserar bort gör därför skillnad. Förra året minskade vi vår värmeanvändning med fyra procent per kvadratmeter över hela landet, säger Patrik Nilsson.


Biogas som ett hållbart alternativ

Bytet till biogas i Trelleborg är bara en av många satsningar Heimstaden gör för att öka andelen förnybar energi i systemet. 

Det bidrar till minskad användning av fossila bränslen och därmed minskade koldioxidutsläpp.

 Vi vill arbeta för ett mer hållbart boende både i det lilla och i det stora, ur såväl ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Eftersom vi genom våra energieffektiviseringar minskat vår användning har vi skapat utrymme för att täcka extrakostnaden som inköp av biogas för med sig. 

– Vi är kostnadsmedvetna och anser samtidigt att hållbarhet är ett prioriterat värde – för Heimstaden, våra hyresgäster och hela samhället, avslutar Patrik Nilsson.
 
När det gäller den energi vi trots allt behöver använda försöker vi välja så hållbara alternativ som möjligt.
Patrik Nilsson, drift- och teknikchef, Heimstaden Sverige  

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.