Världens mest hållbara
företag

Det går att ändra kurs

Corporate Knights Global 100-index över hållbarhet

Varje år nominerar Corporate Knights de 100 mest hållbara företagen i världen. En rangordning görs av de översta 1 procenten baserat på deras hållbarhetsarbete. Fördelningen görs tvärs över olika sektorer som industri, ekonomi, IT, konsumtion och hälsa.

Corporate Knights har utsett Ørsted till världens mest hållbara företag i deras Global 100-index för 2020 över de mest hållbara företagen. För bara 10 år sedan var vi ett av de energibolag i Europa som var mest beroende av fossila bränslen.

Förstaplatsen på Global 100-indexet är ett stort erkännande av den omvandling vi har genomgått under de senaste tio åren – från ett energibolag baserat på fossila bränslen till ett globalt grönt energiföretag. Som världsledande inom havsbaserad vindkraft har vår verksamhet vuxit betydligt, samtidigt som vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 86 % och vi arbetar för att hela vår verksamhet och energiproduktion 2025 ska vara CO2-neutral. Vi har också ett mål att vårt totala klimatavtryck ska vara koldioxidneutralt till 2040.

Ørsteds mål för klimatneutralitet

Vi måste göra något nu

Världen befinner sig i en klimatkris och vi behöver åstadkomma en förändring. Enligt forskare måste vi halvera de globala koldioxidutsläppen till 2030 för att undvika en klimatkatastrof, men utsläppen fortsätter att öka år efter år. Cirka 75 % av de globala utsläppen kommer från energi, främst på grund av förbränning av fossila bränslen, så omställningen till förnybar energi är helt avgörande om vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna.

Vi är stolta och tacksamma över att ha utsetts till världens mest hållbara företag, men vi är också medvetna om att den gröna omställningen behöver påskyndas om vi ska hålla oss under den globala uppvärmningsgränsen på 1,5°C enligt Parisavtalet.

För att begränsa klimatförändringen måste länder och företag genomföra ambitiösa åtgärder för att minska sina utsläpp. Vi tror att vår förändring är ett bevis på att det är möjligt att ändra kurs.

Läs mer om vad du kan göra i vårt kunskapssammanställning.

Så här blev vi världens mest hållbara företag

Det har inte varit enkelt att ställa om ett så stort energibolag som Ørsted, men det var absolut nödvändigt. Eftersom fossila bränslen varken var miljömässigt- eller ekonomiskt hållbara beslutade vi oss för att förändra vår verksamhet. Våra huvudsakliga fokusområden i kampen mot klimatförändringar är: 

 • Utfasning av kol
  Vår verksamhet baserades ursprungligen på fossila bränslen och vi var ett av de mest kolintensiva energibolagen i Europa. Men vi har avvecklat den del av vår verksamhet som baserades på fossila bränslen och fokuserar nu uteslutande på förnybar energi. Vi kommer att helt avveckla kolanvändningen 2023 och producera nästintill 100 % grön energi 2025. Läs mer om våra lösningar inom förnybar energi.
 • Vindkraft till havs
  Vi utvecklar lösningar inom havsbaserad vindkraft, landbaserad vindkraft, vätgas, solenergi och energilagring. Inom havbaserad vindkraft är vi världsledande. Med hjälp av innovationer och omfattande utveckling har vi hjälpt till att sänka priset på havsbaserad vind. Idag är vindkraft till havs billigare än nybyggda kol- och gaseldade kraftverk i de flesta delar av världen. Det är banbrytande för energibranschen och det har hjälpt till att lyfta den havsbaserad vindkraftsindustrin från att vara en nisch till att vara en global och snabbt växande industri med potential att leverera grön energi till hundratals miljoner människor.

Källa: Ørsted & IEA (2018)

Nästa steg: Grön omställning av leveranskedjan

Eftersom vi är nära att eliminera koldioxidutsläpp från vår energiproduktion tar vi nu nästa steg på vår gröna omställningsresa. Vi arbetar systematiskt med att halvera koldioxidutsläppen från vår energihandel och vår leveranskedja 2032 jämfört med 2018.

Vi når målet genom att gradvis avveckla handeln med naturgas och samtidigt öka handeln med grön el. Vi har också involverat våra leverantörer för att minska koldioxidutsläppen från deras produktion. Vi uppmuntrar dem att sätta upp mål för sin koldioxidminskning i enlighet med den klimatvetenskap basera sin verksamhet på grön energi.

De här åtgärderna tillsammans hjälper oss att uppnå att målet om ett CO2-neutralt totalt klimatavtryck 2040.

”De gröna teknologier som behövs, de finns redan, och om länder och företag samarbetar för att verkligen påskynda den gröna omställningen har vi fortfarande en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. 
Det tycker jag vi är skyldiga världen."

- Henrik Poulsen, Tidligare VD, Ørsted (2012-2020)
Läs pressmeddelandet

Grön och hållbar energi

En värld som enbart drivs av förnybar energi kommer att begränsa klimatförändringarna och skapa sund ekonomisk tillväxt. Men visionen måste vara hållbar.

Som en föregångare inom den globala gröna energirevolutionen kommer vi att fokusera på att bygga förnybar energikapacitet på ett hållbart sätt och begränsa eventuella negativa effekter som kan uppstå vid omställningen.

För oss innebär det att integrera hållbara tillväxtprogram i vår affärsstrategi, skydda den biologiska mångfalden, betala den skatt vi ska betala och stötta mångfalden bland våra medarbetare, med fokus på kvinnliga ledare.

Vanliga frågor

Dyk ner i våra vanliga frågor och lär dig mer om att driva ett hållbart företag och Corporate Knights, som utsett oss till världens mest hållbara företag.

 • Vad gör Ørsted till världens mest hållbara företag?

  Under de senaste tre åren har Ørsted tagit ett rejält språng uppåt på Global 100-indexet: från att vara nummer 70 2018, till nummer 4 2019 och nu 2020 finns vi på 1:a plats. De här framstegen återspeglar den betydande tillväxten i vårt företag, parallellt med den omfattande minskningen av våra koldioxidutsläpp. Vi är också det första energiföretag som rankas först på Global 100-indexet sedan det startades 2005.

  Enligt Corporate Knights rankas Ørsted först på index 2020 eftersom företaget*:

  • har ökat sina intäkter från förnybar energi med 10%, från 58,4% till 68,1% under perioden 2018-2019
  • har ökat sin koldioxid- och vattenproduktivitet med mer än 50% som ett resultat av minskade totala koldioxidutsläpp och lägre vattenförbrukning i kombination med högre omsättning
  • har ökat andelen kvinnliga ledare från 33% till 38%
  • har betalat den skatt som företaget ska betala.

  * Statistiken baseras på vår data från 2018.

 • Vilken är Corporate Knights metod för Global 100?

  I Global 100-indexet rankar Corporate Knights de 100 mest hållbara företagen i världen. En rangordning görs av de 1% bästa företagen baserat på deras hållbarhetsarbete. Rankingen går tvärs över sektorer som industri, ekonomi, IT, konsumtion och hälsa.

  I samband med Global 100-indexet 2020 har Corporate Knights noggrant bedömt 7 395 företag med mer än 1 miljard USD i omsättning baserat på parametrar som CO2 och vattenproduktivitet, utveckling av CO2-utsläpp, skattebetalningar och könsfördelning i styrelsen.

  I sin analys jämförde de den ekonomiska prestandan och livslängden för de företag som är listade på Global 100-indexet (vilket är drygt 1 % av det totala antalet bedömda företag) med företagen i MSCI All Country World Index.

  Enligt Corporate Knights stöder Global 100-indexet "det överväldigande beviset för att hållbara affärer ger en lika bra eller bättre avkastning för investerare och att företag har en bättre uthållighet". De tillägger att Globala 100-företag konsekvent överträffar MSCI ACWI-företag när det gäller parametrar som löneförhållande mellan VD och genomsnittlig anställd, mångfald i styrelsen och betalning av skatter, samt olika andra parametrar som utgör rankningsfaktorn på rankingen.

 • Vilka är Corporate Knights?

  Corporate Knights Inc är en förlags- och researchverksamhet baserad i Toronto, Kanada som omfattar ett magasin om hållbara verksamheter som utges varje kvartal och en researchavdelning som utarbetar rankinglistor och klassificeringar av finansiella produkter baserade på verksamheternas insats inom hållbarhetsområdet.

  Sedan 2005 har Corporate Knights sammanställt det årliga Global 100-indexet för världens mest hållbara företag. Det är ett erkänt och högt respekterat index över företagens insatser inom hållbarhetsområdet. Global 100-indexet publiceras varje år på World Economic Forum i Davos, Schweiz.

  Med en av tidningsvärldens största upplaga (mer än 147 000) och med fokus på interaktionen mellan företag och samhälle, är Corporate Knights också ett framträdande medievarumärke inom begreppet ”ren kapitalism”. Visionen är att tillhandahålla information som gör det möjligt för marknader att skapa en bättre värld.

 • Vilka är de 10 mest hållbara verksamheterna i världen?

  Enligt Corporate Knights ranking för 2020 är de grönaste verksamheterna i världen:

  • Ørsted A / S
  • Chr. Hansen Holding A / S
  • Neste Oyj
  • Cisco Systems Inc.
  • Autodesk Inc.
  • Novozymes A / S
  • ING Groep NV
  • Enel SpA
  • Banco do Brasil SA
  • Algonquin Power & Utilities Corp.
 • Varför är det viktigt att ha en hållbar verksamhet?

  Aktivister, ambitiösa politiker och modiga företagsledare kräver i allt högre grad att verksamheter ska vara hållbara, och att man ska göra en insats för klimatet. I framtiden kommer dessa krav att fortsätta att vägleda konsumenternas attityder och lojalitet.

  Inför det existentiella hotet, som den globala klimatnödsituationen utgör, börjar företag runt om i världen gå över till en mer hållbar verksamhet. De överväger hur de påverkar den lokala miljön, samhället och ekonomin på lång sikt och frågar sig om deras verksamhet ger ett mätbart, positivt bidrag.

  Hållbar drift är inte bara en moralisk nödvändighet – det är också god affärssed. Just nu bidrar hållbarhet till att öka företagens konkurrenskraft, men inom en snar framtid kommer det att vara avgörande för företagens överlevnad. Investerare söker sig i högre grad till hållbara företag och kräver transparens när det gäller klimatpåverkan av sina investeringar.

  Även om det kan kosta att ändra sin affärsmodell så att den överensstämmer med klimatvetenskapliga rekommendationer är kostnaden för att inte ändra kurs betydligt högre.

Vår vision – och vilka vi är

Vår vision är att skapa en värld som drivs helt av grön energi. Tillsammans med våra kunder förändrar vi världen.