Varför Ørsted?

Hans Christian Ørsted bidrog till att utforma världen så som vi känner till den i dag och för oss är det just hans nyfikenhet, engagemang och intresse för naturen som är det vi behöver för att förverkliga och på allvar revolutionera hur vi försörjer människor med energi.

Se filmen om Hans Christian Ørsted

Ørsted

Tidigare DONG Energy

Vår vision

Låt oss skapa en värld som helt och hållet försörjs med grön energi

Farväl CO2

Nytt företag.

Nytt utseende.

Kund, leverantör eller partner?

Här hittar du all relevant information.