Verksamhetsområden

Distribution & Customer Solutions:

Handhar Ørsteds kund- och marknadsrelaterade aktiviteter inom handel, distribution och försäljning av el och gas till våra marknader i Nordeuropa. Inom DCS agerar Ørsteds traders på de internationella marknadsplatserna för energi och i tät dialog med våra Key Account Managers utvecklas attraktiva och konkurrenskraftiga produkter.

Wind Power

Med över 20 års erfarenhet inom utveckling av havsbaserad vindkraft är Ørsted nu ledande inom vindkraft. Majoriteten av Ørsteds vindkraftparker ligger i nordvästra Europa, och vi har byggt fler vindkraftparker än något annat företag i världen.

Bioenergy & Thermal Power

Ørsted producerar elektricitet och värme i Danmark, Norge och Storbritannien från termisk generering. Vi utnyttjar vår kärnkompetens till att säkerställa effektiv användning av bränsleresurser, och arbetar för att öka användningen av CO2-neutrala biobränslen.