Investor Relations

Vad letar du efter?

  • Den senaste, samt tidigare balans- och resultaträkningar
  • Årsredovisningar
  • Presentationer för investerare, analytiker och andra intressenter
  • Kalender med datum för presentationer, konferenser, årsmöten
  • Tilllkännagivanden

Investor Relations garanterar att korrekt och konsekvent information om Ørsted blir tillgänglig för nuvarande och potentiella investerare, samtidigt och regelbundet.

 Vår hemsida är ett viktigt redskap för att skapa öppenhet och tydlighet för våra investerare.