Global 100 index 2019

Vi har blivit rankade som världens mest hållbara energibolag

Love your home

Tillsammans skapar vi en värld som helt och hållet försörjs med grön energi

Ørsted Sveriges klimatmål

  • Göra det enkelt att ställa om till biogas
  • Hjälpa våra kunder att sänka sin energiförbrukning
  • Hjälpa våra kunder att driva klimatneutrala verksamheter

I Sverige ser vi hur allt fler företag väljer energi från biogas, vilket effektivt minskar utsläppen. Med hjälp av biogas kan fler företag även möta konsumenternas ökade efterfrågan på miljövänliga produkter och grönare varumärken. 

Ørsted-koncernens klimatmål

  • Fasa ut all kol från vår kraft- och värmeproduktion till 2023
  • Tredubbla kapaciteten för havsbaserad vindkraft till 2020
  • Minska kostnaderna för havsbaserad vindkraft för att därmed sänka dess konkurrenskraft

    För att sänka koldioxidutsläppet ställer Ørsted om till förnybara energikällor i form av havsbaserad vindkraft och biogas. 

Att vara ledande i omställningen till förnybar energi ger oss en stark position på marknaden. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till en hållbar framtid.