Arbeta hos oss

Vi är en av Nordeuropas största energikoncerner med huvudkontor i Danmark och över 5 600 anställda.

Vi är världsledande inom havsbaserad vindkraft och ligger i framkant i användningen av biomassa och förnybara bränslen.

I Sverige är vi ett kundnära energibolag som är specialiserat på biogas och naturgas till företag.

Vi på Ørsted konkurrerar med de bästa i världen på vårt område och därför förväntar vi oss att du har goda yrkeskunskaper när du anställs hos oss. 

Men eftersom energibranschen präglas av stora förändringar, är din förmåga att lära dig något nytt en av dina allra viktigaste egenskaper.