Biogas eller naturgas - vad är skillnaden?

Både biogas och naturgas är bränslen som till största delen består av metan. Så vad är det som skiljer biogas från naturgas? Och vad är det som gör biogas mer klimatvänligt? Vi reder ut skillnaden mellan de två.
Den största skillnaden mellan biogas och naturgas är hur de utvinns och framställs. Båda gaserna är mycket effektiva bränslen, men framställningen får bland annat betydelse för gasernas klimatpåverkan. 

Naturgasen är en fossil gas som bildats i marken under många miljoner år, och som vi utvinner genom borrning i jorden eller havsbottnen. Det är en begränsad resurs som förr eller senare kommer att ta slut, eftersom den utvinns i snabbare takt än den bildats.

Biogas framställs genom rötning av organiskt avfall. Processen innebär att man tar tillvara spill och rester för att utvinna energi. Det går till på samma sätt som i naturen. 

Därför kan man säga att framställningen av biogas ingår i jordens naturliga kretslopp. Det bildas inte mer koldioxid än det gör i naturens egna processer, vilket gör biogas till en 100 % förnybar gas. De som har använt naturgas som bränsle och byter till biogas kommer därmed att minska sina fossila koldioxidutsläpp.

Naturgas är det renaste fossila bränslet


Trots att naturgas är ett fossilt bränsle, är det bland det renaste fossila bränslet som finns. Det innehåller färre kolatomer än olja och kol och släpper ut upp till 25 procent mindre koldioxid än olja och 40 procent mindre koldioxid än kol. Dessutom är utsläppen av bland annat svavel, sot och tungmetaller mycket lägre från naturgas än kol och olja. 

Det innebär att naturgas, trots att det är ett fossilt bränsle, är ett rent och effektivt alternativ som ur miljösynpunkt klår andra fossila bränslen. 

För den som tidigare har använt sig av kol och olja är naturgas därför ett naturligt steg på vägen mot att ställa om till mer klimatvänlig energi.

Du kan läsa mer om naturgas här.

Hur kan biogas ge mindre koldioxidutsläpp?


När biogasen framställs har den inte automatiskt samma kvalitet som naturgas. För att uppnå det, så att den kan föras in i det vanliga gasnätet och användas på samma sätt som naturgas inom till exempel industrin, behöver biogasen renas – uppgraderas – till naturgasens nivå.

När biogasen uppgraderas ökar metaninnehållet. Det görs genom att man avlägsnar bland annat koldioxid från biogasen. Med andra ord kan man säga att biogasen “tvättas ren”. 

Eftersom biogasen är en förnybar energikälla är den skattesubventionerad fram till och med år 2020.

Läs mer om biogas här eller ta del av de senaste skattereglerna för energi.
 

Är du nyfiken på biogas, eller intresserad av att byta från naturgas till biogas? 

Det är enkelt gjort. Hör av dig till oss, så berättar vi mer.