Ørsted annonserar förlängning av ramavtal med Hitachi Energy för havsbaserade vindkraftsparker

Den globala ledaren inom havsbaserad vindkraft, Ørsted, har förlängt ett ramavtal med Hitachi Energy för att stödja Ørsteds globala portfölj med havsbaserade vindkraftsparker. Ørsteds portfölj inkluderar den 1,5 GW stora Skåne Havsvindpark i Sverige, med förbehåll för tilldelning till Ørsted. Avtalet bygger på ett långvarigt samarbete och speglar Ørsteds och Hitachi Energys åtagande att i stor skala och snabbt påskynda energiomställningen i Sverige. 
Vid ett besök på Hitachi Energys fabrik i Ludvika meddelade Ørsteds landschef i Sverige, Sebastian Hald Buhl, och Hitachi Energys Europa-, Mellanöstern- och Afrikachef Johan Söderström, tillsammans med landsansvarige vd:n, Tobias Hansson, att det befintliga ramavtalet mellan bolagen förlängs med tre år. Detta görs för att man ska kunna fortsätta leverera produkter och lösningar till Ørsteds globala portfölj med havsbaserade vindkraftsprojekt, vilken inkluderar Skåne Havsvindpark, med förbehåll för avtal. 

Förlängningen av ramavtalet bygger på Ørsteds nära relation med Hitachi Energy som en global teknikledare och viktig leverantör till den havsbaserade vindkraftsbranschen, och den går i linje med Ørsteds relation med leveranskedjan inom svensk havsbaserad vindkraft som sträcker sig decennier tillbaka i tiden. Under åren har Ørsted lagt flera beställningar hos Hitachi Energy, inklusive ett betydande avtal för hela transmissionssystemet för Hornsea 3, världens enskilt största havsbaserade vindkraftspark som ligger i Storbritannien. Hos svenska leverantörer har Ørsted spenderat totalt över 20 miljarder kronor. 

Ramavtalet innebär ett betydande åtagande från Ørsteds sida och förväntas skapa fler arbetstillfällen på Hitachi Energys svenska flaggskeppsfabrik i Ludvika.

Sebastian Hald Buhl, Ørsteds landschef för Sverige, säger: ”Ørsted har branschens starkaste band till leveranskedjan inom havsbaserad vindkraft, vilket dagens besked speglar. Hitachi Energy i Ludvika har en del av världens ledande kompetens inom utrustning för havsbaserad vindkraft, och det gläder mig att vi återigen har ett nära samarbete med den svenska leveranskedjan, i vilken vi redan har investerat mer än 20 miljarder kronor. Ørsted håller på att utveckla den 1,5 GW stora Skåne Havsvindpark, och i väntan på regeringens slutliga godkännande av projektet, räknar vi med att leverera investeringar på minst 25 miljarder kronor för att förverkliga projektet.”

Johan Söderström, som är Europa-, Mellanöstern- och Afrika-chef på Hitachi Energy och utgår från Sverige, säger: ”Vi är hedrade över att få Ørsteds förtroende och ser fram emot att fördjupa vårt samarbete ytterligare. Ørsted, som är ledande inom uppbyggnaden av havsbaserad vindkraft, har under många år varit en partner till Hitachi Energy. Förlängningen av ramavtalet visar vårt engagemang för att fortsätta påskynda den svenska och europeiska energiomställningen. Som tidigare meddelats planerar vi att anställa mer än 2 000 nya medarbetare under de kommande två åren i Sverige, och detta avtal bidrar till att stödja våra expansionsplaner”. 

Hitachi Energy har redan levererat överföringsutrustning till Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker Hornsea 1 och Hornsea 2 i Storbritannien, vilka båda har slagit rekord som världens största havsbaserade vindkraftparker. Ørsted utvecklar för närvarande världens enskilt största havsbaserade vindkraftspark Hornsea 3 (2800MW), där Hitachi Energy också är med som leverantör. Ordern för Hornsea 3 kommer att produceras i Ludvika samt på andra orter i Europa och globalt.

Det långsiktiga samarbetet mellan Ørsted och Hitachi Energy omfattar också leveranser av Hitachi Energys sortiment inom transformatorer, ställverk och kraftkvalitetssystem samt digitala innovationer som inkluderar energimarknadshantering och automations- och kommunikationssystem.    

Fakta om Skåne Havsvindpark
- Den havsbaserade vindkraftsparken utvecklas 22 km söder om städerna Ystad och Trelleborg i Sveriges exklusiva ekonomiska zon (EEZ).
- Vindkraftsparkens installerade kapacitet kommer att vara 1,5 GW och den kommer ha en årlig produktion på 7 TWh. 
- Ørsted räknar med att investera 25–50 miljarder kronor i byggandet av vindkraftsparken, som är ett nyetableringsprojekt utvecklat i enlighet med handelsvillkor.
- Den havsbaserade vindkraftsparken beräknas vara i drift före 2030.

Kontakt
Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 9955 9425
mikon@orsted.com

Om Ørsted 
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Ørsted omnämns på CDP:s A-lista för miljöarbete som en global ledare inom klimatåtgärder och var det första energibolaget i världen som fick sitt vetenskapsbaserade nettonollutsläppsmål validerat av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har 8 000 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). 2022 uppgick koncernens intäkter till 132,3 miljarder danska kronor (17,8 miljarder euro).

Om Hitachi Energy
Hitachi Energy är en global teknikledare som bidrar till en hållbar energiframtid för alla. Vi betjänar kunder inom energi-, industri- och infrastrukturbranscher med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Tillsammans med kunder och partners banar vi väg för banbrytande teknik och möjliggör den digitala omvandling som krävs för att påskynda energiomställningen till en koldioxidneutral framtid. Vi bidrar till att världens energisystem blir mer hållbara, flexibla och säkra, samtidigt som vi balanserar sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Hitachi Energy har dokumenterad erfarenhet och oöverträffade installerade baser i mer än 140 länder. Vårt huvudkontor ligger i Schweiz, och vi har cirka 40 000 anställda i 90 länder och genererar ett affärsvärde på över 10 miljarder USD.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Om Hitachi, Ltd.  
Hitachi bedriver social innovationsverksamhet och skapar ett hållbart samhälle genom att utnyttja data och teknik. Vi löser kundernas och samhällets utmaningar med Lumada-lösningar som utnyttjar IT, OT (operationell teknik) och produkter. Hitachi bedriver sin verksamhet enligt affärsstrukturen ”Digitala system och tjänster” – vilket stödjer våra kunders digitala transformation; ”Grön energi och mobilitet” – vilket bidrar till ett fossilfritt samhälle genom energi- och järnvägssystem, och ”Anslutna branscher” – vilket kopplar ihop produkter genom digital teknik för att tillhandahålla lösningar inom olika branscher. Med hjälp av innovativa digitala och gröna lösningar strävar vi efter tillväxt genom samskapande med våra kunder. Bolagets konsoliderade intäkter för räkenskapsåret 2022 (som slutade den 31 mars 2023) uppgick till 10 881,1 miljarder yen, med 696 konsoliderade dotterbolag och cirka 320 000 anställda över hela världen. För mer information om Hitachi, besök företagets hemsida på https://www.hitachi.com.