Orsted och ESVAGT tecknar kontrakt for ett andra metanoldrivet fartyg

År 2024 kommer världens första gröna bränslefartyg för havsbaserad vindkraft att lanseras utanför Storbritanniens östkust, som ett resultat av ett banbrytande avtal mellan Ørsted och ESVAGT. Nu utökar de två företagen sitt partnerskap om grön offshore-verksamhet genom att underteckna ett avtal om ett andra grön metanoldrivet servicefartyg (SOV). Ørsted har etablerat sig som en pionjär inom gröna maritima bränslen genom att ta Europas största slutliga investeringsbeslut om en förnybar e-metanolanläggning, FlagshipONE i Örnsköldsvik, och Ørsted räknar med att leverera sin egen metanol till båda SOV:erna.

Ørsted och ESVAGT har tecknat ett avtal om ett systerfartyg till världens första metanoldrivna servicefartyg (SOV), som tillkännagavs 2022, vilket ytterligare fördjupar företagens åtagande att minska koldioxidutsläppen från leveranskedjan för havsbaserad vindkraft. Det kommer att vara redo för lansering 2026, där den kommer att operera från Ørsteds brittiska östkustnav på ett 10-årigt kontrakt.

Den nya SOV kommer att drivas av flerbränslemotorer som kan köras på förnybar e-metanol producerad av förnybar energi och biogent kol, vilket kommer att leda till en årlig minskning av koldioxidutsläppen på cirka 4 500 ton. Ørsted har etablerat sig som en pionjär inom gröna maritima bränslen genom att ta Europas största slutliga investeringsbeslut om en förnybar e-metanolanläggning, FlagshipONE i Örnsköldsvik, och Ørsted räknar med att leverera sin egen metanol till båda SOV:erna. Flera andra maritima företag har lagt order på metanoldrivna fartyg, vilket visar att efterfrågan på gröna bränslen snabbt materialiseras. 

En havsbaserad vindkraftpark har redan 99 % lägre utsläpp än ett koleldat kraftverk sett under tillgångens hela livslängd, inklusive produktion, konstruktion och installation. Ørsted har som mål att bli koldioxidneutrala i sin energiproduktion och egen verksamhet senast 2025.Det nya gröna fartyget kommer att bygga vidare på det, eftersom Ørsted arbetar mot sitt vetenskapsbaserade mål att nå nettonollutsläpp över hela värdekedjan senast 2040.

Mark Porter, Head of Operations Europe på Ørsted, säger:

"Som världsledande inom havsbaserad vindkraft kommer Ørsted att fortsätta leta efter de bästa gröna alternativen till fossila bränslen. E-metanol är en stark matchning för våra SOV, och vi är mycket glada över att vi, tillsammans med ESVAGT, snart kommer att välkomna det andra metanoldrivna fartyget till vår flotta. 

Søren Karas, Chief Strategy & Commercial Officer på ESVAGT, säger: 

"Vi är glada över att utöka vårt samarbete med Ørsted i denna banbrytande verksamhet. Som global marknadsledare inom marina tjänster för havsbaserad vindkraft är ESVAGT djupt engagerade i att kontinuerligt förnya sig för att leverera lösningar med lägre utsläpp. Vi ser fram emot att få ut de första metanoldrivna sov:arna på marknaden".  

Ørsted har implementerat ett systematiskt tillvägagångssätt för att minska utsläppen från sin offshore-logistik genom effektivitetsinitiativ, inklusive ruttoptimeringar och segling i bränslebesparande hastigheter. Ørsted har också implementerat lätta hybridförflyttningsfartyg för att öka bränsleeffektiviteten. Dessutom tar Ørsted branschledande steg mot vindkraftparker med nettonollutsläpp genom att arbeta med partners och leverantörer för att driva lösningar med låga koldioxidutsläpp inom drift, konstruktion och tillverkning. 

ESVAGT var pionjärer inom SOV-konceptet och har fortsatt sin innovativa och holistiska strategi för att driva en energieffektiv och säker marin verksamhet. Från skrovdesign och motorkonfiguration till flera alternativ för personöverföring, besättningsutbildning, digitalisering och alternativa bränslen; ESVAGT fortsätter att utforska alla alternativ för att främja den gröna omställningen och en hållbar verksamhet.

Under de senaste två åren har Ørsted byggt upp en mångsidig portfölj av gröna bränsleprojekt, varav tre fokuserar på att producera e-metanol för sjötransporter. I portföljen ingår FlagshipONE i Sverige, som är under uppbyggnad och som kommer att producera 50 000 ton e-metanol per år från 2025. Ytterligare projekt inkluderar "Project Star" på den amerikanska golfkusten, som kommer att leverera 300 000 ton e-metanol till A.P. Møller – Maersks flotta av nollutsläppsfartyg, och projektet "Green Fuels for Denmark" i Köpenhamn, där Ørsted arbetar med stora danska aktörer inom tunga transporter, inklusive sjöfart.

Fakta: Det flytande hemmet för havsbaserad vindkraft
Att serva en havsbaserad vindkraftpark kräver en hel del arbete och hanteras av ett mycket specialiserat team av servicetekniker, som ofta är ute till havs i flera veckor i taget. Under sin vistelse till havs bor teknikerna på ett servicefartyg (Service Operation Vessel, SOV), som också är värd för en verkstad ombord och mycket av den utrustning och reservdelar som behövs för att serva en havsbaserad vindkraftpark. 

Den nya toppmoderna ESVAGT SOV innehåller den senaste tekniken och ESVAGT besättningen är välutbildad och möjliggörs av digitala verktyg. SOV är konstruerad för komfort och hög bearbetbarhet, vilket ger en mycket effektiv arbetsyta och säker förflyttning av tekniker vid vindkraftparken via en rörelsekompenserad landgång och överföringsbåtar samt en kran för lyft av tunga reservdelar. Som ett flytande hem erbjuder det också fritidsaktiviteter för besättningen ombord och tekniker, inklusive gym, ett spelrum, en biograf och individuellt boende. SOV är också utrustad med en helikopterplatta för snabb åtkomst och överföringar till och från land.

Faktablad om fartyg
Huvudsakliga uppgifter:
Längd totalt: 93.00 m
Bredd: 19.60 m
Största djupgående: 6,50 m

Fart: ca 14 knop
Inkvartering; 124 personer.
Helikopterdäck: Diameter = 18m / 9T

För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations:
Michael Korsgaard
mikon@orsted.com
+45 9955 9425