Swedish Offshore Wind Forum 2023

31 maj 2023
Auktionsverket, Tredje Långgatan, Göteborg
08:30 - 16:30


Havsbaserad vindkraft är viktig för ett hållbart samhälle och för den gröna industriella utvecklingen. Möjligheterna med havsbaserad vindkraft som kan trygga elförsörjningen till näringslivet och samhället är enorma. Havsbaserad vindkraft genererar redan jobb i Sverige. Många stora företag med bas i Sverige har fått kontrakt på miljon- och miljardnivå för att leverera komponenter och tjänster till den havsvindkraft som nu byggs ut i Nordeuropa. Vad betyder utvecklingen för svenska leverantörer och hur ser framtiden ut? Vilka jobb handlar det om? Hur stora är investeringarna idag och på sikt?

Nu arrangeras för första gången Swedish Offshore Wind Forum i Göteborg, med ett fokus på leverantörskedjan och möjligheterna med havsbaserad vindkraft ur såväl ett regionalt, nationellt som internationellt perspektiv.

Kom med för att lyssna, inspireras och diskutera för att tillsammans få en fortsatt stark framfart för svensk havsbaserad vindkraft och grön tillverkningsindustri.

Besök oss på forumets hemsida genom att klicka här

För att komma direkt till biljettförsäljningen klickar du här
Begränsat antal biljetter – säkra din plats idag!