Ørsted inleder en ny era inom grön sjöfart
– tar första spadtaget för Europas största e-metanolprojekt

Under ett evenemang i Örnsköldsvik tog Ørsted idag första spadtaget för Europas största e-metanolprojekt, FlagshipONE. Spadtaget markerar inte bara projektets byggstart, men också de första stegen framåt till en ny grön era inom sjöfart, där storskaliga metanolproduktions-anläggningar kommer att leverera bränsle till en ständigt växande flotta av metanoldrivna fartyg. Just nu har över 110 e-metanolfartyg antingen beställts eller är redan i drift, en ökning från 80 fartyg i slutet av 2022. Samtidigt bidrar också ny EU-lagstiftning, såsom Fuel EU Maritime, till ökad efterfrågan på nya, gröna bränslen för sjöfarten. FlagshipONE kommer att påbörja produktionen under 2025, då anläggningen årligen kommer att producera 50 000 ton e-metanol. 

FlagshipONE, som ursprungligen utvecklades av det svenska e-bränsleföretaget Liquid Wind, kommer att placeras intill Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Det är också här som det första spadtaget ägde rum. Vid evenemanget deltog politiska representanter från både lokala, regionala, nationella och internationella organ, samt företrädare från leverantörer och partners, inklusive Siemens Energy, Carbon Clean och Topsoe. Dessa bolag kommer att leverera elektrolysers och styrsystem, utrustning för infångning av koldioxid respektive metanolsyntes. Förutom de stora leverantörerna är lokala företag redan involverade i projektet och driften av anläggningen kommer också att skapa direkta och indirekta arbetstillfällen i Örnsköldsvik.

Bland talarna på evenemanget fanns även Klimatklivet, en del av Naturvårdsverket, som stöttat FlagshipONE med 151 miljoner kronor. Det första spadtaget togs av Anna Dahlberg, statssekreterare hos Sveriges statsminister; Anna-Britta Åkerlind, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsviks kommun; Anders Nordstrøm, COO på Ørsted P2X; Claes Fredriksson, grundare och vd för Liquid Wind; och Kristina Säfsten, vd för Övik Energi.

Evenemanget i Örnsköldsvik fokuserade på behovet av att fasa ut fossila bränslen inom den globala sjöfarten och på Sveriges stora potential att bli en nyckelmarknad för produktion av e-metanol. E-metanol håller på att bli sjöfartens föredragna alternativ för att uppnå nollutsläpp under 2020-talet. Sverige har goda förutsättningar för att bygga ut produktionen av förnybar energi från land-och havsbaserad vindkraft, och har en världsledande skogsindustri som kan leverera det biogena kol som behövs för att producera e-metanol. Örnsköldsvik är ett av centren i den svenska skogsindustrin med stor kommersiell närvaro av avancerade skogsbaserade industriföretag. 

Anders Nordstrøm, COO på Ørsted P2X, säger:

”FlagshipONE är ett banbrytande projekt som blir början på en ny era för grön sjöfart och för Ørsted. Jag är mycket glad över att vi nu har påbörjat byggandet på plats tillsammans med andra ledare inom gröna bränslen från hela leverantörskedjan och tillsammans med representanter från Örnsköldsvik, Västernorrlands län och svenska beslutsfattare. FlagshipONE blir det första projektet inom en ny grön industri i Sverige som Ørsted vill gå i bräschen för.”

Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind, säger:

”FlagshipONE kommer snart bli Europas största elektrobränsleanläggning som drivs i kommersiell skala, och på Liquid Wind är vi glada över att Ørsted nu inleder projektets byggfas. FlagshipONE är vårt första sålda projekt, och det är bara början på vår resa mot att bli den ledande utvecklaren av elektrobränsleanläggningar. Denna milstolpe kommer förhoppningsvis att inspirera många andra att också bidra till utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten. Idag är en historisk dag för Sverige då vi sätter landet på kartan som utvecklare och producent av gröna elektrobränslen. Allt i syfte att minska världens beroende av fossila bränslen.”

Kristina Säfsten, vd för Övik Energi, säger:

”Idag firar vi en efterlängtad milstolpe på vägen mot att äntligen se FlagshipONE ta form i anslutning till vårt kraftverk. Genom Ørsted och den nya e-metanolanläggningen har vi fått en betydande ny industrikund på High Coast Innovation Park, samtidigt som vi uppnår ett minskat koldioxidavtryck. Vi välkomnar Ørsted till Örnsköldsvik och ser fram emot förverkligandet av detta viktiga gröna initiativ.”

Global sjöfart står för cirka 3 % av de globala koldioxidutsläppen, och sektorn är ett fokusområde för Ørsted när företaget utökar sin närvaro inom Power-to-X i norra Europa och USA. FlagshipONE är det första e-metanolprojektet bland de ambitiösa projekt inom gröna bränslen som Ørsted har på gång. Företaget utvecklar också ”Project Star” på 300 000 ton/år runt USA:s gulfkust och projektet ”Green Fuels for Denmark” i Köpenhamn, vilka också kommer att producera betydande mängder e-metanol som ska möjliggöra utfasningen av fossila bränslen inom sjöfart.

FlagshipONE ligger på samma område som det kombinerade biomassaeldade kraftvärmeverket Hörneborgsverket i Örnsköldsvik, vilket drivs av Övik Energi. E-metanol från FlagshipONE kommer att produceras genom att använda förnybar el och biogen koldioxid som fångas in på Hörneborgsverket. Dessutom kommer FlagshipONE att använda ånga, processvatten och kylvatten från Hörneborgsverket, och överskottsvärme från produktionen av e-metanol kommer att levereras tillbaka till Övik Energi och inkluderas i deras fjärrvärmeförsörjning.

För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com