SeaGrown och Ørsted samarbetar för att öka de fördelar som tångodling innebär för den biologiska mångfalden

Ørsted, världens mest hållbara energiföretag, har tillsammans med de banbrytande marina odlarna SeaGrown bestämt sig för att utforska potentialen i att använda tångodlingar för att öka biologisk mångfald i haven. Det nya partnerskapet syftar till att utveckla riktlinjer för övervakning och mätning av biologisk mångfald hos havsbaserade tångodlingar.
Det Yorkshire-baserade företaget SeaGrown, som driver en havsbaserad tångfarm i Nordsjön, och Ørsted, världens mest hållbara energiföretag, tror att tångodlingar kan vara ett användbart verktyg för att stödja inhemska tångarter och livsmiljöer.

Tång, även kallat marina makroalger, får nu ett brett erkännande bland flera internationella organisationer i den mening att tången innebär ett stort antal fördelar för marina miljöer. SeaGrown och Ørsted kommer nu att ta fram data kring tångens potential som en havsbaserad klimatlösning genom att testa en rad olika övervakningstekniker, inklusive eDNA, fjärrkameror och ekolod.

På senare tid har tångodling undersökts som en möjlig kolsänka, med potential att absorbera betydande mängder koldioxid – kanske ännu mer effektivt än träd. Hur effektiv tång är som kolsänka beror dock på hur tången används när den har skördats. Det finns ingen internationellt erkänd metod för att mäta koldioxidinlagring i tång, men det finns en enorm potential för att detta kan bli en viktig del av pusslet med koldioxid och den unika roll som våra hav spelar för att motverka klimatförändringarnas effekter.

Odling av tång övervägs också för sitt bidrag till att förbättra den biologiska mångfalden i våra hav – den tar inte bara bort koldioxid, vilket minskar surheten i haven, och producerar syre, utan för att den också kan utgöra ett substrat för marina organismer att växa på och fungera som ett skydd för ungfisk.

Tångarter som kelp växer snabbt genom fotosyntes, och de använder bara solljus och naturligt förekommande näringsämnen som finns i havet. Och den växer inte bara snabbt, den är också extremt näringsrik och finns i de flesta av våra hav. Det är därför ingen överraskning att den har skördats av människor i tusentals år och odlats aktivt sedan åtminstone 1600-talet.

I livliga marina områden som Nordsjön är många invånare beroende av tillgången till havet för sitt uppehälle, och ett antal områden har utsetts för att skydda marina arter och livsmiljöer. Tångodlingar innebär en potential att förbättra dessa ekosystem, men de måste placeras på ett sätt som fungerar i harmoni med de som lever i och av havet – SeaGrowns pilottångodling utanför Scarboroughs kust har noggrant placerats med detta i åtanke.

Benj Sykes, Ørsteds chef för miljö, avtal och externa affärer i Storbritannien, konstaterar: "Accelerationen av utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är avgörande i den globala övergången till ett system med ren energi, men det får inte ske på bekostnad av den marina biologiska mångfalden. Vi vill att havsbaserad vindkraft ska vara en del av lösningen, inte en del av problemet, och ett lyckat resultat börjar alltid med att förstå och mäta vår inverkan. Tångodlingar har helt klart potential att bidra till att minska mängden växthusgaser och gynna den marina biologiska mångfalden. Syftet med detta nya partnerskap är att titta på hur vi kan mäta och bekräfta detta genom att bidra med ytterligare ett verktyg för att skydda och förbättra marina livsmiljöer."

Wave Crookes, driftchef på SeaGrown: "SeaGrown är väldigt glada över att få arbeta med Ørsted i denna viktiga studie av biologisk mångfald. Genom detta framtidsorienterade projekt har vi som mål att etablera det bästa sättet för tångodling att hjälpa ekologiskt medvetna aktörer som Ørsted att minimera sin påverkan och arbeta i harmoni med den marina miljön för att generera den gröna, förnybara energi som vi alla behöver."
 

För ytterligare information, kontakta:

Mike Day
Medierelationer Storbritannien
miday@orsted.com
+44 (0) 7767 008893