Ørsted utser Sebastian Hald Buhl till ny marknadschef för Sverige och Norge

Den globala vindkraftsledaren Ørsted tillkännager utnämningen av Sebastian Hald Buhl till ny marknadschef för Sverige och Norge.
Sebastian Hald Buhl har utsetts till country manager för Sverige och Norge
Sebastian Hald Buhl har utsetts till country manager för Sverige och Norge
Sebastian Hald Buhl har nästan 10 års erfarenhet inom Ørsted där han har spelat en viktig roll i utformningen av nya marknader och projekt för havsbaserad vindkraft i Europa, USA och Asien.

Sebastian är för närvarande Ørsted marknadschef för Vietnam. Han kommer att övergå till sin nya roll i Europa den 1 januari 2023 i nära samarbete med lokala team i varje marknad.

Alana Kühne, tillträdande chef för tillväxtmarknader i Kontinentaleuropa på Ørsted, säger:

"Både Sverige och Norge är strategiskt viktiga tillväxtmarknader för Ørsted. I Sverige räknar vi med att utbyggnaden av havsbaserade vindkraftsparker och produktionen av gröna bränslen kommer att accelerera kraftigt under de kommande åren. I Norge arbetar Ørsted tätt ihop med sina partners, Blåvinge, där vi ska tillsammans delta i anbud på en av Europas nyaste och mest spännande marknader för flytande havsbaserad vindkraft. För detta ändamål kommer Sebastians erfarenhet av att samarbeta med regeringar och myndigheter på marknader som är relativt nya för den havsbaserade vindkraften säkerligen att bli en värdefull tillgång framöver."

Sebastian Hald Buhl säger:

"Både Sverige och Norge är spännande marknader för förnybar energi där rätt regelverk och partnerskap kommer att spela viktiga roller. Jag ser fram emot att Ørsted ska, tillsammans med våra lokala partners och intressenter, utveckla projekt inom havsbaserad vindkraft och gröna bränslen, bidra till båda ländernas gröna omställning, samt utveckling av leveranskedjorna."

För mer information, kontakta:


Ørsted Media Relations
Boris Ajeganov
boraj@orsted.com