Industriledare samarbetar för att etablera Europas första nav för gröna e-bränslen

Stena Line, DFDS, Ørsted och Liquid Wind samarbetar med Göteborgs Hamn för att etablera ett nav för elektrometanol (e-bränslen). Som Skandinaviens största hamn är Göteborg det perfekta valet för den första leverans- och lagringsplatsen för gröna e-bränslen. Avsikten är att denna banbrytande satsning ska tas i drift år 2025, och den blir ett konkret steg mot en koldioxidneutral sjöfartsindustri.
Representanter för Stena Line, DFDS, Ørsted, Liquid Wind, och Göteborgs Hamn träffas i Göteborg den 1 september 2022”
Representanter för Stena Line, DFDS, Ørsted, Liquid Wind, och Göteborgs Hamn träffas i Göteborg den 1 september 2022”

Sektoröverskridande samarbete för utsläppsfri sjöfart

Stena Line, ett svenskt rederi med ett omfattande europeiskt linjenätverk, och DFDS, ett danskt frakt- och logistikföretag, samarbetar med FlagshipONE som ägs gemensamt av Ørsted, det mest hållbara energiföretaget i världen, och Liquid Wind, den ledande utvecklaren av eMetanol-projekt i Europa.

FlagshipONE, som befinner sig i de senare utvecklingsstadierna och närmar sig ett slutligt investeringsbeslut, kommer att bli den största anläggningen för e-bränsle i världen och producera 50 000 ton eMetanol årligen. Samarbetet stöds av Göteborgs Hamn, den första frakthamnen som aktivt eftersträvar en grön bränslepolicy som ska säkerställa koldioxidneutral verksamhet senast 2030.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar närvarade vid tillkännagivandet. Ministern välkomnade initiativet som en viktig milstolpe för koldioxidneutral sjöfart. Vid pressträffen uttryckte han en förståelse för behovet av att stödja införandet av gröna elektrobränslen för sjöfart och en ambition att hitta vägar framåt för att ekonomiskt stödja den gröna omställningen.

De fem företagen kommer nu att arbeta tillsammans för att lansera det första förnybara marina ”Made in Sweden”-bränslet för att uppmuntra fler företag att välja koldioxidneutrala e-bränslen. De banbrytande fraktföretagens engagemang för e-bränslen är ett bevis på deras ambition att driva på omställningen till koldioxidneutral sjöfart.

Niclas Mårtensson, vd för Stena Line:

”Stena Lines roll i detta partnerskap kring ett hållbart eMetanol-elektrobränsle är ännu ett bevis på vårt engagemang för att minska vårt koldioxidavtryck och vara branschledande inom hållbarhet med målet att uppnå en klimatneutral verksamhet. Vi kan inte uppnå detta på egen hand – ett strategiskt samarbete över hela värdekedjan kommer att gynna alla intressenter i detta spännande projekt.”

Torben Carlsen, vd för DFDS:

”Vi är glada över att både kunder, leverantörer och konkurrenter engagerar sig och samarbetar för att fasa ut fossila bränslen i vår bransch. Med eMetanol från detta partnerskap får DFDS en ny möjlighet kopplad till e-bränsle för att uppfylla vårt löfte att driva ett grönt fartyg senast 2025.”

Olivia Breese, Senior Vice President, Ørsted P2X:

”Ørsted är glada över möjligheten att stödja Göteborgs Hamn, DFDS och Stena Line i deras ambition att fasa ut fossila bränslen i sin marina verksamhet genom att använda grönt e-bränsle som ska produceras på FlagshipONE i Sverige. Vi uppskattar verkligen att alla intressenter har ansträngt sig för att närvara här idag, och jag är mycket glad över att Ørsted kan fortsätta att leda energiomställningen för sjöfartssektorn.”

Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind:

”Vi är hedrade över att ministern finns på plats här i Göteborgs Hamn, i detta avgörande ögonblick när de mer än fem åren av utvecklingsarbete som Liquid Wind har lagt ner möter verkligheten med riktiga kunder, Stena Line och DFDS, vilket i sin tur leder till långsiktiga
avtal som kommer göra det möjligt för FlagshipONE att etablera och bygga den första fullskaliga elektrobränsleanläggningen i Europa, och kanske till och med i världen. Ministerns stöd för ett storskaligt införande av elektrobränslen är uppmuntrande när vi nu blickar framåt. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med regeringen kring hur man säkerställer de ekonomiska förutsättningarna för produktion av gröna elektrobränslen i Sverige.”

Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn:

”Göteborgs Hamn har som mål att minska koldioxidutsläppen med 70 % inom hamnområdet senast 2030. Detta är ett oerhört viktigt mål för oss, men något som vi inte kan uppnå på egen hand. Därför är vi glada över att ha en leverantör som Liquid Wind och engagerade fartygsägare som Stena Line och DFDS som vidtar dessa ambitiösa åtgärder som kommer att göra en enorm skillnad för förverkligandet av det målet.”

Om gröna e-bränslen:

Gröna e-bränslen är på väg att ersätta fossila bränslen inom maritim framdrivning för att på så vis verkligen fasa ut fossila bränslen inom den svåromställda sjöfartssektorn. Enligt Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping erbjuder eMetanol ett antal fördelar som marint bränsle. Det har mer hanterbara krav på hantering än andra e-bränslen och eMetanolmotorer är redan kommersiellt tillgängliga. Trots att rena, förnybara energikällor är en mycket viktig del av den globala sjöfartens insatser för utfasning av fossila bränslen, bedömer centret att vi kommer behöva ytterligare stöd från andra aktörer för att fullt ut förverkliga sjöfartsindustrins koldioxidfria ambitioner.

Grönt elektrobränsle, eMetanol, är tillverkat av 100 % biogena källor i kombination med 100 % förnybar vindkraft. Det tillför inte koldioxid till atmosfären, och det är utformat för att hjälpa världen att avsevärt minska sitt koldioxidavtryck.

För mer information kontakta:
Ørsted Group Media Relations
Boris Ajeganov
boraj@orsted.com

Liquid Wind Communications
Klaudija Cavala
klaudija@liquidwind.se

Om Ørsted
Ørsted är världens första och största utvecklare av havsbaserad vindkraft, som också arbetar inom landbaserad vindkraft, solenergi och Power-to-X runt om i världen. Ørsteds P2X-pipeline omfattar för närvarande projekt som uppgår till mer än 3 GW. I mars 2022 gick Ørsted in på den amerikanska P2X-marknadengenom att underteckna en avsiktsförklaring att förse Maersks nyligen beställda eMetanol-drivna fartyg med bränsle. Avtalet är den största affären i sitt slag för gröna bränslen inom den globala sjöfartsindustrin.

Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi), och Ørsted har som mål att leverera en nettopositiv biodiversitetseffekt från alla nya projekt inom förnybar energi som företaget beställer senast från och med 2030. Ørsted finns även med på CDP Climate Change List som en global ledare inom klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har 7 016 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

Om Liquid Wind
Liquid Wind är ett företag inom elektrobränsleutveckling, som arbetar för att minska mängden koldioxidutsläpp. Företaget utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar replikerbara anläggningar för att producera grönt elektrobränsle för att påskynda omställningen till koldioxidneutral sjöfart. Anläggningarna kommer att producera förnybart flytande bränsle, så att Liquid Wind kan erbjuda sina kunder möjligheten att snabbt nå sina hållbarhetsmål. 2021 utsågs Liquid Wind till ett av 5 Top Energy Start-ups globalt av StartUs Insights. För mer information, besök liquidwind.se eller följ oss på LinkedIn och Twitter 

Om Stena Line
Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg, 18 rutter i norra Europa och 25 000 avgångar årligen. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätet och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera järnvägs-, väg- och sjöfrakt. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Stena Line har 5 100 anställda och en årsomsättning på 14 miljarder kronor. För mer information, besök www.stenaline.com

Om DFDS

DFDS är ett ledande europeiskt transport- och logistikföretag som tillhandahåller säker, pålitlig och effektiv förflyttning av människor och varor. DFDS har fler än 11 000 begåvade medarbetare med olika bakgrund, som är engagerade i att omvandla vårt företag till en grönare och mer digitaliserad verksamhet. Vi är stolta över vår roll som en del av den kritiska infrastruktur som betjänar kunder och samhällen över hela Europa, inklusive Turkiet. 
DFDS grundades 1866, är noterat på Nasdaq och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, och betjänar mer än 10 000 fraktkunder och fem miljoner passagerare per år, vilket genererar en årlig intäkt på cirka 25 miljarder danska kronor.

Om Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30 % av den svenska inrikes- och utrikeshandeln och över 50 % av all containertrafik passerar Göteborgs hamn. Hamnen är en fullservicehamn och erbjuder industrierna garanterad, klimatsmart tillgång till hela världen. Direkttjänster till viktiga marknader säkerställer effektiva, hållbara och pålitliga transporter dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering i en samlad satsning för att upprätthålla den pågående utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och fartygsanlöp. Med över 30 järnvägspendlar som erbjuder dagliga avgångar har företag i hela Sverige och Norge en direkt, klimatneutral anslutning till Göteborgs Hamn. Hamnen hanterar energiprodukter, fordon, roro-enheter, containrar och passagerare. 22 000 personer är anställda i hamnen.