FlagshipONE säkrar miljötillstånd för Europas största elektrobränsleanläggning

FlagshipONE, det svenska projektet inom gröna bränslen som ägs gemensamt av Liquid Wind och Ørsted, har beviljats miljötillstånd för att bygga den första storskaliga gröna elektrobränsleanläggningen för den marina industrin. Markarbetena som markerar byggfasens första steg är planerade till 2023.
Illustration av FlagshipONE, Örnsköldsviks kommun
Illustration av FlagshipONE, Örnsköldsviks kommun

Anläggningen kommer att byggas i Örnsköldsviks kommun i nordöstra Sverige. Miljötillståndet beviljades av mark- och miljödomstolen i Umeå, elva månader efter att ansökan hade lämnats in.

Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind: 

“Att beviljas miljötillståndet markerar ytterligare en viktig milstolpe för FlagshipONE och den värdekedja inom sjöfart som planerar att introducera elektrobränsledrivna fartyg på marknaden. Parallellt närmar vi oss ett slutligt investeringsbeslut om FlagshipONE, och vi har nyligen annonserat vårt sektorsövergripande samarbete för utsläppsfri sjöfart med DFDS, Stena Line, Ørsted, och Göteborgs hamn för att skapa ett nav för elektrometanol (e-bränslen). 

Anders Christian Nordstrøm, operativ chef för Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamhet, kommenterar: 

“Jag är mycket glad över att FlagshipONE-projektet fortskrider i snabb takt. Att producera e-bränslen för sjöfartssektorn är en viktig del av Ørsteds uppdrag att bidra till att minska koldioxidutsläppen från svåromställda sektorer. Som företag är vi säkra på att skalbara och modulära projekt som FlagshipONE kommer att hjälpa oss att leverera när det gäller våra ambitiösa P2X-planer.” 

Benny Mai, vice vd för teknik på Liquid Wind, säger: 

“Vi kommer börja bygga nästa år, och på vägnar av Liquid Wind-teamet vill jag tacka våra partners, supportrar och Swecos ingenjörsteam för deras outtröttliga arbete, vilket har hjälpt projektet att hålla tidsplanen.” 

Kristina Säfsten, vd för Övik Energy, säger: 

“Vi ser fram emot att vara bland de första i världen som fångar upp och använder biogent kol för att producera elektrobränsle här i Örnsköldsvik. Med tillståndet på plats ser vi fram emot att ta nästa steg tillsammans med FlagshipONEs projektteam.” 

Sedan starten i maj 2017 har Liquid Wind etablerat strategiska partnerskap med Alfa Laval, Carbon Clean, Siemens Energy, Topsoe, Worley och Uniper. I början av 2022 nådde Liquid Wind och Ørsted en överenskommelse, enligt vilken Ørsted förvärvade en ägarandel på 45 % i FlagshipONE. Liquid Wind och FlagshipONE-projektet har också mottagit investeringsbidraget “Klimatklivet” från Naturvårdsverket, som arbetar på uppdrag av regeringen.  
 
Om FlagshipONE:
FlagshipONE kommer att anslutas till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Anläggningen kommer återbruka koldioxidutsläpp och kombinera dem med förnybar vätgas, som produceras av förnybar elektricitet och vatten, för att generera gröna elektrobränslen. När anläggningen är i drift, kommer den att leverera 50 000 ton förnybara och fossilfria bränslen till sjöfartsindustrin årligen, med start 2024. 

Om e-metanol: 
Det gröna elektrobränslet e-metanol är tillverkat av biogena koldioxidkällor i kombination med förnybar elektricitet. Processen tillför inte koldioxidutsläpp i atmosfären*, och den är utformad för att hjälpa världen att avsevärt minska sitt koldioxidavtryck. 

*Enligt vitboken “Evaluating Marine Fuels Based on a Well-to-Wake Approach for a Successful Transition to Net Zero”, publicerad av Liquid Wind, mars 2022. 

För mer information, kontakta: 
Ørsted Group Media Relations 
Boris Ajeganov 
boraj@orsted.com 

Liquid Wind Communications 
Klaudija Cavala 
Chef för digital kommunikation och marknadsföring
klaudija@liquidwind.se

Om Ørsted 
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi), och Ørsted har som mål att leverera en nettopositiv biodiversitetseffekt från alla nya projekt inom förnybar energi som företaget beställer senast från och med 2030. Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har 7 292 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter. 

Om Liquid Wind  
Liquid Wind är ett företag inom elektrobränsleutveckling, som arbetar för att minska mängden koldioxidutsläpp. Företaget utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar replikerbara anläggningar för att producera gröna elektrobränslen för att påskynda omställningen till koldioxidneutral sjöfart. Anläggningarna kommer att producera förnybara flytande bränslen, så att Liquid Wind kan erbjuda sina kunder möjligheten att snabbt nå sina hållbarhetsmål. 2021 utsågs Liquid Wind till ett av 5 Top Energy Start-ups globalt av StartUs Insights. För mer information, besök liquidwind.se eller följ oss på LinkedIn och Twitter