FlagshipONE får byggdom för Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle

FlagshipONE AB, som ägs av Liquid Wind och Ørsted tillsammans, har fått byggdom för Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle. Byggdomen gavs av Mark- och Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt nio månader efter att miljötillståndsansökan lämnades in.
Illustration av FlagshipONE, Örnsköldsvik, Sverige
Illustration av FlagshipONE, Örnsköldsvik, Sverige

FlagshipONE AB, som ägs av Liquid Wind och Ørsted tillsammans, har fått byggdom för Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle. Byggdomen gavs av Mark- och Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt nio månader efter att miljötillståndsansökan lämnades in.

Claes Fredriksson, Liquid Winds VD och grundare, kommenterar:
”Det här är ett viktigt delmål för FlagshipONE och för vår ambition att leverera grönt elektrobränsle till sjöfartsbranschen inom en snar framtid.”

Anders Nordstrøm, operativ chef för Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamhet, säger:
”Vi är mycket glada över denna milstolpe för projektet som snart kan leverera grönt bränsle i stor skala och främja utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten såväl som andra sektorer.”

FlagshipONE kommer årligen att leverera 50 000 ton förnybart och fossilfritt bränsle primärt till sjöfartsbranschen 
FlagshipONE kommer att anslutas till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik i nordöstra Sverige. När anläggningen är igång kommer den att producera 50 000 ton elektrobränsle. Anläggningen kommer att återvinna koldioxid och kombinera det med grönt väte, framställt med förnybar el och vatten, för att producera det gröna elektrobränslet elektro-metanol. 

Följande strategiska partners kommer att bidra till design och konstruktion av FlagshipONE: Carbon Clean, Siemens Energy, Topsoe och delägaren Ørsted.

Liquid Wind och Ørsted har ingått ett avtal som innebär att Ørsted förvärvat en 45-procentig ägarandel i FlagshipONE. Ørsted är världens ledande utvecklare inom förnybar energi och utvecklar en global portfölj av projekt inom förnybar vätgas och gröna bränslen.

För mer information kontakta:
Ørsted Group Media Relations
Boris Ajeganov
boraj@orsted.com

Liquid Wind Communications
Klaudija Cavala
klaudija@liquidwind.se


Om Ørsted 
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi), och Ørsted har som mål att leverera en nettopositiv biodiversitetseffekt från alla nya projekt inom förnybar energi som företaget beställer senast från och med 2030. Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har 7 016 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro).Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

Om Liquid Wind
Liquid Wind är ett bolag med ambitionen att elektrifiera både svensk och internationell sjöfart genom att producera grönt elektrobränsle. Liquid Winds fokus är att utveckla, finansiera, bygga och driva anläggningar för produktion av elektrometanol, för att påskynda övergången till koldioxidneutral marin och transport. Anläggningarna kommer att producera ett koldioxidneutralt flytande bränsle och på så sätt kan företaget erbjuda sina kunder en möjlighet att snabbare uppnå sina hållbarhetsmål. Liquid Wind är baserat i Göteborg. 2021 utsågs Liquid Wind till en av de fem bästa energi-startupföretagen globalt av StartUs Insights. För mer information, besök liquidwind.se eller följ Liquid Wind på LinkedIn och Twitter.