3D-printade rev bidrar till att återställa den marina biologiska mångfalden i Kattegatt i Danmark

Ørsted och Världsnaturfonden (WWF Danmark) testar hur 3D-printade rev kan gynna den biologiska mångfalden i Kattegatt, sundet mellan Danmark och Sverige som upplever ett historiskt lågt torskbestånd. Detta är första gången 3D-printade rev används i danska vatten, och de kommer att komplettera befintliga stenrev som Ørsted etablerade när de byggde den havsbaserade vindkraftparken Anholt åren 2012–13.

Ørsted och WWF har placerat ut tolv 3D-printade revkonstruktioner på havsbotten mellan vindkraftverken vid den havsbaserade vindkraftparken Anholt i Kattegatt, som är en del av Nordsjöns ekosystem. Bland annat överfiske, ökad syrebrist och förlust av livsmiljöer har lett till en minskning av torskbeståndet i Kattegatt under de senaste 20 åren. Det är nu oroväckande lågt. Detta skapar en negativ dominoeffekt i Kattegatts ekosystem, vilket påverkar den biologiska mångfalden och det marina ekosystemets motståndskraft mot klimatdrivna förändringar.

De två partnerna bakom projektet hoppas att det ska få positiva effekter på Kattegatts torskbestånd och i sin tur bidra till ett friskare och mer motståndskraftigt marint ekosystem med förbättrad biologisk mångfald.

Filip Engel, hållbarhetschef på Ørsted, sa:
“Havet har stor potential att bidra till att vi når våra klimatmål. Att förbättra havens hälsa och återställa den marina biologiska mångfalden är grundläggande för att hantera förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen. I takt med att regeringar runt om i världen lägger fram ambitiösa planer för att öka kapaciteten för förnybar energi, kommer havsbaserad vindkraft att ta mer plats. På Ørsted tror vi att åtgärder kopplade till klimat och natur kan, och måste, gå hand i hand, och detta spännande projekt tillsammans med WWF Danmark är ett av många som vi testar globalt för att hitta de bästa lösningarna för att förverkliga vår ambition om en nettopositiv biologisk mångfald.”  

Bo Øksnebjerg, generalsekreterare för WWF Danmark, sa:
“Den marina biologiska mångfalden i Danmark är hårt pressad, och i dag finns det 90 % färre torskar i Kattegatt än 1990. Det krävs åtgärder – och de krävs nu. Vi måste hjälpa naturen och djurlivet, samtidigt som vi försöker lösa vår klimatkris genom att på samma gång utöka vår produktion av förnybar energi. För att lösa naturkrisen, måste vi lämna naturen i bättre skick än vad den var. Därför är vi väldigt glada över att vi, tillsammans med Ørsted, kan testa de nya, unika 3D-printade revstrukturerna här i Danmark för första gången.”

Därför är torsken viktig för havens biologiska mångfald och klimatet
Under de senaste årtiondena har man uppmärksammat det faktum att den omfattande överkonsumtionen av marina resurser har fått enorma konsekvenser. Globalt sett omfattar dessa konsekvenser minskande fiskbestånd, syrebrist nära havsbotten och förlust av livsmiljöer för det marina livet, såsom en massiv minskning av ålgräsängar.

Torsk är ett av de viktigaste rovdjuren, vilket innebär att den jagar andra marina arter och därmed i stor utsträckning bidrar till att upprätthålla balansen i det marina ekosystemet. När torsken minskar kraftigt i antal, kommer överflödet av deras byten – som exempelvis strandkrabban – att växa. Som ett resultat av detta minskar mängden sjögräs, eftersom krabborna äter både ålgräsets frön och många av sniglarna som själva ser till att ålgräset inte blir fullt av alger.

Detta är ett problem, eftersom ålgräs i sig är av stor betydelse för både den biologiska mångfalden och klimatet. Det skapar viktiga livsmiljöer för det marina livet, såsom ungfisk, producerar syre och stabiliserar havsbotten. En avgörande faktor är att ålgräs också mycket effektivt lagrar kol i sitt rotnät, vilket förhindrar att det hamnar i atmosfären och bidrar till den globala temperaturökningen. 

Biohuts ger skydd till torsk i kustvatten
Förra året installerade WWF Danmark och Ørsted biohuts vid bryggorna i Grenå hamn i samarbete med Grenaa Havn och Kattegattcentret. Tillsammans erbjuder de två projekten nya livsmiljöer för torsk som befinner sig i viktiga skeden av sin livscykel.

Biohuts kan beskrivas som fiskhotell, eftersom de ger småfisk viktigt skydd. Här kan t.ex. ungtorsk söka skydd och få mat tills de är tillräckligt stora för att simma ut på djupare vatten.

3D-printade rev hjälper torsken till havs
De 3D-printade reven ser ut som en bröllopstårta bestående av flera lager som är ihopkopplade med håligheter, i vilka fisken kan simma in och ut ur sina gömställen. Samtidigt kommer strukturerna själva att tillhandahålla ytor och utrymmen där andra organismer kan fästa sig. Reven är ungefär en kubikmeter stora och varierar i bredd och vikt för imitera naturliga livsmiljöer på bästa sätt och väger upp till ett halvt ton.

Ørsted har sett hur stenreven som företaget etablerade när man byggde den havsbaserade vindkraftparken Anholt har blivit attraktiva oaser för andra marina arter på en i övrigt karg havsbotten. Förhoppningen är att de nya 3D-printade reven kan komplettera stenreven och snabbt fyllas med liv. WWF har redan erfarenhet av 3D-printade rev från ett projekt i den nederländska delen av Nordsjön.

Projektet vid den havsbaserade vindkraftparken Anholt stöds av PensionDanmark och PKA A/S, vilka innehar en andel på 30 % respektive 20 % i vindkraftparken.

Torben Möger Pedersen, vd på PensionDanmark, säger:
“Vi är mycket stolta över att se att vindkraftparken Anholt ligger i framkant när det gäller 3D-printade rev i danska vatten. Biologisk mångfald är en central punkt för PensionDanmark, och om detta innovativa initiativ kan förbättra den biologiska mångfalden i det marina ekosystemet, medan vindkraftparken producerar hållbar kraft, har vi fått en win-win-situation för alla berörda parter.”

Jon Johnson, vd på PKA A/S, säger:
“Att skydda vår planet och arbeta mot en hållbar framtid är viktigt för oss. Den biologiska mångfalden minskar i en skrämmande takt över hela världen. Vi är stolta över att stödja testet av konstgjorda rev vid vindkraftparken Anholt och dess försök att förbättra förutsättningarna för torsk och den bredare biologiska mångfalden i området och Kattegatt. Vi ser fram emot att följa utvecklingen av de marina levnadsförhållandena under de kommande åren.”

Ørsted har som ambition att alla nya projekt för förnybar energi från och med 2030 ska ha en nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden. Ørsted arbetar tillsammans med flera ekologiexperter inom olika projekt för att återställa och förbättra den biologiska mångfalden – som nederländska ARK Nature i ett pionjärprojekt i Nordsjön – och med två lokala naturskyddsföreningar i ett flaggskeppsprojekt vid Humbers mynning på norra Englands östkust. Företaget annonserade också nyligen ReCoral by ØrstedTM, ett världsledande försök att stödja korallrev genom att odla koraller på fundamenten till havsbaserade vindkraftverk i Taiwan.

Projektet är en del av ett strategiskt partnerskap mellan Ørsted och WWF Danmark som inleddes 2018. Syftet har varit att bidra till att rädda världens klimathotade djurliv och natur, samtidigt som man engagerar den danska befolkningen i lösningar på den globala uppvärmningen och skapar ett samhälle som enbart drivs med grön energi.

Fakta om 3D-printade rev

  • Reven är gjorda av 70 % sand och 30 % puzzolancement, vilken består av vulkanisk aska och portlandcement. Dessa är naturmaterial och kommer inte att vara skadliga för den omgivande miljön, även om delar av reven antagligen kommer erodera över tid.
  • De 3D-printade reven är biokompatibla tack vare frånvaron av syntetiska eller giftiga ämnen av industriellt ursprung och det något basiska pH-värdet i strukturerna, vilket ligger på cirka 8,5–9.
  • Varje rev väger mellan 200 och 550 kg.
  • De är en kubikmeter i storlek.
  • De 3D-printade reven är designade och utvecklade genom ett samarbete mellan WWF Nederländerna och Reef Design Lab. Revstrukturerna produceras av det italienska företaget D-Shape.

Fakta om den havsbaserade vindkraftparken Anholt

  • Den havsbaserade vindkraftparken Anholt består av 111 vindkraftverk med en total kapacitet på 400 MW.
  • Detta motsvarar mer än en miljon danskars energiförbrukning, helt koldioxidfritt.
  • Vindkraftparken stod klar 2013 och var då världens största.
  • Under byggandet etablerade Ørsted (som hette DONG Energy på den tiden) 24 stenrev inom vindkraftparkens område. Idag kryllar dessa rev av liv.

Mediekit
Bilder från utplaceringen av de 3D-printade reven på den havsbaserade vindkraftparken Anholt finns tillgängliga för nedladdning och redaktionell användning här. Kreditera Ørsted. En video om reven finns på YouTube.

För mer information, kontakta:

WWF Danmark
Mai-Britt Noe
Press- och mediechef, WWF Danmark
mai-britt.noe@wwf.dk 
+45 28 93 63 28

Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
+45 99 55 67 39
astou@orsted.com 

Om WWF Denmark
WWF är en av världens största och mest inflytelserika organisationer med mer än fem miljoner anhängare globalt. WWF har kontor i mer än 80 länder och 1 200 projekt över hela världen. WWF:s uppdrag är att stoppa förstörelsen av jordens naturliga miljöer och skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF Verdensnaturfonden är den danska motsvarigheten till Världsnaturfonden.

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har 7 016 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.