Ørsted och ARK Nature ska bana väg för marin återförvildning – med en kombination av omedelbara insatser för klimat och biologisk mångfald

Ett nytt partnerskap mellan Ørsted och ARK Nature banar väg för att testa potentialen hos återförvildningsprinciper i samband med återställandet av vital biologisk mångfald i haven, samtidigt som vi påskyndar den globala övergången till förnybar energi. Ett första fokus är att återställa skaldjursrev, vilka är grundläggande för ekologisk restaurering i Nordsjön, och att använda lärdomar från projektet för att utveckla de bästa metoderna för att skala upp arbetet globalt. Detta görs för att säkerställa en övergripande nettopositiv inverkan på naturen när man bygger vindkraftsparker till havs. 

Den biologiska mångfalden, vårt livsuppehållande system, håller på att försvinna i en skrämmande takt. Denna akuta globala kris har en stark koppling till klimatkrisen. Tiden håller snabbt på att rinna ut, både när det gäller utmaningarna och våra ansträngningar för att lösa dem, vilka måste gå hand i hand. Detta innebär att vi måste hitta sätt som gör att naturrestaurering och infrastruktur för förnybar energi kan samexistera, när vi försöker påskynda den globala gröna omställningen.

Ørsted är världsledande inom havsbaserad vindkraft och världens mest hållbara energibolag, med en ambition om att leverera förnybar energi som har en nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden för alla nya driftsatta energiprojekt år 2030. ARK Nature är en av grundarna av Rewilding Europe och en pionjär inom återförvildningsstrategin för naturrestaurering, vilken redan har visat sig vara effektiv på land. ARK och Ørsted kombinerar tillsammans denna kompetens för att förverkliga en gemensam ambition att stödja och vårda friska hav som kan uppehålla mångfaldiga ekosystem och ett hälsosamt samhälle. 

Rasmus Errboe, chef för regionen Kontinentaleuropa på Ørsted, säger: “När det gäller att hantera klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald, behöver vi verkligen agera snabbt. Vi behöver omedelbara åtgärder – men den snabbheten får inte komma på bekostnad av naturen, och Ørsted anser att den inte behöver göra det. Med detta nya samarbete är jag glad över att kunna bidra till vårt befintliga, ambitiösa globala program för biologisk mångfald. Tillsammans med ARK kommer Ørsted att genomföra innovativa nya restaureringsprojekt och studera hur återförvildning kan bidra till att förbättra hälsan i våra hav och hur den havsbaserade vindkraftssektorn kan förbättra det bidraget.”

Jos Rademakers, vd för ARK Nature, säger: “ARK Nature och Ørsted siktar i slutändan mot samma mål: hållbara, friska hav. Vi kommer att sträva efter att återställa de livsviktiga naturliga processerna och bidra till att skapa vindkraftsparker som har en övergripande positiv inverkan på naturen och mänskligheten. Och vi vet att vi måste leverera den här effekten så snart vi bara kan.”

Vår gemensamma vision sticker ut – eftersom den havsbaserad vindkraft som behövs för att tackla klimatutmaningen tar upp mer marint utrymme, måste vi arbeta för att naturen ska lämnas i bättre skick än vad den var. Det finns ännu inget enkelt svar på det bästa sättet att göra detta, men vi vet att åtgärder och samarbete är det vi behöver just nu. Att ställa förnybar energi och naturskydd mot varandra är inte längre möjligt om vi ska kunna agera med den snabbhet som behövs för att hantera de globala kriser som vi alla står inför. 

Om samarbetet

Samarbetet kommer att inledas i Nordsjön, där Ørsted och ARK håller på att inrätta ett marint fältlabb för återförvildning. Vårt första steg är att hitta den lämpligaste platsen utifrån ekologiska skäl, och därifrån kommer vi att utveckla och genomföra lovande åtgärder kopplade till återförvildning. Ett viktigt inslag är att effekterna kommer studeras noggrant, och det vi lär oss kommer användas när vi förbättrar och utvecklar sätt att skala upp den positiva påverkan på biologisk mångfald globalt.

Ett första fokus är restaureringen av skaldjursrev – rev som bildas av levande organismer, såsom ostron och musslor, och som utgör grunden för ett hälsosamt marint ekosystem. De tillhandahåller mat och skydd, och främjar även mängden övriga arter. Dessutom förbättrar de vattenkvaliteten och är grundläggande för återställandet av det bredare ekosystemet i Nordsjön. För närvarande finns det mycket få platser kvar i Nordsjön där skaldjurslarver kan fästa sig och skapa nya rev. Vårt partnerskap kommer att testa och utveckla de bästa sätten för vindkraftsparker att tillhandahålla detta och stödja den biologiska mångfalden. När metoden har testats tillräckligt, kan den potentiellt tillämpas i större skala runt om i världen.

Återförvildning: vad är det, och varför introducera det i havet?

Återförvildning innebär att man ser ur ett ekosystemsomfattande perspektiv och skapar förutsättningar där naturen kan återhämta sig och bli välmående på lång sikt. Metoden har aldrig tidigare provats i stor skala i marina miljöer där utmaningen är av särskilt brådskande natur. Minskningen av den marina biologiska mångfalden, till stor del driven av den globala uppvärmningen, försvagar havets roll som en viktig global klimatregulator. Samtidigt innebär den aldrig tidigare skådade utbyggnaden av vindkraft till havs – som behövs för att stoppa den globala uppvärmningen – mer interaktion med den naturliga värld som vi i slutändan försöker skydda. 

Mediekit

En förklarande video finns på YouTube. Vänligen kreditera Ørsted och ARK Nature.

För mer information, kontakta:

Ørsted Group Media Relations

Boris Ajeganov

boraj@orsted.com

+45 99 55 48 78

ARK Nature – projektledare, Rewilding the North Sea

Gijs van Zonneveld

gijs.vanzonneveld@ark.eu

+31 6 51 35 81 86

Om Ørsted

Ørsteds vision är en värld som helt drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solparker, energilagringsanläggningar, förnybara vätgasanläggningar, gröna bränsleanläggningar och bioenergianläggningar. Dessutom levererar Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen som har ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index för 2022 över de 100 mest hållbara företagen i världen och omnämns på CDP Climate Change A List som en global ledare inom klimatåtgärder. Företaget har sitt huvudkontor i Danmark och har 7016 anställda. Ørsted-aktien är noterad på Nasdaq Köpenhamn (Orsted). År 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.