Projektet ‘Green Fuels for Denmark’ tidigareläggs: produktion av grönt flygbränsle redan 2025 ska undersökas

Partnerskapet bakom Power-to-X flaggskeppsprojektet ‘Green Fuels for Denmark’ i Köpenhamn har beslutat att tidigarelägga delar av planen och vill nu producera gröna bränslen till transportsektorn två år tidigare än planerat. Beslutet har tagits då Danmarks politiska ambitioner inom Power-to-X ställts ännu högre än tidigare. Partnerskapet har nu beslutat att elektrolys i storleksordningen 100 MW av den 250 MW som initialt planerats för projektets andra fas år 2027 ska nu produceras redan år 2025. Man ska också börja fånga in hållbar CO2 samma år.

Green Fuels for Denmark har potentialen för att leverera gröna bränslen motsvarande Danmarks samlade inhemska förbrukning av flygbränslen år 2027 – detta när projektets andra fas på 250 MW byggts ut. Projektet skulle därmed infria den danska regeringens ambition om 100 % grön inrikes luftfart år 2030 tre år tidigare än förväntat.

Den tidigarelagda fasen med en kapacitet på 100 MW kan producera 50 000 ton miljövänliga bränslen år 2025, varav huvuddelen blir e-metanol som ska användas som fartygsbränsle. Med anledning av att Danmarks regering kommit med ett utspel om att man vill möjliggöra för grön luftfart redan 2025 vill partnerskapet även undersöka om delar av den förväntade produktionen av gröna flygbränslen från Green Fuels for Denmark också kan tidigareläggas till år 2025.

Läs mer om nyheten här (engelska).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com

Om projektet Green Fuels for Denmark

Green Fuels for Denmark är Danmarks mest ambitiösa vision för storskalig produktion av gröna bränslen till transportsektorn med en CO2-reduktionspotential på 850 000 ton till år 2030. Projektet leds av ett partnerskap som innefattar Ørsted, SAS, Copenhagen Airports, A.P. Moller – Maersk, DFDS och DSV.

Nel, Haldor Topsøe och Everfuel är partners i projektets första fas och i utvecklingen av den andra fasen. Projektet stöds även av Molslinjen, Köpenhamns Stad och Region Hovedstaden.

Green Fuels for Denmark är utvalt av Danmark för att delta i den första gruppen av innovationsprojekt inom vätgas runt om i Europa, IPCEI.