Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag och publicerar handbok för klimathandling

I dag rankades Ørsted som världens mest hållbara energibolag på Corporate Knights Global 100-index för 2022 – för fjärde året i rad. Ørsteds vd Mads Nipper delar nu med sig av sina erfarenheter av klimatarbete i en handbok för hur regeringar och företag kan gå från tanke till handling under ett avgörande klimatår.

Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights Global 100-index för 2022 över världens mest hållbara företag. Det danska bolaget, som också planerar att bygga havsvindparker i Sverige, har ställt om sin verksamhet från fossila bränslen till förnybara energikällor snabbare än något annat stort energibolag. Den tidiga omställningen har gjort att Ørsted är världsledande inom havsbaserad vindkraft och en pålitlig partner för regeringar och företag som vidtar konkreta åtgärder för klimatet. 

En handbok för klimathandling
Under det kommande året måste regeringar se över sina löften från klimatmötet COP26 i Glasgow, och investerare och konsumenter höjer sannolikt kraven på företagens klimatåtgärder, anser Ørsteds vd Mads Nipper. Mot bakgrund av detta publicerar Ørsted handboken “Getting on track for 1,5 °C – How governments and businesses can supercharge decarbonisation” (engelska) och pekar ut de viktigaste åtgärderna som kan vidtas redan i dag.

Mads Nipper, vd och koncernchef för Ørsted: 

”Att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla oss inom 1,5 °C är i grund och botten varken en teknisk eller ekonomisk utmaning. Det är en ledarskapsutmaning, och vi har inte råd att slösa bort en enda månad, vecka eller dag till. Under det senaste året har vi sett en enorm acceleration i regeringarnas och företagens klimatambitioner, och 2022 måste bli året då regeringar och företag omsätter tanken i handling.”

Han fortsätter: ”Energi står fortfarande för över 70 procent av de globala utsläppen. Om vi inte omedelbart agerar snabbare kan världen inte halvera utsläppen till 2030, och vår chans att begränsa höjningen av medeltemperaturen till 1,5 °C går förlorad. Som en ledare inom grön energi ser vi med egna ögon vad som försenar utfasningen av fossila bränslen i världens energisystem och vad som för oss framåt. Nu är vi angelägna om att dela med oss av våra insikter om hur vi kan öka takten för de globala klimatåtgärderna.”

I den nya handboken pekar Ørsted ut några brådskande utmaningar som ledare inom både offentlig och privat sektor måste lösa nu. Vilka är de viktigaste åtgärderna som regeringar världen runt kan vidta redan i dag? Bland annat kan de sätta upp högre mål för utbyggnaden av förnybar energi, och skapa snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser som banar vägen för en effektiv utbyggnad av förnybar energi. Bland de mest brådskande åtgärderna som behövs inom den privata sektorn finns fastställandet av vetenskapligt baserade nettonollmål och en minskning, med minst 90 procent, av utsläppen innan utsläppskrediter utnyttjas.  

Mest hållbara energibolaget fyra år i rad
Ørsted har rankats som det energibolag som presterar bäst i Corporate Knights Global 100-index över hållbara företag fyra år i rad och ligger till och med i topp i den branschöverskridande rankningen. 

Mads Nipper säger:

”Det gläder mig att Ørsted återigen får erkännande som världens mest hållbara energibolag och till och med som ett av de mest hållbara företagen även i en branschöverskridande jämförelse. Vi har omvandlat vårt företag från grunden för att komma dit där vi är i dag, och jag tror verkligen att hållbarhet är en grundläggande förutsättning för alla företag inom bara några år. Ett riktmärke som Corporate Knights Global 100-index spelar en viktig roll för att driva företagens hållbarhetsarbete genom att skapa en kapplöpning till toppen.” 

Ørsteds vision är en värld som helt och hållet drivs av grön energi, och när den gröna omställningen genomförs på rätt sätt anser företaget att den inte bara kan minska koldioxidutsläppen, utan också skapa ekonomisk tillväxt, vitalisera lokalsamhällen, och ge ett nettopositivt bidrag till den biologiska mångfalden. Ørsted erkändes även som en global ledare inom klimatarbete av CDP och utnämndes av SBTi i oktober 2021 till världens första och hittills enda energibolag med ett vetenskapligt baserat nettonollmål.

Världens mest hållbara energibolag i Sverige
I Sverige planerar Ørsted att bland annat bygga Skåne Havsvindpark som kommer att ligga cirka 22 kilometer söder om Trelleborg och producera tillräckligt med förnybar el för att täcka hälften av Skånes nuvarande elbehov.

Svensk industri är precis i början av en genomgripande omställning som innebär att billig grön el behövs snarast möjligt, och behöver redan nu planera för att utnyttja den havsbaserade vindkraftens möjligheter. Sveriges nationella vätgasstrategi säger redan nu att den havsbaserade vindkraften spelar en nyckelroll för svensk produktion av fossilfri vätgas – en förutsättning för att lyckas fasa ut fossila bränslen i tid. 

Ytterligare reformer kan se till att mer förnybar energiproduktion tas i drift fram till 2030 och därmed dämpa elprisutvecklingen – under rätt förutsättningar. I Sverige behövs en utbyggnad av elnätet för att kunna ta emot och överföra elen från vindkraft, och tillståndsprocesserna behöver bli mer förutsägbara, inkludera klimatbedömningar, och gå i linje med Sveriges klimatmål. Det säger en ny rapport från Svensk Vindenergi

Om Global 100-indexet
Corporate Knights Global 100-index är en årlig rankning av världens 100 mest hållbara företag. Dessa företag representerar den 1 procent företag som presterar bäst när det gäller hållbarhetsresultat. Rankningen täcker in flera olika branscher, bland annat industri-, finans-, IT-, konsument- och hälso- och sjukvårdssektorn.

För att fastställa 2022 års rankning har Corporate Knights analyserat 6 914 företag med mer än 1 miljard USD i omsättning och jämfört dem globalt med andra aktörer i samma bransch, i fråga om upp till 24 kvantitativa nyckeltal

Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag på Global 100-indexet för 2022 – för fjärde året i rad – och på sjunde plats när alla branscher slås samman. Ørsted ligger alltså i det absoluta toppskiktet globalt sett inom hållbarhet.   

Den fullständiga metodiken för 2022 finns här.

Mediekit
Video med Ørsteds vd Mads Nipper som kommenterar behovet av att gå från tanke till handling i klimatfrågan

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet med grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver landbaserade och havsbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, vätgasanläggningar, energilagringsanläggningar och bioenergianläggningar, och förser sina kunder med energiprodukter. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights Global 100-index för 2022 över de 100 mest hållbara företagen i världen och uppmärksammas på CDP:s A-lista som en global ledare för klimatåtgärder. Bolagets huvudkontor finns i Danmark och Ørsted sysselsätter 6 672 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Under 2020 var koncernens omsättning 52,6 miljarder DKK (7,1 miljarder EUR). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.