Ørsted ingår samarbete med Liquid Wind inom gröna bränslen med investering i storskaligt e-metanolprojekt i Sverige

Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s e-metanolprojekt FlagshipONE. FlagshipONE är ett utvecklingsprojekt i sent skede och skulle kunna bli världens första storskaliga e-metanolprojekt. Liquid Wind AB planerar att etablera en rad anläggningar runt om i Sverige för att fasa ut fossila bränslen inom sjöfartssektorn, varav FlagshipONE blir den första.

Ørsteds inträde i FlagshipONE-projektet bekräftar företagets strategiska ambition om att bygga en globalt ledande position inom hållbara bränslen och förnybar vätgas. Förutom FlagshipONE är Ørsted engagerat i en växande skara projekt inom förnybar vätgas och Power-to-X – varav flera som har utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten som målsättning.

FlagshipONE kommer att ha en elektrolysator med en kapacitet på omkring 70 MW och förväntas producera 50 000 ton e-metanol per år av förnybar vätgas och biogent CO2. Tekniken innebär att förnybar el från vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket i Örnsköldsvik där även FlagshipONE kommer att ligga.

Ørsted och Liquid Wind AB förväntas driftsätta FlagshipONE under 2024, med förbehåll för slutligt investeringsbeslut som kan komma redan år 2022.

Martin Neubert, vice VD och CCO på Ørsted, säger:

”Ørsted har en strategisk ambition om att bygga en globalt ledande position inom hållbara bränslen och förnybar vätgas, och vår investering i FlagshipONE är ett bevis på att vi agerar på vår ambition. Precis som vi gjorde inom havsbaserad vindkraft, är vi på Ørsted också redo att bli en viktig drivkraft inom hållbara bränslen. Här kan vi spela en viktig roll genom att fasa ut fossila bränslen inom sjöfartssektorn som är en av de svåraste att ställa om.”

Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind AB, säger:

“Vi är väldigt nöjda med möjligheten att ingå ett partnerskap med Ørsted, en global ledare inom hållbarhet som också värdesätter e-metanol som ersättare till dagens fossila bränslen inom sjöfartssektorn. Ørsteds intresse visar, hur långt Liquid Wind har kommit och är ett bevis på den nyckelroll som elektrobränsle kommer att spela i den gröna omställningen. Vårt klimatneutrala fartygsbränsle kommer att möjliggöra sjöfartssektorns gröna omställning genom att sänka koldioxidutsläppen med mer än 90 %. FlagshipONE blir vår första anläggning, och Liquid Winds ambition är att signifikant skala upp antalet anläggningar över hela världen till 2050."

Anders Nordstrøm, chef för Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamhet, säger:

”Genom att samarbeta med Liquid Wind på FlagshipONE går vi in i ett av de mest lovande och spännande projekten för att leverera e-metanol i stor skala och främja utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten såväl som andra sektorer. Med rätt lagstiftningsramverk och samhällsstöd kan FlagshipONE bli en av världens första storskaliga e-metanolanläggningar samt en viktig förstärkning av Ørsteds växande portfölj av projekt inom vätgas och Power-to-X.”

Enligt Internationella energiorganet (IEA) har utsläppen från sjöfarten ökat med 40 % från 2000 till 2019 och står idag för 2 % av världens energirelaterade växthusgasutsläpp. Sjöfartssektorn behöver snarast nya typer av bränslen för att kunna minska sin klimatpåverkan, och Ørsted är involverat i flera projekt som syftar till att leverera hållbara bränslen för sjötransporter, inklusive projektet Green Fuels for Denmark i Köpenhamn.

För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96
ir@orsted.com

Liquid Wind Communications
Klaudija Cavala
+46 733 695598
klaudija@liquidwind.se

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet med grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havsbaserade vindkraftsparker, både landbaserade och havsbaserade, solcellsparker, energilagringsanläggningar, och bioenergianläggningar, och förser samtidigt sina energilösningar. Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index för 2021 över de 100 mest hållbara företagen i världen och uppmärksammas på CDP:s A-lista som en global ledare för klimatåtgärder. Bolagets huvudkontor finns i Danmark och Ørsted sysselsätter 6 672 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Under 2020 var koncernens omsättning 52,6 miljarder DKK (7,1 miljarder EUR). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

Om Liquid Wind
Liquid Wind är ett Power-to-Fuel-bolag som arbetar för en hållbar värld. Liquid Winds fokus är att utveckla, finansiera, bygga och driva anläggningar för produktion av e-metanol, för att påskynda övergången till koldioxidneutral marin och transport. Anläggningarna kommer att producera ett koldioxidneutralt flytande bränsle och på så sätt kan Liquid Wind erbjuda sina kunder en möjlighet att snabbare uppnå sina hållbarhetsmål. Liquid Wind är baserat i Göteborg. 2021 utsågs Liquid Wind till en av de fem bästa energi-startupföretagen globalt av StartUs Insights. För mer information, besök liquidwind.se eller följ Liquid Wind på LinkedIn och Twitter.