Ørsted välkomnar Terra Carta-sigillet som ett erkännande av företagets engagemang för att skapa en hållbar framtid

Hans Kungliga Höghet Prinsen av Wales har idag, genom sitt Sustainable Markets Initiative (SMI), lanserat Terra Carta-sigillet, som uppmärksammar företag inom den privata sektorn som är ledande i att skapa genuint hållbara marknader. Ørsted är ett av 45 företag som har tilldelats Terra Carta-sigillet. Terra Carta-sigillet är designat av Sir Jony Ive och införlivar visionen och ambitionen för Terra Carta – en återhämtningsplan för naturen, människorna och planeten.

Ørsted har tilldelats Terra Carta-sigillet. 2021 års Terra Carta-sigill är det allra första och uppmärksammar globala företag som driver innovation och visar sitt engagemang för, och momentum mot, skapandet av genuint hållbara marknader. Sigillet tilldelas företag vars ambitioner är i linje med Terra Carta, en återhämtningsplan för natur, människor och planet som lanserades i januari 2021.

Under det senaste decenniet har Ørsted gått från att vara ett av de mest fossilbränsleintensiva energibolagen i Europa till att bli rankat som det mest hållbara energiföretaget i världen. Nu, som global ledare inom havsbaserad vindkraft, arbetar företaget mot sin vision att skapa en värld som helt drivs på grön energi.

HKH Prinsen av Wales var djupt inspirerad av Ørsteds åtagande att minska sina scope 1 och 2-växthusgasutsläpp med 98 % per kWh till 2025 (med 2006 som basår), minska dess scope 3-utsläpp med 50 % till 2032 (med 2018 som basår), och uppnå nollnettoutsläpp av växthusgaser/CO2e över hela värdekedjan till 2040.

Hans Kungliga Höghet Prinsen av Wales säger att: "Terra Carta-sigillet erkänner de organisationer som har gjort ett seriöst engagemang för en framtid som är mycket mer hållbar och sätter naturen, människorna och planeten i hjärtat av ekonomin. Vi behöver alla göra förändringar om vi ska bevara planeten för våra barn och barnbarn, och dessa företag har lovat att göra det lättare för oss alla att göra det."

Terra Carta-sigillet erkänner att varje bransch står inför unika utmaningar i sin övergång till en hållbar framtid och att de alla befinner sig i olika skeden av sin resa. Här måste alla branscher och alla företag stöttas då de tar steg i en mer positiv riktning. Samtidigt krävs en raskare takt om vi ska nå ett 1,5 °C-mål, återställa den biologiska mångfalden, och gynna nuvarande och framtida generationers liv och försörjning. 

Terra Carta-sigillet har tilldelats företag som har en ledande position inom sin bransch och som har trovärdiga övergångsplaner, underbyggda av globalt erkända vetenskapliga mått för att uppnå nollnetto år 2050 eller tidigare.

Mads Nipper, VD och koncernchef för Ørsted, säger: "Vi är glada över att vara bland de första mottagarna av Terra Carta-sigillet, vilket vi ser som både en prestation och ett pågående åtagande. Klimatförändringar är inte längre en utmaning för teknik eller finans – det är en fråga om åtaganden från ledarskapet i såväl regeringar som företag. Vi välkomnar Terra Carta-sigillet och dess syfte att motivera framtidssäkrade beslut av företagsledare som är förenliga med 1,5-gradersmålet.”

Duncan Clark, chef för UK-regionen på Ørsted, säger: "Klimatförändringen är det enskilt största långsiktiga hotet som samhället står inför, och vi måste påskynda ansträngningarna för att bekämpa det. Som ett företag vars vision är att skapa en värld som drivs helt på grön energi, vet vi att nollnetto är uppnåeligt, vi förstår de utmaningar som övergången till nollnetto innebär och vill inspirera till verklig handling för att skapa ett renare och mer hållbart hem för oss alla. Vi tror att förnybar energi har nyckeln till en renare framtid, och planeten måste agera nu för att minska effekterna av klimatförändringarna.”

I nära samarbete med HKH Prinsen av Wales, har Sir Jony Ive och hans kreativa team på LoveFrom skapat ett fysiskt och animerat sigill, framställt av papper som är både enkelt och vackert utformat. Designen kombinerar en mängd naturliga referenser, inklusive eklöv, ormbunke, magnolia och honungsbin, och invecklade mönster både från naturen och konsten, vilket skapar en visuell fest som återspeglar kraften i och vördnad för naturen, vilket är hjärtat av Terra Carta.

"Med respekt för både Terra Cartas historiska resonans och för miljön har vi använt blygsamma, naturliga material och hyllat hantverk med en delikat, illustrerad design," sa Sir Jony Ive. "Detta känns som ett ömsint och uppriktigt minne för dem som har engagerat sig för Terra Cartas syften, och vi är så tacksamma för att kunna bidra till ett så viktigt och effektfullt initiativ."

Om Terra Carta-sigillet
2021 års invigning av Terra Carta-sigillet uppmärksammar globala företag som visar sitt engagemang för, och momentum i, skapandet av genuint hållbara marknader. Den delas ut till företag som har anslutit sig till Terra Carta, som driver innovation och ledarskap inom sin bransch och som har trovärdiga övergångsplaner underbyggda av globalt erkända, vetenskapliga mått för att uppnå nollnetto till 2050 eller tidigare.

SMI har samarbetat med Corporate Knights för detta initiativ. Corporate Knights Global 100 mest hållbara företag bjöds in till att ansöka om det första Terra Carta-sigillet tillsammans med aktiva arbetsgruppsmedlemmar i SMI från och med den 1 januari 2021.

Terra Carta-sigillet kommer att delas ut årligen till företag som visar sitt engagemang för, och momentum mot, skapandet av genuint hållbara marknader samt omsorg om naturen, människorna och planeten.

Om Sustainable Markets Initiative
Hans Kungliga Höghet Prinsen av Wales lanserade Sustainable Markets Initiative (SMI) i Davos i januari 2020. SMI är ett nätverk av globala VD:ar och privata företag som arbetar tillsammans för att bygga välmående och hållbara ekonomier som genererar långsiktigt värde genom balanserad integration av naturligt, socialt, mänskligt, och finansiellt kapital.

SMI underlättar utvecklingen av ansvarsfulla övergångsvägar på industri- och företagsnivå för att minska koldioxidutsläppen och uppnå nollnetto, skapa en naturpositiv framtid och stödja en övergång mot en hållbar framtid.

Hans Kungliga Höghet vädjar till offentliga, privata och filantropiska ledare runt om i världen att gå med i denna strävan som en del av "Coalition of the Willing". Läs mer här: www.sustainable-markets.org

Om Terra Carta
Terra Carta lanserades av Hans Kungliga Höghet vid One Planet Summit i januari 2021 och ger en praktisk färdplan för acceleration mot en ambitiös och hållbar framtid; en som kommer att utnyttja naturens kraft i kombination med den privata sektorns transformativa kraft, innovation och resurser. Terra Carta fungerar som mandatet för Sustainable Markets Initiative. För närvarande finns det över 400 namngivna anhängare av Terra Carta listade på SMI:s webbplats.

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som helt drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger, och driver vindkraftsparker till land och till havs, solkraftsparker, energilagringsanläggningar, och bioenergianläggningar, och förser sina kunder med energiprodukter. Ørsted rankas som världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen år 2021, och nämns i CDP Climate Change A-listan som en global ledare inom klimatåtgärder. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 6672 personer världen över. Ørsteds aktie är noterad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 var koncernens omsättning 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder EUR). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram, och Twitter.


Kontaktinformation

Anders Stougaard
astou@orsted.com
+45 99 55 67 39