Ørsted och BASF tecknar ett 25-årigt avtal om köp av havbaserad vindkraft i Tyskland

BASF och Ørsted har ingått ett 25-årigt avtal om köp av energi för företag till fast pris (ett så kallat CPPA), enligt vilket BASF kommer att köpa 186 megawatt av produktionen från Ørsteds planerade havsvindkraftspark Borkum Riffgrund 3 i tyska Nordsjön.

Havsvindkraftparken kommer att ha en total installerad effekt på 900 megawatt och kommer att vara i full kommersiell drift 2025. Ørsted har nyligen fått ett godkännande av sina konstruktionsplaner från den tyska federala sjöfarts- och hydrografiska myndigheten (BSH).

Med detta CPPA som ett konkret första steg kommer de två företagen sedan att undersöka hur de bådas framtida intressen kan mötas för att underlätta utsläppsminskningar inom den kemiska industrin. Kraftköpsavtalet hjälper till att täcka BASF:s ökade behov av el till lågutsläppstekniker och är ett steg mot BASF:s ambition att bli koldioxidneutralt till 2050.

Eftersom avtalet löper i 25 år är det det längsta CPPA:t för havsvindkraft någonsin och ett viktigt steg för att göra det möjligt för Ørsted att fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut om Borkum Riffgrund 3, vilket förväntas mot slutet av 2021.

Borkum Riffgrund 3 var världens första storskaliga havsvindkraftspark som vann en auktion med ett ”zero bid” (ett bjudet pris utan stöd av subventioner). Detta möjliggjordes av flera kostnadsdrivande faktorer, inklusive installationen av nästa generations vindkraftsteknik, mycket gynnsamma platsförhållanden med höga vindhastigheter, och förväntade intäktsstabiliserande kraftköpsavtal med industriella partners så som BASF.

"Detta leveransavtal med Ørsted är ännu ett viktigt steg för att säkra ytterligare förnybar energi för BASF", säger Dr. Martin Brudermüller, styrelseordförande för BASF SE. ”BASF vill minska sina CO2-utsläpp med 25 % till 2030 jämfört med 2018. För att nå detta ambitiösa mål måste vi ersätta stora mängder fossil energi med förnybar energi inom de kommande åren. Ørsted kan förse oss med de extra mängder grön energi som krävs genom att bygga nya vindkraftsparker som stödjer oss i vår energiomvandling.

Mads Nipper, VD för Ørsted säger: "I den gemensamma kampen mot klimatförändringarna är det partners som BASF som kommer att göra skillnaden. Den kemiska sektorn har en utmanande väg mot sänkta koldioxidutsläpp, men den kommer också att ge ett av de största bidragen. Därför måste länder som Tyskland svara på den enorma efterfrågan som finns för förnybar el genom att snabbt göra mer havsbotten tillgänglig för havsbaserade vindkraftsprojekt, och genom att öka sina ambitioner för att använda storskaliga förnybara energikällor som vindkraft till havs. Havsvindkraft i Nordsjön och Östersjön är en riklig källa till grön el som kan tillvaratas genom tydligare och mer ambitiös politik. Med vår vision om en värld som helt bygger på grön energi, siktar vi på att ytterligare påskynda utbyggnaden av förnybar energi och stödja partners som BASF i att förverkliga sina klimatambitioner."

"Ørsted och BASF delar en vision om att innovativa nollutsläppsteknologier som storskalig havsvindkraft kan spela en betydande roll i utsläppsminskningarna inom den kemiska industrin", säger båda VD:arna, Brudermüller och Nipper.

BASF arbetar med att skala upp lågutsläppsteknologier till industriella nivåer. I och med denna strävan förväntar sig BASF att implementera tekniker som CO2-fria metoder för produktion av väte och elektriskt uppvärmda ångkrackare någon gång efter 2030, vilket avsevärt kommer att öka BASF:s efterfrågan på förnybar energi.

Ørsted jobbar också mot ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp. För mer än tio år sedan startade företaget sin egen omvandling från att vara ett av de mest kolintensiva energibolagen till att vara det mest hållbara energiföretaget i världen. Ørsted har målet och planen att bli koldioxidneutralt i sin energiproduktion till 2025, och i hela värdekedjan till 2040, som världens första energibolag med vetenskapligt bekräftade planer. År 2030 siktar Ørsted på att ha installerat 50 gigawatt förnybar energikapacitet. Av detta kommer 30 GW att vara vindkraft till havs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ørsted Tyskland Media Relations
Iris Franco Fratini
Kommunikationschef
+49 (0) 160 8824687
presse@orsted.com

Ørsted Group Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+ 45 99 55 79 96
ir@orsted.com

BASF Corporate Media Relations
Thomas Nonnast
+49 173 379 8627
thomas.nonnast@basf.com

BASF Investor Relations
Dr Stefanie Wettberg
+49 621 60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

Om BASF
På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med miljöskydd och socialt ansvar. BASF-gruppens mer än 110 000 anställda bidrar till våra kunders framgång i nästan alla sektorer och länder i världen. Vår portfölj är indelad i sex segment: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care och Agricultural Solutions. BASF omsatte 59 miljarder euro 2020. BASF-aktier handlas på börsen i Frankfurt (BAS) och som American Depositary Receipts (BASFY) i USA. Mer information finns på www.basf.com.

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som helt drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger, och driver vindkraftsparker till land och till havs, solkraftsparker, energilagringsanläggningar, och bioenergianläggningar, och förser sina kunder med energiprodukter. Ørsted rankas som världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen år 2021, och nämns i CDP Climate Change A-listan som en global ledare inom klimatåtgärder. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 6672 personer världen över. Ørsteds aktie är noterad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 var koncernens omsättning 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder EUR). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram, och Twitter.