Delårsrapport för de första nio månaderna 2021

Vår robusta affärsmodell, aktiva inställning till riskhantering och starka resultat inom ‘Bioenergy & Other’ säkerställde goda ekonomiska resultat trots låga vindhastigheter och ovanliga marknadsförhållanden. Vi är på väg att uppfylla våra helårsriktlinjer.

Idag godkände Ørsteds styrelse delårsrapporten för de första nio månaderna 2021.

Vårt rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 16,0 miljarder DKK, en ökning med 2,9 miljarder DKK jämfört med samma period förra året. Vårt resultat inkluderade en vinst på 5,3 miljarder DKK från vår 50-procentiga farm-down av Borssele 1 & 2 under andra kvartalet 2021.

Under större delen av tredje kvartalet fortsatte vi att se lägre vindhastigheter än normalt, vilket hade en negativ inverkan på resultatet från förnybara tillgångar i drift, vilket uppgick till 10,3 miljarder DKK för årets första nio månader. Detta var en minskning med 1,3 miljarder DKK jämfört med 9M 2020, trots ökad produktion från nya tillgångar och mottagandet av CFD:er för de sista kapaciteten om 400 MW från Hornsea 1. Den totala effekten av lägre vindhastigheter under 9M 2021 uppgick till ca. 2,5 miljarder DKK jämfört med 9M 2020.

Vår Bioenergy & Other-verksamhet uppnådde avsevärt högre resultat jämfört med samma period förra året, trots avyttringen av våra danska kraftdistributions-, privatkunds-, och stadsbelysningsverksamheter i augusti 2020. Detta berodde på utomordentliga prestationer från våra kraftvärmeverk och höga intäkter från vår gasverksamhet.

Vårt aktiva förhållningssätt till riskhantering, med strategin att säkra priserna för att skydda Ørsted från marknadsprisvolatilitet, har avsevärt begränsat effekterna av marknadspriser på vårt resultat under det tredje kvartalet som hade upptrissade och volatila energipriser. Vår handelsavdelning har gjort ett bra jobb med att navigera Ørsted på ett föredömligt sätt genom dessa ovanliga marknadsförhållanden.

Nettovinsten uppgick till 7,6 miljarder DKK och avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 12,9 %.

EBITDA 2021 förväntas bli 15-16 miljarder DKK exklusive nya partnerskap. Vi förväntar oss ett utfall i den lägre delen av det prognosticerade intervallet, vilket är oförändrat i förhållande till prognosen i H1 2021-rapporten. Denna prognos baseras på ett antagande om normala vindhastigheter under resten av året. Vår EBITDA-prognos inkluderar inte resultat från nya partnerskap under året, vilket innebär att vinsten från vår farm-down av Borssele 1 & 2 exkluderas från vår helårsprognos.

Vi bibehåller också vår prognos för helårets bruttoinvestering på 39-41 miljarder DKK.

Mads Nipper, koncernchef och VD för Ørsted, säger i en kommentar till delårsrapporten för de första nio månaderna 2021:

"Vi är mycket nöjda med att vår robusta affärsmodell och aktiva inställning till riskhantering, tillsammans med starka resultat inom 'Bioenergy & Other', resulterade i goda finansiella resultat under tredje kvartalet trots låga vindhastigheter och ovanliga marknadsförhållanden. Vi är fortfarande på god väg att uppfylla våra helårsriktlinjer.

Vi gjorde goda framsteg med den kommersiella utvecklingen av vårt Borkum Riffgrund 3-projekt, som vi förbereder för ett slutgiltigt investeringsbeslut i slutet av 2021. Först tecknade vi ett avtal med Glennmont Partners om en farm-down på 50 % av det tyska 900 MW-vindprojekt Borkum Riffgrund 3. Vi har också tecknat långsiktiga kraftköpsavtal för Borkum Riffgrund 3 med REWE (100 MW), Covestro (100 MW) och Amazon (250 MW) och har en avancerad pipeline av ytterligare energiköpsavtal. Dessa avtal är ett starkt bevis på attraktionskraften hos våra vindkraftstillgångar till havs, och en viktig milstolpe för att göra projektet fullt redo för det slutliga investeringsbeslutet för dessa strategiskt viktiga tillgångar, vilket ytterligare kommer att stärka vår marknadsposition i Tyskland. 

På våra framväxande offshoremarknader ingick vi i nya strategiska partnerskap i Vietnam och Polen. Båda länderna har ambitiösa mål för förnybar energi och vi vill vara en pålitlig långsiktig partner i dessa länder.

Vi gjorde också mycket goda framsteg när det gäller vår verksamhet för förnybart väte och gröna bränslen, med både projektet Green Fuels for Denmark (GFDK), vårt Lingen Green Hydrogen-projekt med BP, och HySCALE100-projektet alla utvalda till Important Projects of Common European Interest (IPCEI) ). Vi fortsätter att se ett starkt momentum inom förnybart väte både i Europa och över hela världen och är verkligen glada över att kunna utveckla dessa nyckelprojekt i vår vätgaspipeline.

Sammantaget är vi mycket nöjda med våra strategiska och kommersiella framsteg. I år har vi kunnat säkra 3,6 GW ny havsbaserad vindkraftskapacitet och har nu 18 GW fast havsbaserad vindkapacitet säkerställd till vårt mål på 30 GW till 2030, vilket är ett avgörande steg för att nå vår ambition om 50 GW av installerad förnybar kapacitet till 2030 och ett starkt bevis på vår kommersiella styrka inom havsbaserad vindkraft.”

Finansiella nyckeltal för 9M 2021:

DKK million

Q3 2021

Q3 2020

%

9M 2021

9M 2020

%

EBITDA

2,984

3,360

(11 %)

16,043

13,121

22 %

Profit (loss) for the period

487

12,034

(96 %)

7,629

14,527

(47 %)

Cash flows from operating activities

246

1,941

(87 %)

11,480

9,710

18 %

Gross investments

(8,757)

(9,263)

(5 %)

(27,555)

(18,328)

50 %

Divestments

7

20,506

(100 %)

10,567

20,558

(49 %)

Free cash flow

(8,504)

13,184

n.a.

(5,508)

11,940

n.a.

Net interest-bearing debt

21,211

8,216

158 %

21,211

8,216

158 %

FFO/adjusted net debt

42 %

80 %

(38 %p)

42 %

80 %

(38 %p)

ROCE

13 %

9 %

4 %p

13 %

9 %

4 %p

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media relationer
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investerarrelationer
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96
ir@orsted.com

Inkomstsamtal om det finansiella resultatet
I samband med presentationen av delårsrapporten kommer ett inkomstsamtal för investerare och analytiker att hållas onsdagen den 3 november 2021 klockan 14:00 CET.

Danmark: +45 78 15 01 08
Storbritannien: +44 333 300 9035
USA: +1 844 625 1570

Vårt inkomstsamtal kan följas live på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/v757tb3e

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga före vårt inkomstsamtal på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Delårsrapporten finns att ladda ner på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som helt drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger, och driver vindkraftsparker till land och till havs, solkraftsparker, energilagringsanläggningar, och bioenergianläggningar, och förser sina kunder med energiprodukter. Ørsted rankas som världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen år 2021, och nämns i CDP Climate Change A-listan som en global ledare inom klimatåtgärder. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 6672 personer världen över. Ørsteds aktie är noterad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 var koncernens omsättning 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder EUR). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram, och Twitter.