Ørsted gör framsteg med 1,5 GW Skåneprojekt och lämnar in miljörapport

Ørsted har genomfört undersökningar och gjort en grundlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Skåne Havsvindpark, en anläggning med potentiell kapacitet om 1,5 GW. Underlaget har nu lämnats in för bedömning och godkännande.
Skåne Havsvindpark planeras cirka 22 kilometer söder om Skåne och kan producera tillräckligt med förnybar el för att täcka hälften av Skånes nuvarande elbehov. Därmed kan vindkraftsparken spela en central roll i regionens elförsörjning.

Färdigställandet av MKB-rapporten är en viktig milstolpe för Ørsteds målsättning att leverera storskalig, havsbaserad vindkraft till svenska hem och företag. Rapporten beskriver projektets påverkan på miljön och vilka insatser Ørsted ska göra för att hantera den, i linje med företagets ambition att skapa nettopositiv effekt på den biologiska mångfalden av alla sina nya projekt för förnybar energi senast 2030.

”Utsikterna för havsbaserad vindkraft i Sverige är otroligt spännande, och om allt går väl är vi redo att investera tiotals miljarder kronor i Skåne Havsvindpark. Det kommer att finnas ett akut behov av förnybar el i södra Sverige. Skåne Havsvindpark, som blir större än någon annan havspark i drift i dag, kan bli en betydande källa till ren el och kan realiseras i tid för att möta behovet från den energiintensiva svenska industrin, transportsektorn och samhället i stort,” säger Peter Obling, Head of Markets and Commercial för regionen Kontinentaleuropa på Ørsted.

”Det känns mycket bra att lämna in miljökonsekvensbeskrivningen som vi har lagt ner mycket arbete och energi på. Nu inväntar vi myndigheternas synpunkter. Vi använder tiden till att fortsätta utveckla våra kontakter och samarbete med samhälle och näringsliv i närheten, med potentiella leverantörer och andra intresserade. Ett projekt av den här storleken är komplext och kräver långsiktigt engagemang,” säger Beatrice Teurneau, Ørsted Senior Market Developer för havsbaserad vindkraft i Sverige.

Östersjöregionen har potential för mer än 90 GW havsbaserad vindkraft, enligt en internationell jämförelse, och kan bli ett nytt centrum för utvecklingen av storskaliga, förnybara energilösningar och den förnybara omställningen av tung industri.

Med andelen 20 GW har Sverige den största potentialen av alla Östersjöländer och en unik position att använda storskalig elproduktion till havs som ett sätt att upprätthålla svensk industris konkurrenskraft i en grön ekonomi.

Ett beslut om att genomföra den politiska ambitionen att bygga ut stamnätet till havs samt klargöra tillstånds- och tilldelnings¬processerna skulle i hög grad förbättra Sveriges möjligheter att till fullo förverkliga potentialen i storskalig elproduktion i Sverige.

Om Skåne Havsvindpark

Skåne Havsvindpark planeras 22 kilometer utanför Skånes kust. Projektområdet omfattar en yta på 450 km2 där förutsättningarna för vindkraft är mycket goda och ansökan om nätanslutning gjorts för många år sedan. Med en installerad kapacitet på upp till 1,5 GW kan vindkraftsparken leverera tillräckligt med el för att täcka den årliga förbrukningen i 700.000 hushåll i Sverige.


Om Ørsted – världsledande inom havsbaserad vindkraft

Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet med grön energi. Med 30 års erfarenhet i ryggen utvecklar, bygger, äger och driver Ørsted havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilager och bioenergianläggningar samt tillhandahåller energiprodukter till sina kunder, såsom grön el för e-bränslen. Efter ett målmedvetet omställningsarbete, rankas Ørsted som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index för 2021 bland de 100 mest hållbara företagen i världen och uppmärksammas på CDP:s A-lista som en global ledare för klimatåtgärder. Nyligen höjde Ørsted sina ambitioner ännu en gång. Bolagets huvudkontor finns i Danmark och Ørsted har idag 6.472 anställda. Ørsteds aktie finns listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Under 2020 var koncernens omsättning 52,6 miljarder DKK, motsvarande 71,8 miljarder SEK. Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

Kontakt
Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 9955 9425
mikon@orsted.com