Orsted och Enefit gaar samman for att leverera storskalig havsbaserad vindkraft i Baltikum

Ørsted och Enefit har i dag undertecknat ett samförståndsavtal med en gemensam vision om att bli den ledande utvecklaren av havsbaserade vindkraft i de baltiska länderna.

Ørsted, världsledande inom havsbaserad vindkraft, och Enefit, ett ledande elföretag och det största vindenergibolaget i Baltikum, har idag undertecknat ett samförståndsavtal med en vision om att bli den ledande utvecklaren av havsbaserad vindkraft i de baltiska länderna. Avtalet innehåller också målsättningen att bygga den första havsbaserade vindkraftsparken i Rigabukten i Östersjön före 2030. 

I september 2020 undertecknade den lettiska och estniska regeringen ett samförståndsavtal för en gemensam havsbaserad vindkraftspark. Understött av ett regelverk som syftar till att underlätta för havsbaserad vindkraft är det Ørsted och Enefits ambition att leverera detta före 2030.

Havsbaserad vindkraft erbjuder stora möjligheter för utfasningen av kol och för en grön väg framåt för de baltiska länderna och kommer att kunna tillhandahålla storskalig fossilfri elektricitet före 2030. Med hjälp av Ørsteds erfarenhet av havsbaserad vindkraft och Enefits starka lokala närvaro, vill samarbetet stötta regeringarna i de baltiska länderna i att förverkliga sina planer för att minska koldioxidutsläppen.

Som en del av partnerskapet avser Ørsted och Enefit att etablera ett gemensamt företag för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i de baltiska länderna, inklusive det havsbaserade vindkraftsprojektet Liivi i den estniska delen av Rigabukten.

Dessutom har Ørsted lämnat in en ansökan gällande ett område i lettiska vatten intill Liivi-projektet i Rigabukten. På dessa platser vill företagen skapa en gränsöverskridande hybridlösning som kommer att sammanlänka en havsbaserad vindkraftspark till både Lettland och Estland och möjliggöra användning av havsbaserade vindkraftskablar som en hopkoppling mellan de två länderna.

Rasmus Errboe, chef för Region Continental Europe i Ørsted, säger:

"Vi är mycket glada över att samarbeta med Enefit för att utveckla möjligheterna för havsbaserad vindkraft i de baltiska länderna. Med rätt regelverk på plats kan havsbaserad vindkraft generera storskalig grön energi i Estland och Lettland före 2030. Storleken på havsbaserade vindkraftparker gör dem optimala för gränsöverskridande hybridlösningar, och vi berömmer de estniska och lettiska regeringarna för deras ledarskap när det gäller att främja regionalt företagande inom storskalig produktion av förnybar energi. Östersjöområdet håller på att bli ett centrum för utbyggnad av havsbaserad vindkraft vilket avsevärt kommer att underlätta utfasningen av kol både i regionen och i den europeiska ekonomin. Baltikum kan i hög utsträckning drivas av förnybar energi från havsbaserad vindkraft och vi ser fram emot att samarbeta med Enefit för att förverkliga denna potential."

Enligt Hando Sutter, ordförande i Enefits styrelse, är Enefits strategiska mål att öka produktionen av förnybar energi.

"Vårt energibolag Enefit Green, som sysslar med förnybar energi, är branschledande inom landbaserad vindkraft i regionen och strävar nu också efter att ta ledningen inom havsbaserad vindkraft. Vi har planerat för en havsbaserad vindkraftspark i Rigabukten i mer än tio år, vilket har gett oss goda kunskaper om de lokala vindförhållandena till havs och gör detta samarbete välutrustat för att lyckas bidra till Estland och de baltiska ländernas ambitiösa 2030-mål. Tillsammans med världens ledande utvecklare av havsbaserade vindkraftparker, Ørsted, tar vi nu viktiga kliv mot vår vision att tillhandahålla havsbaserad vindkraft i de baltiska länderna före 2030. Det är viktigt att havsbaserad vind utvecklas på ett miljövänligt sätt som involverar lokala samhällen så att de kan dra nytta av vindkraftsparken. Uppförandet av vindkraftsparker, såsom i Liiviprojektet eller i Nordvästra Estland (Hiiumaa), kan skapa förutsättningar för uppkomsten av en ny industri med högkvalificerade långsiktiga jobb och hög kompetens inom energi, transport och logistik. I samband med uppförandet av en havsbaserad vindkraftspark av denna storlek kommer tusentals jobb att skapas, inklusive i Estland och Lettland,” säger Sutter.

Havsbaserad vindkraft möjliggör för en tydlig grön väg framåt när Estland och Lettland avvecklar sig från det ryska nätet, och Estland avser att avveckla skifferolja som en del av sina utsläppsminskningsansträngningar. Havsbaserad vindkraft är det mest gångbara alternativet för storskalig förnybar energi för att säkerställa en hög försörjningssäkerhet för de två länderna.

Utöver samarbetet inom estniska och lettiska regeringar som driver på utvecklingen av havsbaserad vindkraft, innefattar även EU: s strategi, för havsbaserad förnybar energi, målsättningar att utöka Europas kapacitet för havsbaserad vindkraftsproduktion från nuvarande 12 GW till minst 60 GW fram till 2030 och vidare till 300 GW till 2050. Östersjön kan ge betydande bidrag till dessa målsättningar med en potential över 90 GW. År 2020 undertecknade EU-länderna runt Östersjön överenskommelsen, Baltic Sea Offshore Wind Declaration, för att påskynda utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Östersjön, för att nå både nationella och internationella klimatmål. 

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver vindkraftverk till havs och på land, solenergiparker, anläggningar för energilagring, bioenergiplantager och tillhandahåller produkter inom energi till sina kunder. Ørsted rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights 2021 Index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är med på CDP Climate Change As lista som en global världsledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har 6 311 anställda. Ørsteds aktie är listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 uppgick koncernens intäkter till 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder euro.). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

Om Enefit
Enefits ambition är att hjälpa kunder planera och genomföra den gröna omställningen genom att erbjuda ett anpassat och hållbart komplett utbud av energilösningar. Företaget är den ledande producenten av vindenergi i de baltiska staterna och en av få tillverkare av flytande bränsle i Europa. Enefit har 4555 anställda. Koncernens intäkter 2020 uppgick till 834 miljoner euro.


Kontaktinformation
Ørsted mediarelationer:

Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com

Enefit mediarelationer:
Priit Luts
+372 52 33 014
priit.luts@energia.ee