Ørsted, Aker Carbon Capture och Microsoft går samman för att utforska utvecklingen av koldioxidavskiljning och lagring 

Nytt samarbete för att utforska de tekniska, regulatoriska och kommersiella möjligheterna med att utveckla koldioxidavskiljning och lagring vid biokraftvärmeverk.

Ørsted, Aker Carbon Capture och Microsoft har undertecknat ett samförståndsavtal för att utforska sätt att stötta utvecklingen av koldioxidavskiljning och -lagring biokraftvärmeverk i Danmark.

Avskiljning och lagring av koldioxid är ett viktigt verktyg för att uppnå både de danska klimatmålen om en 70% minskning av kolanvändning till 2030 och för att uppnå Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius.

Genom att fånga koldioxidutsläppen från biokraftvärmeverk och lagra det under jorden är det möjligt att inte bara minska, utan också avlägsna koldioxid från atmosfären, eftersom koldioxid från hållbar biomassa är en del av en naturlig biogen koldioxidcykel.

De tre företagen kommer att samarbeta för att ta itu med tekniska, regulatoriska och kommersiella utmaningar och möjligheter förknippade med att skapa negativa utsläpp genom att fånga och lagra koldioxid som släpps ut från biokraftvärmeverk, och respektive företag kommer att utgöra en viktig och distinkt kommersiell roll. 

Enligt villkoren i samförståndsavtalet enades parterna om att:

  • utforska möjligheten att utveckla ett gemensamt negativt utsläppsprojekt vid en av Ørsteds biomassaanläggningar i Danmark, eventuellt med hjälp av Northern Lights där Microsoft redan är en befintlig partner
  • utforska ett teknologisamarbete för att integrera Microsofts digitala expertis i ett biogeniskt koldioxidavskiljning och lagringsprojekt med Aker Carbon Captures hälso-, säkerhets- och klimatvänliga (HSE) avskiljning- och lagringsteknologi 
  • utforska sätt för Microsoft, Aker Carbon Capture och Ørsted att gemensamt påskynda utvecklingen av ett biogeniskt koldioxidavskiljnings- och lagringsprojekt
  • utforska och etablera ett aktivt förespråkande för politik och reglering som hjälper till att påskynda ramverket för negativa utsläpp i europeiska länder.

Genom ett framgångsrikt samarbete inom dessa fyra områden är det parternas vision att driva processen för att möjliggöra negativa utsläpp och framöver uppnå verklig drift av en kommersiell och teknisk installation som skapar betydande negativa utsläpp.

I dag har Ørsted sex biodrivna enheter och tillhandahåller cirka en fjärdedel av Danmarks fjärrvärme. Den biomassa som används som bränsle i Ørsteds biokraftvärmeverk kommer från hållbart förvaltade produktionsskogar och är överskottsträ, såsom sågspån från sågverk eller rester från trimmade eller krokiga träd. Detta trä är av för låg kvalitet för att användas för konstruktion eller möbler. Överskottet av trä kan antingen lämnas att ruttna eller brännas i skogen, eller så kan det till exempel användas för att ersätta gas och kol i energiproduktionen. Allt överskott av trä som Ørsted använder kommer från tillväxtskogar vilket innebär att det kol som släpps ut när överskottsträet omvandlas till energi återfångas av skogen inom några år.

Även om Ørsted förutspår att teknik, baserad på förnybar kraft, kommer att ersätta en betydande del av bioenergin i fjärrvärmen framåt år 2040, förväntar sig företaget att koldioxidavskiljningen och -lagringen vid ett antal biodrivna enheter kommer att spela en viktig roll i energiomställningen.

"Koldioxidavskiljning och lagring kommer sannolikt att vara en viktig del av den gröna omställningen, och vi ser möjligheter att fånga koldioxiden i några av våra biokraftvärmeverk och antingen lagra det under jorden för att uppnå negativa utsläpp eller använda koldioxiden för produktion av gröna bränslen i Power-to-X-anläggningar. Därför undersöker vi för närvarande de regulatoriska, tekniska och ekonomiska möjligheterna för koldioxidavskiljning och lagring vid våra anläggningar, säger Ole Thomsen, Senior Vice President på Ørsted.

Microsoft deltar globalt i flera initiativ för att driva på minskningen av koldioxidutsläpp, och Microsoft har varit koldioxidneutralt världen över sedan 2012 och har som målsättningen att bli koldioxidnegativt till 2030. Deras mål är att främja hållbar utveckling och koldioxidsnålt företagande globalt genom hållbara affärsmetoder och molnbaserad teknik.

"Sektoröverskridande partnerskap och digital innovation är viktiga framgångsfaktorer i kampen mot klimatförändringarna. Planen att uppnå den danska ambitionen om en 70% koldioxidutsläppsminskning fram till 2030 är delvis beroende av koldioxidavskiljning och lagring i stor skala, och vi är glada att stötta detta tillsammans med Ørsted och Aker Carbon Capture, förklarar Nana Bule, General Manager, Microsoft Danmark och Island.

"Samarbetet med Ørsted och Microsoft öppnar för ett potentiellt första biogent CCS (koldioxidavskiljning och lagring) -projekt", säger Valborg Lundegaard, VD för Aker Carbon Capture.

Aker Carbon Capture har utvecklat koldioxidavskiljning och lagringsteknik och levererat projekt i mer än tio år och har idag lösningarna för att stötta kunder i flera branscher med att skapa hållbara affärsmodeller för framtiden.

"Med fokus på HSE-vänlig avskiljning och lagring kommer Aker Carbon Capture att utnyttja sin ledande teknik för att påskynda leveransen av en fullständig biogen avskiljnings- och lagringsvärdekedja", säger Lundegaard.

Kontaktuppgifter
Carsten Birkeland Kjær, Manager, Ørsted, +45 99 55 77 65
Morten Skøtt, Head of Media Relations, Microsoft Danmark, +45 29 22 97 60
Ivar Mathias Simensen, Head of Communication, Aker Horizons, +47 46 40 23 17

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver vindkraftverk till havs och på land, solenergiparker, anläggningar för energilagring, bioenergiplantager och tillhandahåller produkter inom energi till sina kunder. Ørsted rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights 2021 Index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är med på CDP Climate Change As lista som en global världsledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har 6 311 anställda. Ørsteds aktie är listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 uppgick koncernens intäkter till 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder euro.). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.