Ørsted åtar sig att hållbart återvinna turbinblad från vindkraftverk

Ørsted åtar sig att antingen återanvända, återbruka eller energiåtervinna samtliga turbinblad från vindkraftverk i sin globala portfölj av land- och havsbaserade vindkraftverk vid avveckling.
Ørsted har avvecklat en vindkraftstillgång, vindkraftverket i Vindeby.
Ørsted har avvecklat en vindkraftstillgång, vindkraftverket i Vindeby.
På Ørsteds kapitalmarknadsdag tillkännagav företaget sitt åtagande att antingen återanvända, återbruka eller återvinna samtliga turbinblad från vindkraftverk i Ørsteds globala portfölj av land- och havsbaserade vindkraftsparker vid avveckling. Åtagandet är en del av Ørsteds nya företagsstrategi som inkluderar en ambition om att utöka sin ledande hållbarhetsposition och som en del av arbetet för att uppnå ett koldioxidneutralt fotavtryck till år 2040.

"Vi vill bidra till att skapa en värld som helt drivs av grön energi och vi vill göra det på ett hållbart vis. Det inkluderar att gå mot mer cirkulära modeller där vi återanvänder resurser och sparar energi och därmed minskar koldioxidutsläppen. Det är en stor utmaning, men vi ser fram emot att arbeta med denna utmaning tillsammans med vår leveranskedja”, säger Mads Nipper, VD för Ørsted.

Idag kan mellan 85 % och 95% av en vindturbin återvinnas, men återvinning av vindturbinblad är fortfarande en utmaning, eftersom bladen är utformade för att vara lätta, men ändå hållbara, vilket gör dem svåra att bryta isär. Därmed deponeras de flesta avvecklade bladen idag. Om utmaningen med återvinning av blad tar längre tid att lösa än förväntat kommer Ørsted inte att använda deponering för avvecklade vindkraftsblad, utan lagrar dem i stället tillfälligt.

Under det kommande decenniet kommer vindturbiner att tas i bruk i en oöverträffad takt och leverera ren förnybar energi till industrier och till flera hundra miljoner människor, vilket gör det ännu viktigare att avveckla bladen hållbart.

Hittills har Ørsted konstruerat 7,5 GW havsbaserad vindkraft och 1,7 GW vindkraft på land. Fram till nu har Ørsted endast avvecklat den havsbaserade vindkraftsanläggningen i Danska Vindeby där bladen från de elva turbinerna alla återanvänds. Med Ørsteds nya strategiska ambition att installera 30 GW havsbaserad vindkraft och 17,5 GW energiproduktion på land, inklusive landvind, fram till år 2030, har Ørsted ett tydligt ansvar för att hitta lösningar på utmaningen att återvinna blad.

"Redan idag har energi producerad från havsvindkraftverk 99% lägre livscykelutsläpp än kolkraft. Vår ambition är att erbjuda våra kunder koldioxidneutrala och förnybara energilösningar med ansvarsfull användning av resurser, sett ur ett livscykelperspektiv. Detta kräver att vi avvecklar kol av vår leveranskedja och det handlar om att röra oss mot mer cirkulära modeller av resursanvändning i vindkraftsturbinernas försörjningskedja”, säger Mads Nipper.

"Jag hoppas att det åtagande vi gör inspirerar andra att bidra till att skala upp marknaden för återvinningslösningar av vindkraftsblad, och därigenom förbättra kostnadseffektiviteten för alternativen till deponering och bidra till att öka den redan pågående innovationen inom vindenergins försörjningskedja om hur man designar för att kunna undvika avfall. "

Ørsted bidrar redan till att utveckla teknologi för att återvinna turbinblad på ett hållbart vis som en av grundarna av det sektorsövergripande DecomBlades-konsortiet bestående av vindindustriföretag och forskningsinstitutioner. Konsortiet undersöker och utvecklar lösningar för att återvinna kompositmaterialet i turbinblad från vindkraftverk. Konsortiet fick nyligen en treårig finansiering från Innovation Fund Denmark för sitt arbete.

"Ingen har alla lösningar på hur vi rör oss mer mot cirkulära modeller. Vi behöver samarbeten mellan företag och forskningsinstitutioner för att hitta svaren, vilket DecomBlades-projektet är ett viktigt exempel på", säger Mads Nipper.

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver vindkraftverk till havs och på land, solenergiparker, anläggningar för energilagring, bioenergiplantager och tillhandahåller produkter inom energi till sina kunder. Ørsted rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights 2021 Index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är med på CDP Climate Change As lista som en global världsledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har 6 311 anställda. Ørsteds aktie är listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 uppgick koncernens intäkter till 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder euro.). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.
 
Kontaktinfomation:
Media Relations
Michael Korsgaard Nielsen
MIKON@orsted.com
+45 99559425