Ørsted siktar på nettopositiv påverkan av den biologiska mångfalden från nya projekt som beställs från år 2030

Som en global ledare inom hållbarhet med ett starkt engagemang i att skydda den biologiska mångfalden sätter Ørsted som mål att leverera en nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden från alla nya projekt inom förnybar energi som beställs från och med senast 2030. Denna ambition är en del av företagets nya strategi.

Den accelererande globala utbyggnaden av förnybar energi som behövs för att minska koldioxidutsläppen från globala energisystem och stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5°C måste ske i balans med naturen. Därför sätter Ørsted ambitionen att leverera en nettopositiv effekt på biologisk mångfald från alla projekt inom förnybar energi som tas i drift senast år 2030. En nettopositiv påverkan uppstår när ett projekt har en över lag positiv påverkan på grund av aktiva åtgärder som vidtagits för att kompensera möjlig förlust i den biologiska mångfalden.

”Under de kommande årtiondena måste utbyggnaden av förnybar energi påskyndas avsevärt för att driva omvandlingen av världens energisystem till förnybar energi och stoppa den globala uppvärmningen. Utbyggnaden av grön energi måste gå hand i hand med beskyddandet av naturliga habitat och vilda djur, inklusive våra hav”, säger Mads Nipper, vd för Ørsted.

Han fortsätter: ”Därför har vi nu beslutat att lägga till kriteriet att alla nya projekt som vi börjar utveckla från och med nu måste ha en nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden. Detta innebär att alla projekt inom förnybar energi beställt av Ørsted kommer ha en nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden senast år 2030. Genom att bygga in en nettopositiv insats för den biologiska mångfalden i våra framtida projekt vill vi göra gott för planeten och stärka vår position som en av världens största utvecklare inom förnybar energi.”

När nya projekt tas fram kommer Ørsted systematiskt implementera initiativ som säkerställer en nettopositiv insats till de naturliga ekosystemen, habitaten och arterna i och i närheten av företagets nya projekt inom förnybar energi, som vindkraft till havs och på land, solceller och energilagring, och förnybar vätgas.  Ørsted kommer även jobba med att identifiera initiativ som kan ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden innan år 2030.

Nya utmaningar att lösa
I dag jobbar Ørsted med att undvika, åtgärda och adressera den potentiella påverkan deras projekt har på den biologiska mångfalden med ett av den förnybara energibranschens mest erfarna in-house-team av miljöspecialister. Ørsted har levererat initiativ som konstgjorda rev för att stödja torsk i Atlanten vid Borssele 1 & 2 i Nederländerna, övervakning av kräftdjurs livsmiljöer i Westermost Rough i Storbritannien och ett program för att beskydda och bevara valarten nordkapare. Dock kommer det att finnas nya utmaningar att lösa när de har förverklighat den nya ambitionen.

Mads Nipper säger: “Med vår ambition om en nettopositiv påverkan vill vi bidra till att skapa en värld som drivs helt och hållet av grön energi och sätta standarder för hur detta görs på det mest hållbara viset. Integrering av nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden höjer ribban och vi har ännu inte alla svar på hur vi ska göra verklighet av denna ambition.” 

Han fortsätter: ”Jag är övertygad om att vi genom att fortsätta sätta hållbarhet i centrum av vår verksamhet med vår nettopositiva ambition kommer att frigöra innovation för att ytterligare främja gröna insatser inom energibranschen och driva utveckling mot en koldioxidsnål ekonomi i balans med naturen och samhället.”

En av utmaningarna som ska lösas är bristen på standardiserade strategier i branschen för att mäta påverkan på den biologiska mångfalden. Särskilt i arbetet till havs som är betydligt mer varierande på grund av havets krafter är mycket mer komplext vad gäller att etablera en grundlinje och för att mäta förändringen.

Ørsted har därför gått med i Science Based Targets Network Corporate Engagement Program för att utveckla naturvetenskapligt baserade mål och för att främja långsiktig utveckling och verktyg och riktlinjer för att mäta dess påverkan på och beroendet av den biologiska mångfalden samt land, vatten och hav. 

En historia av att nå ambitiösa hållbarhetsmål
Enligt forskare är minskandet av koldioxidutsläpp ett kraftfullt sätt att bekämpa klimatförändringarna och deras inverkan på arter och ekosystem. Som ett av världens största företag inom förnybar energi och med mål på minskade koldioxidutsläpp i linje med 1,5 gradersmålet satsar Ørsted på att hantera både klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden genom att på ett hållbart vis bygga ut storskalig grön energi.
Ørsted är på väg mot att bli koldioxidneutrala vad gäller energiproduktion och drift till år 2025 och mot att ha en koldioxidfri distributionskedja till år 2040. Företaget har omvandlat sin verksamhet från fossila bränslen till förnybar energi och rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag.

Fakta: nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden

  • Biologisk mångfald definieras som variationen av liv i alla former, men förenklas ofta till mångfalden inom och mellan arter och ekosystem.
  • Inom utvecklingen av förnybar energi kan biologisk mångfald ses som påverkan på den naturliga miljön, vilket inkluderar både habitat och arter, inklusive landlevande, marina och andra vattenlevande ekosystem och ekologiska komplex.
  • En nettopositiv påverkan uppstår när den totala effekten på den biologiska mångfalden, inklusive genom vidtagna åtgärder för att kompensera för den återstående effekten av ett utvecklingsprojekt, överstiger förlusten och därigenom skapar en övergripande positiv effekt.

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver vindkraftverk till havs och på land, solenergiparker, anläggningar för energilagring, bioenergiplantager och tillhandahåller produkter inom energi till sina kunder. Ørsted rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights 2021 Index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är med på CDP Climate Change As lista som en global världsledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har 6 311 anställda. Ørsteds aktie är listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 uppgick koncernens intäkter till 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder euro.). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

 

Kontaktinfomation:
Media Relations
Michael Korsgaard Nielsen
MIKON@orsted.com
+45 99559425