Hur Ørsted arbetar för att säkerställa en hållbar utbyggnad av grön energi

I en tid av tidigare oöverträffad tillväxt av förnybar energi, pekar Ørsted på tre centrala hållbarhetsutmaningar för en hållbar utbyggnad av grön energi. Läs mer i deras Hållbarhetsrapport 2020.

Den globala utbyggnaden av förnybar energi har tagit fart under det senaste decenniet och kommer att tredubblas från cirka 1 600 GW installerad förnybar kapacitet 2020 till nästan 4 500 GW fram till 2030. En ökad grön uppbyggnad är avgörande för att halvera koldioxidutsläppen innan slutet av decenniet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ° C.

Ørsted, ett av världens största företag inom förnybar energi, är hängivna till att driva en hållbar uppbyggnad av grön energi. I sin Hållbarhetsrapport 2020 redogör företaget för vad de ser som de tre viktigaste hållbarhetsutmaningar som industrin behöver ta itu med för att driva en snabb och hållbar utbyggnad av grön energi.

"Som ett globalt samhälle måste vi genomföra en systemförändring, i en skala som aldrig tidigare skådats, för att kunna skapa en netto noll-utsläppsvärld", säger Mads Nipper, VD för Ørsted. "Vi måste öka utbyggnaden av grön kraftproduktion avsevärt, påskynda utfasningen av fossildriven kraftproduktion, öka grön elektrifiering i sektorer som för närvarande drivs med fossila bränslen och fortsätta öka energieffektiviteten i alla delar av samhället. Avgörande är att det här måste äga rum nu. "

Mads Nipper fortsätter: "Förnybar energi är den viktigaste lösningen för klimatförändringarna, men att påskynda utbyggnaden av grön energi innebär viktiga hållbarhetsutmaningar som vi som industri måste hitta sätt att lösa."

Läs rapporten: En hållbar uppbyggnad av grön energi.

Tre centrala hållbarhetsutmaningar
Efter att ha minskat koldioxidutsläppen med 87 procent sedan 2006 är Ørsted på väg att ha en koldioxidneutral energiproduktion och drift fram till 2025. Det skulle göra Ørsted till det första stora energibolaget som gör omställningen från fossila bränslen och når netto noll-utsläpp.
Företaget har för avsikt att fasa ut koldioxidanvändning i hela sin leverantörskedja, med ett mål om att vara helt koldioxidneutrala till 2040. Detta innebär en gradvis avveckling av köp och försäljning av naturgas och vidare ett nära samarbete med strategiska leverantörer för att fasa ut koldioxid genom hela leverantörskedjan.

Med bakgrund av dessa planer prioriterar Ørsted tre utmaningar som de anser vara särskilt viktiga för en hållbar utbyggnad av grön energi och som företaget kommer att ta itu med genom hållbarhetsprogram:

Genom att följa en programmatisk och systematisk strategi för att hantera dessa hållbarhetsutmaningar fortsätter Ørsted att förbättra hållbarheten av sin portfolio för grön energi.

Ørsteds insikter om hållbarhet
Under det senaste decenniet har Ørsted omvandlats från ett fossilbränslebaserat energibolag till ett globalt hållbarhetsenergibolag. Samtidigt har Ørsted arbetat för att ta itu med andra angelägna hållbarhetsutmaningar som påverkar dess verksamhet. 

Ørsteds Hållbarhetsrapport 2020 lyfter fram fem viktiga arbetsfaser som identifierar och tar itu med hållbarhetsutmaningar som är viktiga för Ørsteds verksamhet och intressenter – och som därmed hjälper till att driva företagets resultat och långsiktiga värdeskapande. 

"Vi tror att vi, genom att dela med oss av våra kunskaper och delta i en dialog om hållbart företagande, kan hjälpa varandra att utveckla hur vi arbetar med hållbarhet. Därför valde vi att i år ge en mycket mer detaljerad redogörelse om vår hållbarhetsstrategi än i våra tidigare rapporter, säger Mads Nipper. 

För mer information om Ørsteds strategi för hållbarhet och företagets hållbarhetsprogram, ladda ner rapporten: En hållbar uppbyggnad av grön energi.


Höjdpunkter i Ørsteds hållbarhetsarbete 2020
Ørsted är bland de första energiföretagen med koldioxidutsläppsminskningsmål i linje med vad forskningen säger behövs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ° C. Dessa mål godkändes av Science Based Targets-initiativet (SBTi) 2020. Andra hållbarhetshöjdpunkter från det senaste året inkluderar:

  • Kolintensiteten i energiproduktionen minskade med 87% jämfört med 2006, med ett mål om 98% fram till 2025
  • 90% av energiproduktionen kom från förnybara källor, med ett mål om 99% fram till 2025
  • 13% minskning av utsläppen från leverantörskedjan och inköp av naturgas jämfört med 2018, med ett mål om 50% fram till 2032
  • 9.3 GW förnybar energikapacitet installerad för havsbaserad- och landbaseradvind och solcellskraft
  • 13,1 miljoner ton koldioxidutsläpp ersätts årligen av företagets gröna energiproducerande tillgångar
  • 26 av 28 viktiga strategiska leverantörer Ørsteds havsbaserade vindkraft har framgångsrikt redovisat sina utsläpp till CDP som en del av Ørsteds program för koldioxidutsläppsminsking
  • vår roll som medgrundare av SteelZero-initiativet, med målsättningen att driva den sektoröverskridande innovationsresan mot att utveckla koldioxidsnålt stål
  • utmärkelse för att ha uppnått ”A”-betyg av CDP för vårt hållbarhetsarbete, för andra året i rad
  • vår ranking som det mest hållbara energiföretaget och totalt som nummer 2 i 2021 Global 100-indexet.

Kontaktuppgifter
Devapriyo Das
Senior Communication Advisor, Ørsted
dedas@orsted.com
+45 99 55 46 14

Anders Stougaard
Ørsted Media Relations
astou@orsted.com
+45 99 55 67 39

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver vindkraftverk till havs och på land, solenergiparker, anläggningar för energilagring, bioenergiplantager och tillhandahåller produkter inom energi till sina kunder. Ørsted rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights 2021 Index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är med på CDP Climate Change As lista som en global världsledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har 6 311 anställda. Ørsteds aktie är listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 uppgick koncernens intäkter till 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder euro.). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.