Tre i rad: Ørsted rankas återigen som världens mest hållbara energiföretag

Corporate Knights utnämner Ørsted till det mest hållbara energiföretaget och näst mest hållbara företaget i samtliga sektorer i Global 100-indexet 2021. Giganten inom förnyelsebar energi delar med sig av viktiga lärdomar från omställningen.

Corporate Knights 17:e årliga Global 100-index över världens mest hållbara företag har rankat Ørsted som världens mest hållbara energiföretag. Med denna tredje topprankning i följd utmärker sig Ørsted som en global ledare bland gröna och hållbara företag.

Ørsteds nytillsatta VD, Mads Nipper, välkomnar företagets höga ranking i det prestigefyllda Global 100-indexet:

"Vi är mycket glada över vår fortsatta höga ranking i Global 100, vilket återspeglar både vår beslutsamhet att driva en hållbar och lönsam verksamhet och vår målsättning att vara en katalysator för den globala omställningen mot grön energi."

Han fortsätter: "Världen måste halvera utsläppen av växthusgaser fram till 2030, och eftersom nästan 75% av de globala koldioxidutsläppen kommer från energianvändningen är en snabb global omställning till förnybar energi avgörande. Detta kräver att både företag och politiker agerar och vågar fatta djärva beslut på kort sikt som påskyndar utbyggnaden av grön energi. "

Mads Nipper, VD Ørsted

Ørsted är idag en av de största utvecklarna av förnybar energi i världen. Företaget har snabbt omvandlat sin verksamhet från fossila bränslen till förnybar energi och är på väg att vara koldioxidneutral 2025. Mads Nipper anser att Ørsteds ledande position medför en skyldighet att dela med sig av vad Ørsted har lärt sig under sin omställning och att hjälpa till att påskynda en utbredd grön omställning i alla samhällssektorer: 

"Varje företag måste övergå till en hållbar affärsmodell för att bidra till kampen mot klimatförändringar - och för att säkerställa sin egen fortlevnad. Ørsteds omvandling är inte en "one size fits all ", och våra kunskaper är kanske inte tillämpliga i alla företag. Jag hoppas att vi, genom att dela med oss av våra kunskaper och insikter om hur vi har kunnat göra den här omvandlingen och prestera samtidigt, kan inspirera andra företag att engagera sig för en snabbare grön omställning. "

Ørstedchefer delar med sig av viktiga lärdomar
I en ny film om hur Ørsteds omställning till förnybar energi delar chefer och nyckelpersoner för omvandlingen med sig av de beslut och steg som fattades för att fundamentalt förändra företaget. De delar också med sig av tankarna bakom besluten och vad de har lärt sig om hållbarhetsomvandlingar under processen. 
Minidokumentären innehåller insikter från bland andra; tidigare VD, Henrik Poulsen, CFO, Marianne Wiinholt, och VD för Ørsted Offshore, Martin Neubert. 

Henrik_BTS1.pngTidigare VD, Henrik Poulsen, gör sig redo att dela med sig av sina kunskaper i filmen om Ørsteds gröna transformation.

I Ørsteds kommande hållbarhetsrapport 2020 delar företaget också med sig av sitt strategiska angreppssätt för deras hållbarhetsarbete. Syftet är att stötta organisationer som strävar efter att göra hållbarhet till en central del av deras strategier och affärsverksamhet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning den 3 februari på orsted.com/sustainability. 

Syfte och vinst kan gå hand i hand
Ørsteds ambitiösa plan för att minska koldioxidutsläppen i sin energiproduktion och drift är i linje med vad forskningen säger är nödvändigt för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C, och det kommer att göra Ørsted till det första stora energiföretaget i världen som gör omställningen från fossila bränslen och når netto noll-utsläpp.
Samtidigt genererar företaget branschledande avkastning till sina investerare och har mer än fyrdubblat sitt börsvärde sedan börsintroduktionen 2016.

Toby Heaps, VD för Corporate Knights, säger: "Genom att visa hur ett större företag kan gå från fossil till grön energi snabbt och lönsamt har Ørsted förtjänat sin plats som det mest inspirerande och hållbara energiföretaget på planeten."

Ørsteds tidiga engagemang för förnybar energi har bidragit till att forma energimarknaden och skapa efterfrågan för storskalig grön energi. Genom att sänka kostnaden för havsbaserade vindkraftsparker är havsbaserad vindkraft idag billigare än fossilbränslebaserade alternativ i många delar av världen. Detsamma gäller i jämförelse med landbaserad vindkraft och solkraft. Detta är ett genombrott för den gröna omställningen och har resulterat i blomstrande gröna energimarknader i USA, Asien och Europa.

Ørsted rankades som världens mest hållbara energiföretag i Global 100-index 2019, 2020 och 2021. Företagets förstaplats, bland samtliga företag i den globala rankningen 2020, är historisk då det är första gången ett energiföretag hade den topplaceringen.

Läs mer om Ørsteds gröna omställning här och läs mer om Ørsteds hållbarhetsmål och rankning här. Filmen om Ørsteds omställningen finns också på YouTube här.

Fakta om den 17: e upplagan av Global 100 och Ørsteds ranking i indexet

  • Toronto-baserade Corporate Knights, ett publicerings- och forskningsföretag, analyserade offentligt tillgängliga uppgifter om finans- och hållbarhetsindikatorer för cirka 8 000 företag med mer än 1 miljard USD i intäkter.
  • Enligt Corporate Knights påverkades Ørsteds framgång i 2021-rankingen i stor utsträckning av andelen av företagets intäkter som kommer från förnybar energi. Kol- och vattenproduktiviteten ökade parallellt med att företaget minskade sina absoluta koldioxidutsläpp med 47% och vattenuttag med 16%.
  • Ørsted överträffade också energisektorn på måttet ”ren CAPEX” eftersom företaget enbart investerar i grön energi. Företaget presterade också bra på indikatorer som skattesatser, könsdiversitet i bolagsstyrelse och betald sjukfrånvaro för anställda.
  • Det årliga globala 100-indexet för världens mest hållbara företag är ett respekterat index för företags hållbarhetsprestationer och tillkännages varje år i anslutning till World Economic Forum i Davos.
  • Corporate Knights menar att Global 100 företag tenderar att prestera väl över tid och leverera högre årliga nettoinvesteringsavkastningar än jämförbara företag i MSCI All Country World indexet. 

Media

Bilder, filmen om Ørsteds omställning och stillbilder från filmen finns här
Upphovsman: Ørsted.

Kontaktuppgifter

Ørsted mediarelationer 
Anders Stougaard
+45 99 55 67 39
astou@orsted.com

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver vindkraftverk till havs och på land, solenergiparker, anläggningar för energilagring, bioenergiplantager och tillhandahåller produkter inom energi till sina kunder. Ørsted rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights 2021 Index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är med på CDP Climate Change As lista som en global världsledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har 6 311 anställda. Ørsteds aktie är listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 uppgick koncernens intäkter till 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder euro.). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.