Ørsted går med i initiativet SteelZero för att stötta övergången till koldioxidsnålt stål

Ørsted ser stål med låga koldioxidutsläpp som avgörande för att uppnå en koldioxidneutral leveranskedja fram till 2040 och viktigt för att nå de globala klimatmålen.

SteelZero, ett globalt initiativ för att driva marknadens efterfrågan på stål med netto noll-utsläpp, lanserades idag med stöd från större stålanvändande organisationer, inklusive Ørsted.

Stålindustrin bidrar med cirka 7 % av de globala koldioxidutsläppen, vilket gör den till en av de största bidragsgivarna till klimatförändringen. Noll-utsläppsstål är avgörande för att uppfylla de globala klimatmålen och minska koldioxidutsläppen i stålsektorn och värdekedjan.

På vägen mot att bli koldioxidneutralt 2025 har Ørsted satt som mål att skapa ett netto noll-koldioxidavtryck och ha en koldioxidneutral leveranskedja 2040. Stål står för ungefär hälften av utsläppen i Ørsteds leveranskedja för havsbaserad vindkraft. Stålet som används i företagets vindkraftverk är mycket specialiserat och inga kommersiellt lönsamma alternativ med låga koldioxidutsläpp finns idag.

"Som ett av världens största företag inom förnybar energi har vi satt ambitionen att minska koldioxidutsläppen i hela vår leveranskedja fram till 2040", säger Jakob Askou Bøss, Senior Vice President, Corporate Strategy and Stakeholder Relations, på Ørsted. "Utan koldioxidsnålt stål är det inte möjligt. Med SteelZero vill vi göra det tydligt för stålindustrin att vi är redo att vara en del av innovations- och samarbetsresan för att komma dit."

Samarbetar med leverantörer för att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan
I januari 2020 lanserade Ørsted ett program för att minska utsläppen i de mest koldioxidintensiva kategorierna i företagets leveranskedja: tillverkning av vindkraftverk, fundament, transformatorstationer, kablar och komponenter. Dessa tillverkas med hjälp av material som är energiintensiva att extrahera och tillverka. Ørsteds strategiska leverantörer uppmanas att offentliggöra sina utsläpp, sätta vetenskapligt baserade koldioxidminskningsmål och använda 100 % förnybar el i tillverkningen, bland andra viktiga krav. Det finns stora tekniska utmaningar för att uppnå en koldioxidneutral leveranskedja, även kring stål. Det behövs betydande innovationskraft för att hitta hållbara och kostnadskonkurrenskraftiga sätt att producera stål med låga koldioxidutsläpp, vilket innebär ett nära samarbete med leverantörerna. Initiativet SteelZero kommer att stötta ett sådant engagemang genom att främja koldioxidsnål innovation och samarbete över stålvärdekedjan.

"Den goda nyheten är att våra strategiska leverantörer delar våra ambitioner", säger Jakob Askou Bøss. "Hittills har vi fått mycket positiv feedback och våra leverantörer är mycket engagerade. Budskapet vi har hört högt och tydligt är att vi måste lösa detta tillsammans."

Mot netto noll-stål
SteelZero är ett nytt initiativ från den ideella organisationen The Climate Group, som drivs i samarbete med ResponsibleSteel. Företag som ansluter sig till SteelZero förbinder sig till en övergång till att upphandla, ange eller lagerhålla 100 % netto noll-stål till 2050. Ramverket för engagemanget innehåller också ett delåtagande för 2030 med olika alternativ för att uppnå detta.

Jenny Chu, Head of Energy Productivity Initiatives vid The Climate Group, säger: "Stål är ett kritiskt material för förnybar energi-sektorn, men dess produktion står för en betydande mängd av företagens utsläpp i leveranskedjan. Därför är det så uppmuntrande att Ørsted, ett av de största förnybara energiföretagen i världen, skriver på som grundande medlem av SteelZero. Ørsteds djärva engagemang för att ta fram 100 % netto noll-stål fram till 2040 visar inte bara verkligt ledarskap och ambition, utan kommer också att inspirera Ørsteds branschkollegor och andra över hela leveranskedjan att följa efter."

Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
astou@orsted.com
+45 99 55 67 39