Ørsted ser stål med låga koldioxidutsläpp som en förutsättning för att uppnå en koldioxidneutral leverantörskedja fram till 2040 och viktigt för att nå globala klimatmål.

Ørsted ser stål med låga koldioxidutsläpp som en förutsättning för att uppnå en koldioxidneutral leverantörskedja fram till 2040 och viktigt för att nå globala klimatmål.

SteelZero, ett globalt initiativ för att driva marknadens efterfrågan på stål med netto noll-utsläpp, lanserades idag med stöd från flera större stålanvändande organisationer, inklusive Ørsted.

Stålindustrin står för cirka 7 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket gör den till en av de industrier som har störst inverkan på klimatförändringarna. Stål med nollutsläpp är avgörande för att uppfylla de globala klimatmålen och minska koldioxidutsläppen i stålindustrin och värdekedjan.

Ørsted, som är på väg att bli koldioxidneutrala år 2025, har som målsättning att ha ett netto noll-koldioxidavtryck och en koldioxidneutral leverantörskedja år 2040. Stål står för ungefär hälften av utsläppen i Ørsteds leverantörskedja för havsbaserad vindkraft. Stålet som används i företagets vindkraftverk är mycket specialiserat och idag finns inga kommersiellt lönsamma alternativ med låga koldioxidutsläpp. 

"Som ett av världens största företag inom förnybar energi har vi ambitionen att minska koldioxidutsläppen i hela vår leverantörskedja fram till 2040", säger Jakob Askou Bøss, Senior Vice President, Corporate Strategy and Stakeholder Relations, på Ørsted. "Utan koldioxidsnålt stål är det inte möjligt. Med SteelZero vill vi göra det tydligt för stålindustrin att vi är redo att vara en del av innovations- och samarbetsresan för att komma dit."

Samarbetar med leverantörer för att minska koldioxidutsläppen i leverantörskedjan 
I januari 2020 lanserade Ørsted en plan för att minska utsläppen i de mest koldioxidintensiva delarna av företagets leverantörskedja: tillverkning av vindturbiner, fundament, transformatorstationer, kablar och komponenter. Dessa tillverkas med material som är energiintensiva att extrahera och tillverka. Bland fler viktiga krav uppmanar Ørsteds sina leverantörer att redovisa sina utsläpp, följa forskningsbaserade koldioxidminskningsmål och använda 100 procent förnybar energi i sin produktion. Det finns stora tekniska utmaningar för att uppnå en koldioxidneutral leverantörskedja, bland annat förknippat med stål. Det behövs betydande innovation för att hitta hållbara och kostnadskonkurrenskraftiga sätt att producera stål med låga koldioxidutsläpp, vilket förutsätter ett nära samarbete med leverantörerna. SteelZero-initiativet kommer att stötta ett sådant engagemang genom att främja koldioxidsnål innovation och samarbete över hela värdekedjan. 

"Den goda nyheten är att våra strategiskt viktiga leverantörer delar våra ambitioner", säger Jakob Askou Bøss. "Hittills har vi fått mycket positiv feedback och våra leverantörer mycket engagerade. Budskapet vi har hört klart och tydligt är att vi måste lösa detta tillsammans."

Mot netto noll-stål 
SteelZero är ett nytt initiativ från den ideella organisationen Climate Group, som drivs i samarbete med ResponsibleSteel. Organisationer som ansluter sig till SteelZero förbinder sig till en omställning mot att enbart upphandla, ange eller lagerhålla 100 procent stål med nollutsläpp till 2050. Ramverket för initiativet innehåller också ett åtagande för 2030 med olika alternativ för att uppnå målsättningarna.

Jenny Chu, chef för energiproduktivitetsinitiativ vid Climate Group, säger att: "Stål är ett kritiskt material för sektorn för förnybar energi, men dess produktion står för en betydande mängd av företagens utsläpp i leverantörskedjan. Därför är det så uppmuntrande att ha Ørsted, ett av de största företagen förnybara energiföretagen i världen, ingår som grundande medlem av SteelZero. Ørsteds djärva åtagande att ta fram stål med nollutsläpp fram till 2040 visar inte bara på verkligt ledarskap och ambition utan kommer också att inspirera industrin, både företag och leverantörer, att följa deras exempel.” 

Kontaktuppgifter
Ørsted mediarelationer 
Anders Stougaard
astou@orsted.com
+45 99 55 67 39

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver vindkraftverk till havs och på land, solenergiparker, anläggningar för energilagring, bioenergiplantager och tillhandahåller produkter inom energi till sina kunder. Ørsted rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights 2021 Index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är med på CDP Climate Change As lista som en global världsledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har 6 311 anställda. Ørsteds aktie är listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 uppgick koncernens intäkter till 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder euro.). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.