Ørsted åter erkända som klimatledare på CDP:s A-lista

För andra året i rad får Ørsted det prestigefyllda betyget A för hur man tacklar klimatförändringarna. CDP:s A-listeföretag anses vara ledande inom hållbarhet och högt ansedda av investerare.

Betyget erkänner åtgärder för att minska koldioxidutsläppen över hela Ørsteds koldioxidavtryck, samt transparent redovisning av finansiella effekter av klimatrisker i linje med rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Baserat på företagets klimatrapportering till CDP 2020 återspeglar A-betyget också Ørsteds koldioxidminskningsmål som är godkända i linje med vad vetenskapen anser behövas för att stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 °C.

"Vi är glada över att åter bli erkända på CDP:s A-lista för att vi avsevärt minskat våra koldioxidutsläpp och på ett transparent sätt visat vår klimatpåverkan gentemot investerare", säger Jakob Askou Bøss, Senior Vice President, Corporate Strategy and Stakeholder Relations, på Ørsted.

"På vägen mot att bli koldioxidneutrala 2025, siktar Ørsted på ett netto noll-koldioxidavtryck 2040. Vi engagerar våra strategiska leverantörer, uppmuntrar dem att också kartlägga, offentliggöra och minska sina utsläpp. Att förstå klimatpåverkan i våra leveranskedjor är ett viktigt första steg mot vårt 2040-mål", fortsätter Jakob Askou Bøss.

Vi engagerar leveranskedjan
Eftersom Ørsted påskyndar utbyggnaden av grön energi ökar företagets fokus på att minska utsläppen i leveranskedjan genom nära samarbete med leverantörer. I januari 2020 lanserade Ørsted ett program för att minska utsläppen i de mest koldioxidintensiva kategorierna i företagets leveranskedja.

Strategiska leverantörer uppmanas att identifiera de mest koldioxidintensiva delarna av sina verksamheter, utveckla planer för att minska koldioxidutsläppen och sätta vetenskapligt baserade koldioxidminskningsmål, bland andra viktiga åtgärder. Att minska värdekedjans utsläpp är en gemensam resa, och för leverantörer signalerar programmet att Ørsted hjälper till att skapa efterfrågan på produkter med låga koldioxidutsläpp.

"Hittills har vi fått mycket positiv feedback, och våra leverantörer är mycket engagerade. Budskapet vi har hört högt och tydligt är att vi måste lösa detta tillsammans", säger Jakob Askou Bøss.

Tar ledningen
Bara de 5 % bästa av mer än 5 800 företag, inklusive Ørsted, som fick ett betyg av CDP på sina klimatförändrings-, skogs- och vattensäkerhetsredovisningar tog sig in på A-listan för 2020.

"Att ta ledningen inom miljötransparens och miljöåtgärder är ett av de viktigaste stegen som företag kan göra, och det är ännu mer imponerande under ett utmanande år som präglats av Covid-19", säger Paul Simpson, VD för CDP, med hänvisning till årets A-listeföretag. "Omfattningen av riskerna för företag med klimatförändringar, avskogning och osäkerheten kring vatten är enorm, och vi vet att möjligheterna att agera överväger riskerna med att vara passiv." 

Ørsted redovisar data om klimatprestanda genom CDP:s årliga frågeformulär om klimatförändringar och fick betyget A 2019 och B 2018.

Om CDP-betyget
Den årliga CDP-redovisningsprocessen använder en oberoende metod för att bedöma företag som redovisar data om miljöpåverkan, risker och möjligheter. Företagen utvärderas med hjälp av ett frågeformulär och tilldelas ett betyg som sträcker sig från A till F, beroende på öppenhet i klimatinformation, medvetenhet och hantering av miljörisker samt ambitionsnivå och åtgärder för att fastställa och nå miljömål. CDP:s redovisningsprocess anses av investerare som den högsta standarden för företagens miljötransparens.

Kontaktinformation
Market Communication
Devapriyo Das
dedas@orsted.com
+45 99 55 46 14

Media Relations
Anders Stougaard
astou@orsted.com
+45 99 55 67 39