Ørsted och bp utvecklar förnybart vätgasprojekt i Tyskland

Ørsted och bp har kommit överens om att gemensamt utveckla ett potentiellt storskaligt förnybart vätgasprojekt vid bp:s Lingen-raffinaderi i nordvästra Tyskland (Emsland).

Projektet, som förväntas vara i drift 2024, kommer att omfatta ett elekrolys-system på 50 Megawatt (MW) som kan generera ett ton förnybar vätgas per timme eller nästan 9 000 ton per år. Detta skulle vara tillräckligt för att ersätta cirka 20 procent av raffinaderiets nuvarande fossilbaserade vätgasförbrukning, vilket undviker cirka 80 000 ton CO2-utsläpp per år - motsvarande utsläpp från cirka 45 000 bilar i Tyskland.

Projektet är också avsett att stötta en långsiktig ambition att bygga mer än 500 MW förnybar vätgaskapacitet vid Lingen. Detta kan generera förnybar vätgas för att både möta hela raffinaderiets vätgasbehov och vara en råvara för framtida produktion av syntetiskt bränsle. Elektrolysören förväntas drivas av en av Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön.

Martin Neubert, vice president för Ørsted säger: ”Tunga industrier som raffinaderier använder stora mängder vätgas i sina tillverkningsprocesser. De kommer att fortsätta att behöva vätgas, men att ersätta den för närvarande fossilbaserade vätgasen med vätgas som produceras från förnybar elektricitet kan hjälpa dessa industrier att dramatiskt minska sitt koldioxidavtryck. Men först måste förnybar vätgas bli kostnadsmässigt kurrenskraftigt med fossilbaserad vätgas, och för det behöver vi projekt som detta med bp:s Lingen-raffinaderi som kommer att demonstrera elektrolystekniken i stor skala och visa upp en verklig tillämpning av vätgas från havsbaserad vindkraft.”

Dev Sanyal, bp:s vice president för gas och energi med lågt koldioxidutsläpp, sa: ”Vätgas kommer att få en allt större roll att spela för att möta energibehovet i en värld med lägre koldioxidutsläpp. Och vi är fast beslutna att ta en ledande position i denna framväxande bransch. Genom att föra samman Ørsted och bp erbjuder Lingen Green Hydrogen möjlighet både att påskynda en betydande minskning av utsläppen från vårt raffinaderi och få erfarenhet av storskalig produktion och användning av grön vätgas. Detta har potential att spela en viktig roll i utvecklingen av en vätgasekonomi, i Tyskland och övriga världen.”

Ansökan om EU-finansiering
Partnerna har gemensamt ansökt om finansiering för projektet Lingen Green Hydrogen från EU:s innovationsfond, som för närvarande är ett av de största finansieringsprogrammen för innovativa koldioxidsnåla tekniker som särskilt fokuserar på energiintensiva industrier.

Ytterligare mål för projektet
Förutom själva produktionen av grön vätgas fokuserar projektet också på att maximera elektrolyssystemets effektivitet och möjliggöra flexibel drift och fullständig integration i raffinaderiet. Därför kommer omfattningen av de tekniska och kommersiella studierna också att inkludera utvärderingar av hållbar användning av de viktigaste biprodukterna från elektrolysen, främst syre och låggradig överskottsvärme.

Foto: Borkum Riffgrund 2

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som drivs av förnybar energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver havbaserade och landbaserade vindkraftsparker, solenergiparker, energilagring och bioenergianläggningar samt tillhandahåller energiprodukter till sina kunder. Ørsted rankas som nummer 1 i Corporate Knights 2020-index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är erkänd på CDP:s klimatförandringslista som en global ledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har över 6 000 anställda. Ørsteds aktier är noterade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2019 hade företaget en omsättning på 67,8 miljarder DKK (9,1 miljarder EUR). För mer information om Ørsted, besök orsted.com. 

Om bp
bp:s syfte är att "reimagine energy for people and our planet". Företaget har satt upp en ambition om att ha netto noll-utsläpp 2050, eller tidigare, och har nyligen gått ut med en strategi för att uppnå detta. För mer information besök bp.com.

Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Tom Christiansen
tomlc@orsted.com
+45 99 55 60 17