Ørsted och Yara samarbetar inom banbrytande grönt ammoniakprojekt i Nederländerna

Ørsted, världens ledande havsbaserade vindkraftsutvecklare, och Yara, världens ledande gödselföretag, har gått samman i utvecklingen av ett banbrytande projekt som syftar till att ersätta fossil vätgas med förnybar vätgas i produktionen av ammoniak. Detta har potentialen att minska utsläppen med mer än 100 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar det årliga utsläppet från 50 000 konventionella bilar. Om samfinasieringen kan säkerställas och rätt regelverk kommer på plats kan projektet vara operativt 2024/2025.

Ørsted's Borssele 1&2 havbaserede vindkraftverk

Yara och Ørsted delar visionen om att skapa en hållbar framtid genom att vara föregångare och har gått samman för att utveckla en 100 MW vinddriven elektrolysanläggning för förnybar vätgasproduktion, som syftar till att ersätta fossilbaserad vätgas med förnybar vätgas för ammoniakproduktion i Yaras Sluiskil-anläggning, belägen i den holländska provinsen Zeeland. Den förnybara vätgasen skulle generera cirka 75 000 ton grön ammoniak per år – cirka 10 % av kapaciteten i en av ammoniakanläggningarna i Sluiskil – baserat på dedikerad förnybar energiförsörjning från Ørsteds havsbaserade vindkraftparker. Ørsted håller på att inviga sin havsbaserade vindkraftspark Borssele 1 & 2, den näst största i världen, belägen utanför Zeelands kust nära Sluiskil-anläggningen.

Den gröna ammoniaken är avsedd att användas vid produktionen av kolneutrala gödselprodukter, minskning av koldioxidutsläppen i värdekedjan för livsmedel och har även potential som ett framtida klimatneutralt bränsle för sjöfarten.

Vätgas som produceras från förnybara energikällor erbjuder ett kolfritt alternativ till fossilbaserad vätgas, men kostar för närvarande betydligt mer. Att ta bort detta kostnadsgap tar tid och är beroende av offentligt stöd för att komplettera privata investeringar i storskalig förnybar vätgas- och ammoniakproduktion. Ørsted och Yara kommer därför nu att söka offentlig samfinansiering för utveckling och konstruktion av en 100 MW elektrolysanläggning för att stödja projektet. Om medfinansieringen blir tillräcklig och det finns affärsmässiga grunder för projektet kan ett slutligt investeringsbeslut om att bygga den nya anläggningen fattas i slutet av 2021 eller i början av 2022.

"Ørsted har åtagit sig att investera i förnybar vätgasproduktion i stor skala, och med rätt stöd på plats kommer detta gemensamma flaggskeppsprojekt mellan Yara och Ørsted inte bara att leda till en betydande minskning av koldioxidutsläppen, utan också bidra till att utveckla tekniken för en bredare minskning av koldioxidutsläppen i europeisk industri ", säger Martin Neubert, vice VD och koncernchef för Ørsted Offshore.

"Grön ammoniak kan vara avgörande för att möjliggöra en hållbar livsmedelsproduktion, dessutom framträder den som den mest lovande koldioxidneutrala energibäraren för flera energitillämpningar, såsom koldioxidneutralt fartygsbränsle. Samarbetet med Ørsted i detta projekt i Nederländerna utgör ett stort steg framåt för att göra det möjligt för Yara att fullfölja sina strategiska ambitioner, säger Terje Knutsen, Executive Vice President och chef för Farming Solutions i Yara.

Med sina omfattande vindresurser till havs och stora vätgasförbrukningscentra i kustområden är Nederländerna väl positionerade för att leda vägen i den gröna omvandlingen av tung industri som drivs av havsbaserad vindkraft, samtidigt som man säkerställer konkurrenskraften hos viktiga industrisektorer och skapar ekonomisk aktivitet och jobb. Detta projekt kan vara en milstolpe för Smart Delta Resources-klustret i Zeeland och vägen framåt för förnybar vätgas i Nederländerna mot 3-4 GW fram till 2030.

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som drivs av förnybar energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver havbaserade och landbaserade vindkraftsparker, solenergiparker, energilagring och bioenergianläggningar samt tillhandahåller energiprodukter till sina kunder. Ørsted rankas som nummer 1 i Corporate Knights 2020-index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är erkänd på CDP:s klimatförandringslista som en global ledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har över 6 000 anställda. Ørsteds aktier är noterade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2019 hade företaget en omsättning på 67,8 miljarder DKK (9,1 miljarder EUR). För mer information om Ørsted, besök orsted.com. 

Om Yara
Yara ökar sin kunskap för att ge världen mat på ett ansvarsfullt sätt och skydda planeten för att fullfölja visionen om ett samhälle som samarbetar, en värld utan hunger och en planet som respekteras. För att uppfylla dessa åtaganden har Yara tagit ledningen när det gäller att utveckla digitala jordbruksverktyg för precisionsjordbruk och man arbetar nära partners i hela livsmedelsvärdekedjan för att utveckla mer klimatvänliga lösningar för skördenutrition. Dessutom har man åtagit sig att arbeta för en hållbar mineralgödselproduktion. Yara uppmuntrar en öppen kultur av mångfald och inkludering som främjar säkerheten och integriteten hos de anställda, entreprenörer, affärspartners och samhället i stort. Yara grundades 1905 för att lösa den framväxande hungersnöden i Europa och har en världsomspännande närvaro med cirka 17 000 anställda och verksamhet i över 60 länder. 2019 rapporterade Yara intäkter på 12,9 miljarder USD. www.yara.com

Kontaktinformation

Ørsted Group Media Relations
Tom Christiansen
+45 99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Ørsted Media Relations Netherlands
Stefan de Bruijn
+31 6 15 18 62 00
xsdeb@orsted.com

Yara Media Relations
Kristin Nordal
+47 900 15 550
kristin.nordal@yara.com

Yara Media Relations Netherlands
Gijsbrecht Gunter
+31 (0)6 83 525 990
gijsbrecht.gunter@yara.com