Så här jobbar Ørsted med de globala hållbarhetsmålen

FN globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Siktet är inställt på att till 2030 uppnå flera stora milstolpar – bland annat att lösa klimatkrisen. Som en av världens största producenter av förnybar energi tar Ørsted aktiv del i detta arbete.
Som en av Nordeuropas största energikoncerner, är Ørsted en central aktör när det gäller att driva omställningen till förnybara källor. Vår vision är en värld som drivs helt och hållet med grön energi.

FNs globala hållbarhetsmål består av 17 konkreta mål för att skapa en bättre värld för alla – med sikte på att till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. De 17 målen har lite olika inriktning och vi har fokuserat på de mål där vi allra bäst kan bidra. 
Agenda 2030
 

Mål 7 – Hållbar energi för alla


Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Så här bidrar Ørsted:

  • Under 2018 var 75 procent av den energi vi producerade grön – och vi siktar på 99 procent till 2025.
  • Våra havsbaserade vindkraftsparker kan producera tillräckligt mycket energi för att försörja mer än 12 miljoner människor med el – och vi siktar på 33 miljoner till 2025.
  • Till 2030 siktar vi på att ha kapacitet att producera mer än 30 GW grön energi, innefattande både havs- och landbaserad vindkraft, solkraft och biomassa, vilket är tillräckligt för att försörja mer än 50 miljoner människor med el.

 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt


Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Så här bidrar Ørsted:

  • Vi har investerat 165 miljarder DKK under de senaste tio åren i grön energi tillsammans med våra partners. Fram till 2025 planerar vi att fortsätta investera ytterligare 200 miljarder DKK.
  • Cirka 180 000 jobb skapas på de havsbaserade vindkraftsparker vi redan installerat samt de som är under konstruktion under deras livstider.
 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna


Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Så här bidrar Ørsted:

  • Sedan 2006 har vi minskat kolintensiteten i vår energiproduktion med 72 procent – och siktar mot 98 procent till 2025.
  • Sedan 2006 har energi från våra vindkraftsparker hjälpt till att förhindra utsläpp på mer än 31 miljoner ton koldioxid, vilket är jämförbart med vad alla de cirka 16 miljoner bilar som kör i Los Angeles, San Fransisco och New York släpper ut under ett år.
 
kund

Byt till biogas och bidra du med!

Här i Sverige fokuserar vi på att hjälpa fler företag att välja energi från biogas för att effektivt minska utsläppen. Vi vet att konsumenterna efterfrågar detta mer än någonsin – de vill ha miljöanpassade produkter och tjänster och föredrar grönare varumärken.
 
Som kund hos oss i Sverige får du därför hjälp med att:

  • Ställa om från naturgas till biogas
  • Sänka din energiförbrukning
  • Driva en klimatneutral verksamhet