Ørsted allt närmare att nå hållbarhetsmålen

Under 2018 tog vi stora kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete, som omfattar tuffa mål inom både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi sammanfattar vår hållbarhetsrapport 2018.

När du väljer Ørsted som energileverantör väljer du inte bara en leverantör. Du väljer också ett energibolag som jobbar mot mycket tufft uppsatta hållbarhetsmål på global nivå, för att försäkra att du tillsammans med oss bidrar till att skapa en mer hållbar värld.

Det omfattar allt från att leda den stora omställningen till förnybara energikällor, till att bli en mer jämställd organisation som även bidrar till ett mer jämställt samhälle. Visste du till exempel att vi sponsrade Pridefestivalen i Köpenhamn 2018 för att belysa vikten av mångfald och alla människors lika rättigheter?

Nyligen släpptes vår hållbarhetsrapport för 2018 som visar vilka otroliga framsteg vi gör i vårt hållbarhetsarbete, tack vare våra medvetna kunder som väljer förnybar energi. 

Här sammanfattar vi några av framstegen.

 

Ur hållbarhetsrapporten – så lyckades vi tillsammans 2018:

 

  • Mängden producerad biomassa som är hållbarhetscertifierad ökade från 72 procent till 83 procent

  • Målet för vår energikapacitet från havsbaserad vindkraft höjdes med 12 GW till totalt 15 GW, vilket kommer kunna försörja mer än 30 miljoner människor med förnybar energi

  • Vi investerade i havsbaserad vindkraft i USA och fick rättigheter att bygga fler projekt utanför ostkusten, vilka kommer kunna försörja 800 000 människor med förnybar el

  • Vi invigde en ny, samägd biogasanläggning i Danmark – Kalundborg – som kommer kunna täcka 5 000 hushålls gasförbrukning genom att återvinna 300 000 ton insulin och enzymer från läkemedelsindustrin årligen

  • Ørsteds medarbetare är de mest nöjda och motiverade i branschen – vi fick 76 poäng i medarbetarundersökningar där liknande bolag fick 70 poäng i snitt

  • Vi blev första energibolag i världen att ingå samarbete med Världsnaturfonden WWF, dels för att förse skolklasser med utbildningsmaterial om klimatfrågan, dels för att inleda en stor studie om klimatförändringens effekter
ikon

Hållbarhetsrapport 2018

Här kan du läsa den fullständiga versionen.

Happy girl outdoors

Vill du veta mer om hur vi jobbar med klimatfrågan och våra hållbarhetsmål?

Eller är ditt företag intresserat av att byta till förnybar energi från biogas?