Fem steg till minskad gasförbrukning i din industriverksamhet

För många företag står energi för en stor del av produktionskostnaden. Därför kan det vara smart investering att effektivisera gas- och energianvändningen – och det går att göra stor skillnad med relativt enkla åtgärder.
Energieffektivisering kan minska både kostnader och miljöpåverkan. För dig som driver eller jobbar i en industriverksamhet går det att göra många saker för att minska gasförbrukningen och energianvändningen. 

Du kan bland annat att använda värme och kyla på ett mer effektivt sätt, se över ventilationen och ställa om eller byta ut ineffektiv utrustning. Bara dessa exempel kan göra att du minskar gasförbrukningen med mellan 10 och 20 procent. 

Här tipsar vi om fem steg till minskad gasförbrukning i din industriverksamhet: 

check power consumption

1. Få koll på din nuvarande gasförbrukning

Börja med att göra en inventering av hur gasförbrukningen ser ut i nuläget. Var går det egentligen åt mest gas? Är det rimligt? 

Involvera gärna medarbetarna i att förstå hur ni använder gas och vad som kan göras för att minska förbrukningen. Här kan du be din energileverantör om råd och verktyg för att göra en bra utvärdering. 
specialist

2. Gå igenom all utrustning

Nästa steg är att se över utrustningen. Det finns goda möjligheter att minska gasförbrukningen genom att använda mer energieffektiv teknik i tillverkningsprocesserna och genom att ha bra hjälpsystem i form av pumpar, fläktar och belysning.

En tryckluftsanläggning måste till exempel vara väldimensionerad för att hålla gasförbrukningen nere. Om lasten varierar kraftigt kan det vara lönsamt att ha flera kompressorer. 

Kontrollera trycket och om det finns några läckor i tryckluftssystemet. Gå igenom och täta ventiler och skarvar – och kontrollera rören. Genom att minska läckaget i tryckluftssystemet kan du spara mycket energi under ett år.
optimera energianvandning

3. Optimera energianvändningen

När det gäller motorer, fläktar och pumpar kan du optimera energianvändningen genom att installera frekvensomriktare, som gör att utrustningen kan köras med minsta möjliga effekt. 

Vid inköp av nya motorer och fläktar bör du titta särskilt noga på energieffektivitetsklassningen.

När det kommer till uppvärmning kan gasförbrukningen reduceras rejält om du installerar värmeåtervinning av frånluften. Det minskar värmeförlusterna från lokalen och kan tillsammans med god isolering och effektiva fönster och portar hålla uppvärmningsbehovet nere. 

För belysningen i din industriverksamhet är en självklar åtgärd att byta till effektivare ljuskällor och armaturer.

energy vision

4. Skapa rutiner som gör skillnad

Glöm inte att lyfta blicken och försöka se hur de vardagliga rutinerna går till i din verksamhet. 

Hur ser till exempel rutinerna ut när verksamheten sätts igång på morgonen? Kanske behöver inte all utrustning och belysning startas direkt? 

Ta också en runda på natten för att kolla att ingenting är igång i onödan.
alarm clock

5. Följ upp och utvärdera regelbundet

Ett av de viktigaste stegen mot minskad gasförbrukning och energianvändning är löpande utvärdering. 

Sätt upp energisparmål och rutiner för hur ni ska följa upp och stämma av målen. Genom att jobba med så kallad energiledning, det vill säga ett strukturerat sätt att arbeta med energifrågor, kan du vara säker på att minska din gasförbrukning maximalt utan att behöva kompromissa med andra värden. 

Även här kan du får goda råd av din energileverantör som ett stöd på vägen.
orsted employee

Vill du veta mer om energieffektivisering, eller är du intresserad av att bli kund hos oss på Ørsted?