Tips: Så minskar du gasförbrukningen i fastigheten

Vill du energieffektivisera dina fastigheter? Det finns många goda skäl att se över och minska gasförbrukningen – du kan sänka kostnaderna för energi och minska fastigheternas miljöpåverkan. Här är tre steg för att minska din gasförbrukning. 

I fastigheter går den största mängden energi vanligtvis åt till uppvärmning och till varmvatten. Av den anledningen är det ofta mest lönsamt att göra investeringar för att få ner energiförbrukningen inom just dessa två områden. Dessutom blir fastigheterna modernare och mer hållbara när du börjar energieffektivisera.

Nedan tipsar vi om hur du kan minska gasförbrukningen i dina fastigheter i tre steg.

Tre steg för att energieffektivisera – och minska gasförbrukningen:

check meter

1. Kontrollera förbrukningen – och gör det rätt

Genom att ta reda på hur mycket energi som används till vad och sedan jämföra med andra fastigheter kan du se om förbrukningen ligger på rimliga nivåer, och identifiera förbättringsåtgärder. Men det gäller att du använder dig av en bra mätutrustning.

Det finns mer eller mindre avancerade mätsystem på marknaden – allt från ganska enkla mätare för manuell avläsning till smarta system med fjärravläsning. Behöver du uppdatera din mätutrustning? Gör en inventering och fråga gärna din energileverantör om råd – där finns stor kunskap inom området.

När du känner att mätutrustning ligger i linje med dina behov så inrätta rutiner för regelbunden avläsning. För in mättalen i lämpligt verktyg, för analys och uppföljning. Även här kan din energileverantör bistå med både vägledning och konkreta verktyg.
thermometer

2. Spara värme – och få ner förbrukningen med 5 procent

Värmeförbrukningen i dina fastigheter styrs bland annat av hur huset är byggt, lägenheternas eller lokalernas storlek samt hur modernt värmesystemet är vad gäller till exempel element och annat, men också av yttre faktorer som väderlek.

En förutsättning för bra värmeekonomi är att värmesystem är rätt inställt. Du kan behöva ställa in det återkommande, särskilt efter att du gjort förändringar i fastigheten. 

Inomhustemperaturen bör ligga kring 21°C, med någon grad lägre i sovrummen. För varje grad du sänker temperaturen med så minskar årsförbrukningen i snitt med 5 procent. Men gör det varsamt – åtgärder för att spara värme ska inte försämra inomhuskomforten.

Säkerställ att element och ventilation fungerar optimalt och inte är övertäckta, och byt till bättre och större element vid behov. En enkelt och effektiv åtgärd är också att täta dragiga fönster
faucet

3. Spara varmvatten

Det mesta av varmvattnet som förbrukas i en fastighet går åt till disk och dusch eller bad. Att diska med diskmaskin är mycket mer energieffektivt än att diska för hand – särskilt om maskinerna alltid körs fulla. Se därför till att ha bra diskmaskiner insatta i fastigheterna. Det kan också göra skillnad att informera om hur mycket varmvatten som faktiskt går åt till varma bad. 

Ytterligare ett tips är att installera snålspolande duschmunstycken – det gör skillnad varje dag.

En långsiktig plan med smarta åtgärder


När du energieffektiviserar dina fastigheter är det bra att tänka både i det korta och långa perspektivet. En del åtgärder kan du göra direkt utan större investeringar, medan andra kanske får dröja lite. 

Något att titta på i det längre perspektivet är till exempel att tilläggsisolera vind och väggar samt att byta fönster, vilket kan spara mycket energi på sikt.

Parallellt med denna energieffektivisering bör du också överväga att byta till gas från förnybara energikällor för att minska fastigheternas miljöpåverkan. Genom att byta bränsle från naturgas till biogas kan du minska koldioxidutsläppen och få mer hållbara fastigheter.

Läs mer om biogas här

orsted employee

Vill du veta mer om hur du minskar miljöpåverkan i dina fastigheter?