Möt Carolina Wistén - vår vd

Energibranschen är i stor förändring, vilket ställer nya krav både på oss som energileverantör och på dig som aktör på marknaden. Vår vd Carolina Wistén arbetar för att styra Ørsted Sverige rätt in i framtiden – och möter gärna dig som kund för att diskutera hållbara och effektiva energilösningar.
Carolina Wistén började på Ørsted för åtta år sedan som Key Account Manager och är sedan 2015 vd för bolaget. 

− Jag gillar att inspirera människor och jobbar gärna med strategiska frågor och försäljning. I rollen som vd får jag kombinera dessa delar, vilket är både givande och roligt. Jag har ett fantastiskt kompetent team som jag jobbar tillsammans med här i Sverige och likaså på vårt moderbolag i Danmark. Det gör oss starka, och tillsammans kan vi bidra till såväl våra kunders som till Ørsteds utveckling.

Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet försörjs med förnybar energi, och koncernen gör endast investeringar i förnybart – något som enbart är möjligt om även kunderna tror på förnybar energi. 

– Inom Ørsted är vi väldigt stolta över vårt vägval, men kan inte göra allt själva. Vårt bidrag är därför att arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för dig som kund att välja förnybar energi, till exempel i form av biogas.


Allt fler vill investera i förnybart


Carolina Wistén är ofta med på kundmöten, och tycker att det är viktigt att följa med i allt som händer på marknaden för att förstå hur Ørsted bäst kan utvecklas för att svara mot svenska företags nya behov. 

Hon upplever att energifrågan har förflyttats från att bara handla om en kostnad till att företag i dag ser det som en investering i förnybart.

− Samtidigt måste omställningen ske i en takt som gör det möjligt för dig som kund att hänga med, inte minst ekonomiskt. Företag agerar ofta på en global marknad och måste behålla sin konkurrenskraft, förklarar Carolina Wistén.

Genom att välja en energipartner med en vision du tror på, kan du som företag stötta en övergång till förnybart även om du själv inte kan ta hela klivet på en gång, menar hon.


Förnybar energi är en konkurrensfördel


Carolina Wistén och hennes kollegor på Ørsted fungerar som rådgivare när det gäller frågor som hur snabbt du kan transformera din verksamhet, vilka steg du kan ta, och vilken nytta det ger i din organisation. 

Hon beskriver att det kan vara olika från företag till företag – till exempel kan det vara en del av en värdegrund eller något att använda i sitt positioneringsarbete.

− Jag tror att många företag inte har insett än vilket marknadsföringsvärde som finns här, inte bara ut mot konsumenterna utan även i producentledet. Detta är på allas agenda nu. 

Starkare tillsammans i branschföreningen


Carolina Wistén sitter även i styrelsen för branschföreningen Energigas Sverige. Där kan hon med sin långa erfarenhet vara med och lyfta kundperspektivet, och på så sätt arbeta för att ge gasmarknaden långsiktigt goda förutsättningar.

− Vi välkomnar också fler kunder in i branschföreningen, så att vi blir ännu starkare tillsammans. Den dagen kärnkraften ska stängas ner helt kommer det att behövas fler lösningar i södra Sverige. Vi tror på en hel palett av alternativ där gasen är en viktig del i omställningen, då den fungerar bra som komplement till förnybara energikällor. Den typen av långsiktiga frågor arbetar vi mycket med inom koncernen, avslutar Carolina Wistén.

 

orsted employees

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.