Tre sätt att energieffektivisera din verksamhet

Enligt Energimyndigheten kan många svenska företag effektivisera bort 15 procent av sin energiförbrukning – utan att investera en krona. Rätt åtgärder både ökar lönsamheten, minskar miljöpåverkan och förbättrar arbetsmiljön. Här är tre tips på hur du kan energieffektivisera din verksamhet.
Förutsättningarna för att effektivisera energianvändningen ser förstås lite olika ut i olika verksamheter. 

Många experter menar dock att det är enklare att förbättra det ekonomiska resultatet genom energieffektivisering än att göra det genom ökad försäljning – så det är en god investering att gå igenom din verksamhet och hitta mer energieffektiva vägar framåt.

Ett bra första steg är att kartlägga hur möjligheterna rent konkret ser ut i just ditt företag. Här kan du ta hjälp av våra tips nedan. 

Så kan du energieffektivisera din verksamhet - tre tips:
Optimisation

1. Förändra beteende och förbättra styrning

Att energieffektivisera måste inte medföra stora investeringar. Man beräknar att uppåt en fjärdedel av ett företags potential för energieffektivisering ligger i att förändra beteende och förbättra styrning.

Genom att införa systematiska arbetssätt och regelbundna uppföljningar, och utbilda drift- och underhållspersonal om hur utrustning ska användas mest energieffektivt, kan ditt företag spara mycket energi. 

Exempel: Kemiföretaget Borealis i Stenungssund har minskat energiförbrukningen per ton producerad produkt med fem procent per år genom att bland annat uppgradera styrsystemens gränssnitt, så att de tydligare visar energianvändningen. 

På så vis kan operatörerna göra löpande justeringar och se till att minsta möjliga energimängd förbrukas. 

2. Investera i mer energieffektiv utrustning och lokal

Relativt enkla åtgärder kan sammantaget ge stora besparingar. Till exempel att isolera byggnader och passager, täta dörrar och portar och se över installationer och apparater som belysning och ventilation. 

Är du verksam inom industrin kan du gå över till teknik som använder energi mer effektivt, till exempel när det gäller motorer och tryckluft. Det ger dessutom en tystare och renare arbetsmiljö. 

Det finns också nya tekniska lösningar som tar tillvara spillvärme, vilket minskar resursanvändningen. 
biogas logo

3. Byt till förnybar energi

Den bästa kilowattimmen är ändå den som aldrig används, så åtgärder som sparar primärenergi är alltid prioriterade. 

Ett annat hållbart alternativ är att gå över till förnybara energislag, som biogas, som låter din verksamhet använda energi på ett klimatvänligt sätt. Det stärker också varumärket och bilden av dig som arbetsgivare. 

Verksamheter som ligger långt framme när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor ses av många medarbetare som en mer attraktiv arbetsplats.

Vill du veta mer om energieffektivisering eller biogas?