Mångfald bygger Ørsted - och framtiden

Hur kan vi skapa en hållbar framtid tillsammans? Vårt mål är att skapa en värld som helt och hållet försörjs med grön energi – men det kan vi bara göra på ett hållbart vis om mångfald är en del av strategin för att nå dit.
När du väljer bränsle från förnybara energikällor är du med och skapar förutsättningar för naturen och klimatet att återhämta sig. Förnybar energi främjar en cirkulär ekonomi, där du och din verksamhet är med och tar tillvara restprodukter och minskar svinnet och det så kallade ekologiska fotavtrycket – er miljöpåverkan.

Det är ett sätt att på sikt rädda den biologiska mångfalden, som är avgörande för allt liv på jorden, inklusive oss människor. 

Men för att värna om mångfalden krävs också mångfald i våra organisationer.

Visste du att företag som i större utsträckning rekryterar människor med olika bakgrund, nationalitet, ålder, erfarenhet, utbildning och karriär i snitt står för 19 procent mer innovation och gör 9 procent mer i vinst årligen

En värld som helt och hållet försörjs med grön energi är bara möjlig om vi medvetet jobbar med mångfald i våra organisationer. Det är naturligt att våra medarbetare representerar världen så som den är – därför är jämställdhet och jämlikhet är en självklar del i vår strategi för att lyckas.

Mångfald är en säker nyckel till framgång

På Ørsteds kontor i Danmark har vi gjort en övning som kallas Allt det vi delar. Övningen går ut på att man grupperar sig efter saker och egenskaper som man har gemensamt. Det kan vara att man nyligen varit på semester i Italien, att man har gått igenom en skilsmässa, eller att man äger en viss hund.

Syftet med övningen är att visa att vi alltid har något gemensamt med andra. Den gör också det tydligt att om vi väljer att fokusera på vissa specifika saker hos oss själva kommer vi också alltid att vara en del av en minoritet.

På Ørsted jobbar vi för att främja mångfald, bland annat genom initiativ för att rekrytera fler kvinnor till ledande positioner. Det är helt enkelt det rätta att göra. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig välkomna och få chansen att förverkliga sin fulla potential, oavsett vilken bakgrund man har. 

Men vi gör det självklart också för att mångfald gång på gång visat sig generera bättre verksamhetsresultat. 

Mångfald ger mångfald.

 
Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet och mångfald, eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss

 
orsted employee

Missa ingenting!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt till din inkorg