Energy as a Service utmanar energibranschen

Att hantera en verksamhets energiförsörjning är inte helt enkelt. Energimarknaden är komplex och det finns många saker att ta hänsyn till när man köper energi. Som ett svar på detta lanserar vi nu ett nytt koncept internationellt, Energy as a Service, där vi erbjuder oss att ta ett helhetsansvar för din energiförsörjning enligt dina hållbarhetsmål – till en fast årskostnad.
Milton Abbey, Storbritannien
Milton Abbey, Storbritannien
Förr var det betydligt enklare att vara energikund. Det fanns i princip en enda leverantör på marknaden som erbjöd samma lösning för att leverera energi till alla. 

Å andra sidan var det svårt för dig som kund att påverka din energikostnad. Avtalen var helt enkelt inte särskilt flexibla. 

I dag förändras energimarknaden ständigt, och som kund måste du förhålla dig till en mängd olika energikällor, regelverk, finansieringsmöjligheter och inte minst hållbarhetsmål. En så krävande situation gör förr eller senare att affärsmodellen utmanas – och det händer nu.

Leverantören sköter hela energiförsörjningen
Energibranschen håller på att förändras på ett sätt som framöver ger dig som kund ännu fler fördelar. För att anpassa sitt erbjudande efter nya förutsättningar och marknader ser man inom branschen ett behov av ett samlat grepp om hela energiförsörjningsportföljen. Svaret på det är tjänsten Energy as a Service (EaaS), som innebär att energileverantören tar ansvar för allt som ingår i din energiförsörjning, till en garanterad årskostnad. Och där vill vi på Ørsted ligga i framkant.

Ørsted tidigt ute med Energy as a Service
Energy as a Service ses av många som ett paradigmskifte inom energibranschen. På Ørsted är vi redan igång med flera kundsamarbeten enligt Energy as a Service ute i Europa, exempelvis med internatskolan Milton Abbey i Storbritannien. 

För Milton Abbey tillhandahåller vi en skräddarsydd energilösning så att skolan kan använda sin energi på ett så smart sätt som möjligt. Det innebär att Milton Abbey minskar sin förbrukning och därmed sina energikostnader. 

Planer finns på att även lansera Energy as a Service här i Sverige.

Båda parter kan fokusera på sin kärnkompetens
För oss på Ørsted ligger denna typ av samarbeten helt i linje med en övergripande strävan efter att finnas nära dig som kund, med fokus på förnybar energi. 

− För aktiva och framgångsrika verksamheter som Milton Abbey kan det vara svårt att även hinna med att hantera energiförsörjningen. Genom Energy as a Service-avtal med oss kan vi använda vår gedigna expertis för att säkerställa en optimerad energianvändning, så att de kan fokusera på att göra det de gör bäst. Att arbeta nära våra kunder på det här sättet hjälper oss att uppnå vår vision om en värld som helt och hållet försörjs med grön energi, säger Jeff Whittingham, vd för Ørsted Sales i Storbritannien. 

För Milton Abbey är samarbetet ytterligare ett sätt att ta ett övergripande ansvar för verksamhetens miljöpåverkan.

− Som skola och hem för ungdomar i mycket vackra omgivningar tar vi vårt miljöansvar väldigt seriöst. Genom vårt samarbete med Ørsted kan vi ytterligare minska vår energianvändning och vårt koldioxidavtryck, säger Magnus Bashaart, skolans rektor. 
 

Vill du veta mer?