Ny Senior Vice President för Ørsted B2B Sales

Vi välkomnar Paul Baan som ny Senior Vice President och ledare för den internationella B2B-organisationen, med aktiviteter i UK, Tyskland, Sverige och Danmark.

Vi välkomnar Paul Baan som ny Senior Vice President och ledare för den internationella B2B-organisationen, med aktiviteter i UK, Tyskland, Sverige och Danmark.

Paul Baan kommer senast från E.ON och har 30 års erfarenhet från europeiska energisektorn, med försäljning och leverans av integrerade energilösningar.

 Hans viktigaste uppgift på Ørsted blir att accelerera utvecklingen av vårt strategiska område ”Energy as a Service”. Här erbjuder Ørsted skräddarsydda helhetslösningar för företagskundens egen energiproduktion, riskstyrning, energihandel och energibesparingar, med målet att sänka kostnader och CO2-utsläpp.