Kemiföretag vill bli världsledande på hållbara kemiprodukter

Fem kemiföretag i Stenungsund, bland annat Perstorp och Borealis som Ørsted levererar gas till, bildar i dag Sveriges största kemiindustri. Tillsammans har de ett samarbetsprojekt för att förverkliga visionen Hållbar Kemi 2030.
Elin Hermanson, projektledare på Hållbar Kemi 2030, Mari-Louise Johansson, Miljöexpert på Borealis, Lars Josefsson, Klusterledare på Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Professor of the Practice i Hållbar utveckling på Chalmers, Joakim Carlén Hållbarhetschef på AkzoNobel.
Elin Hermanson, projektledare på Hållbar Kemi 2030, Mari-Louise Johansson, Miljöexpert på Borealis, Lars Josefsson, Klusterledare på Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Professor of the Practice i Hållbar utveckling på Chalmers, Joakim Carlén Hållbarhetschef på AkzoNobel.
Det har varit en spännande resa för kemiföretagen i Stenungsund, ifrån etableringen på 60-talet till dagens globala industri. Kraven på effektivare produktion och fler hållbara produkter har bara ökat – och i dag bildar man tillsammans Sveriges största kemiindustri.

−Kemiföretagen i Stenungsund tillverkar produkter som på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle – vattenrör som inte rostar, elkablar som håller i decennier och miljövänliga bränslen. Vi jobbar ständigt med utveckling av hållbara produkter, ökad energieffektivisering och användning av mer gröna kemikalier, säger Elin Hermansson, projektledare för Hållbar Kemi 2030.

Naturliga mötespunkter och industriell symbios
Det är företagen AGA, AkzoNobel, Borealis, INOVYN och Perstorp som med gemensamma krafter vill göra mer. Morgondagens utmaningar delar företagen med många andra: att minska den globala växthuseffekten och nå ett hållbart samhälle. De delar ett engagemang för att jobba med industrins utmaningar och möjligheter, och arbetar sedan 2011 med den gemensamma visionen Hållbar Kemi 2030.

−Infrastrukturen här i Stenungssund gör att vi är väldigt beroende av varandra. Vi sitter tätt ihop, med många naturliga mötespunkter och en hög grad av industriell symbios. Detta vill vi dra fördel av, och känner att vi är starkare tillsammans än var och en för sig. Så förutom det interna arbete som görs på respektive företag, är vi tillsammans engagerade i olika projekt som steg för steg tar oss mot vår vision, säger Elin Hermansson.

Möjligheter att gå över till skogsråvara
Projekten inom Hållbar Kemi 2030 kan handla om gemensam energieffektivisering om nya sätt för återvinning av plast, och mycket annat. Allt med syfte att minska användningen av fossila bränslen och ställa om till mer hållbara lösningar i ett livscykelperspektiv. Läs mer om projekten här.

−I uppstarten var det mycket fokus på skog, och hur vi i kemiindustrin skulle kunna ha nytta av skogen som råvara. Vi hade en dialog med skogsindustrin och utifrån det formades skogskemiprojektet, med syfte att se hur man kunde producera kemiprodukter av skogsråvara istället för fossil råvara. Vi kom fram till att tekniken finns, men att det behövs ekonomiska drivkrafter för att komma framåt på allvar. 

Ambitiös vision för framtidens industri
Kemiföretagen i Stenungsund siktar mot att tillsammans bli världsledande inom utveckling av hållbara produkter, effektiv produktion och förnybara bränslen. Visionen är ambitiöst formulerad:

”År 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara och återvunna råvaror samt bidrar till ett hållbart samhälle.”

Det industriella samarbetet har redan resulterat i ett effektivt material- och resursutnyttjande, där det ena företagets restprodukt är det andra företagets råvara – en viktig del av ett cirkulärt affärstänkande.

Vill växa för att skapa hållbara affärer

Borealis och Perstorp har sedan många år ett samarbete med Ørsted när det gäller leverans av gas som bränsle och som råvara, i produktionen. Företagen ser en ökad efterfrågan på hållbara produkter som tillverkas med förnybara eller återvunna råvaror och energi.

Genom denna utveckling vill de växa i samarbete med kunder, leverantörer, myndigheter, politiker och organisationer. Då skapas affärsmodeller som leder till hållbar tillväxt och jobb, som tillsammans bidrar till gemensam välfärd.

Läs mer om kemiföretagens hållbarhetssatsning här eller om hur du byter från naturgas till 100% förnybar energi från biogas här