Jordbävning i Nederländerna skapar oro på gasmarknaden

I början av januari skedde en jordbävning vid Europas största gasfält, och man befarar ett beslut om en halvering av produktionen. Detta har gett prissvängningar i takt med att marknaden har reagerat på händelseförloppet. Det milda vädret håller för övrigt gaspriset på en relativt jämn och låg nivå. 
Det har varit en ovanligt dramatisk period för den europeiska gasindustrin. I december skedde ett par incidenter som fick gaspriset att stiga rejält, men sedan falla tillbaka ganska raskt igen. Bland annat meddelades att en pipeline i UK togs ur drift för reparation, vilket resulterade i minskad produktion från närliggande gasfält, samt att det skedde en explosion i Baumgarten, som är en viktig hub i Österrike när det gäller rysk gas till Europa.

Båda incidenterna visade sig vara hanterbara och tillsammans med den milda vintern i största delen av Europa, återgick gaspriset kring nyår till samma nivåer som i mitten av november. 

Jordbävningar ger osäkerhet på marknaden
Gasfältet i Groningen i Nederländerna är Europas största, och händelser här får stor påverkan på den europeiska gasmarknaden. Det har varit problem med jordbävningar i området ett tag, och produktionen från gasfältet har varit begränsad jämfört med tidigare år. Gasfältet i Groningen var tidigare en viktig producent särskilt vintertid, men flexibiliteten är redan begränsad och om produktionen minskar ytterligare kan det skapa ett ännu snävare balansutrymme under vintern.

I början av januari skedde en större jordbävning i Groningen, den starkaste sedan 2012, och ökad osäkerhet fick då gaspriset att stiga något. Man ser nu en risk att politiker tvingas minska produktionskvoten, och om det händer kommer gaspriset att stiga ännu mer på sikt. Berörda myndigheter kom häromdagen med sin rekommendation som skulle innebära en halvering av produktionen.

Marknaden reagerade med en stor prisuppgång men priset sjönk tillbaka förvånansvärt snabbt, vilket ansågs bero på att man nu åtminstone hade ett ”worst case scenario” att förhålla sig till. Definitivt beslut kring produktionsminskningen väntas i slutet av mars. 

Mild vinter har inte tärt på gaslagren
I ett längre perspektiv har gaspriset legat relativt stabilt. Priset för både kol och olja har sjunkit något men är fortfarande högt, vilket vanligtvis leder till högre gaspris, men vi ser inte att gaspriset har följt med uppåt här. 

Vi närmar oss också slutet på vintern med en mycket bättre balans i lagringsutrymmena än vad som var väntat i december, när prognoserna lyfte risken för att kallt väder och andra faktorer skulle tära mer på gaslagren. En mild januari har gjort att de värsta scenarierna nu är osannolika. Det betyder att en del av riskpremien för att täcka effekten av en kall vinter har tagits bort. Detta påverkar längre kontrakt, som nu har sjunkit trots högt pris på kol och olja.

Mer normalt vinterväder ser ut att återkomma under februari, men väderprognoser kan ändras, vilket kan resultera i snabba förändringar på marknaden.